Home » Engelen Healing » Wat is Magnified Healing®

Wat is Magnified Healing®

Wat is Magnified Healing®

 

 

Wat is het verschil tussen Magnified Healing en Reiki?

 

Terwijl Reiki en Magnified Healing beiden vibrationele energie healingen zijn is reiki gekanaliseerde energie en wordt het lichaam van de persoon binnen geleid.

Het lichaam neemt de energie en gebruikt het tot het niveau van acceptatie van het individu die de energie ontvangt.

Magnified Healing is een 5de dimensie Heling energie (met de focus op het hart)met Magnified Healing creëer je samen met GOD DE ALLERHOOGSTE Je wordt de energie.

Je bent mede schepper.

De Magnified Healing energie gaat van de ene hand naar de andere hand door het lichaam van de cliënt, onmiddellijk alle belemmerende energieën en onbalans loslatend, die dan worden gestuurd naar Het Violette Vuur voor transmutatie.

 

De voorkeur wordt gegeven om Magnified Healing en Reiki niet bewust samen te gebruiken, omdat ze niet op dezelfde manier "werken"met Magnified Healing kun je orgaan transplantaties doen, karma helen, het Licht Lichaam opbouwen, het activeren van al de strengen van DNA en het activeren van de Vijf Hogere Lichamen(welke verschillen van de auralagen.) Magnified Healing is eigenlijk een Ascension Inwijding.

 

Het geneest op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, etherisch, spiritueel, etc. Het introduceert de student ook in de Hiërarchie(Melchizedek, Kwan Yin, Saint Germain, Boeddha, Shekinah, Heilige Geest, etc.)

Wat kun je verwachten van een Magnified Healing (derde fase)” Licht Healing” behandeling/sessie
In een Magnified Healing “Licht Healing” sessie worden alle organen en systemen van het lichaam behandeld en de subtiele Lichamen( auralagen) door middel van Heilige Geometrieën gevormd door Energie Stralen. De behandelaar/facilitator werkt met het Lichaamselementaal altijd in het Chrisusbewustzijnsraster en in het patroon van de Flower of Life(Bloem des Levens). Behandelingen kunnen ondersteunend zijn bij oncologische ziekten, besmettelijke, genetische ziekten etc. In de “Licht Healing” vindt er ook automatisch een DNA/RNA healing plaats, ook helpt deze healing bij het loslaten van oude gedachtenpatronen.
Je kunt een afspraak maken voor een Magnified Healing in de praktijk of op afstand.

 

Reiki en Magnified Healing zijn beide trillingsenergie healingsystemen.

Reiki is een gekanaliseerde energie en wordt in het lichaam van de ontvanger binnen geleid. Het lichaam neemt de energie op en gebruikt deze op het niveau waarop de ontvanger het kan accepteren.

Magnified Healing daarentegen is een healing energie van de vijfde dimensie - gericht op het hart. Je WORDT de energie.

Met Magnified Healing creëer je de energie samen met de Bron. Je bent medeschepper. Deze energie gaat van de ene hand naar de andere door het lichaam van de cliënt, waardoor alle disharmonieuze energieën en onevenwichtigheden direct worden vrijgelaten.

 

Wie is Kwan Yin?

Kwan Yin, is een geliefde godin van miljarden mensen over de wereld. Kwan Yin staat bekend als de Godin van Genade. Genade betekent dat er meer bijstand wordt gegeven door liefde dan door verworven verdienste. Haar diensten aan de mensheid zijn Genade en Healing.

Door haar tussenkomst en inspiratie is Magnified Healing in 1982 op de Aarde geïntroduceerd. Kwan Yin legt er de nadruk op dat deze healing niet van haar afkomstig is, maar dat dit een gift van God is.

Ze is de meest algemeen vereerde en meest populaire boeddhistische bodhisattva in China.

Ze is vaak gekleed in een wit gewaad en wordt ook wel 'de bodhisattva die alles op de wereld ziet' of Godin van de Genade genoemd. Men gelooft dat zij zich overal vertoont onder het volk, in verschillende gedaanten. China is ook het land waar zij lange tijd geleden rondwandelde in haar volmaakte tastbare lichaam.

Ze wordt ook vaak Quan Shih Yin genoemd, wat betekent: de ene die de wereld aanschouwt, of de gebeden van de schepping aanhoort. Volgens de legende stond Kwan Yin op het punt de Hemel binnen te gaan maar bleef op de drempel staan toen ze de smeekbeden van de wereld hoorde.

Zij heeft het ambt van Godin van Genade omdat zij de Goddelijke kwaliteiten van genade, barmhartigheid en vergevingsgezindheid bezielt.

In China vragen veel vrouwen haar om hulp bij bevallingen en voor jonge kinderen. Zij levert grote diensten aan zielen die incarneren. Ze is dankbaar wanneer ze wordt opgeroepen tot vergeving, mededogen en healing.Magnified Healing is een zeer oud helingssysteem dat eerder alleen voor ver gevorderde spirituele leraren toegankelijk was en gebruikt werd. Doordat energetische veranderingen momenteel zeer snel plaatsvinden is er voor veel meer mensen behoefte aan een helingssysteem dat versneld helpt bij het opruimen van onze blokkades; waar, wanneer of hoe die dan ook ontstaan zijn.

Magnified Healing is in 1992 aan Gisèle King en Kathryn Anderson doorgegeven via de opgestegen Dame Meester Kwan Yin om de mensheid op Aarde te helpen met haar spirituele vooruitgang. Zij is een licht meester die op verschillende manieren de mensheid spiritueel verder wil helpen. Zij staat vooral bekend om het verspreiden van Goddelijke Liefde en Genade en is in China en Japan de beschermvrouw van zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen.

 

Kenmerken van Magnified Healing

De naam zegt al een heleboel over wat je kunt verwachten van Magnified Healing: versterkte heling.

Je voelt direct dat je met een enorme kracht werkt. Magnified Healing is een zeer krachtige en intense vorm van helen die op diepe niveaus werkt. Het systeem is makkelijk te leren en voor iedereen toegankelijk. Als je de eerste fase workshop hebt gevolgd, mag je deze na elf dagen -waarin je een dagelijkse Magnified Healing activatie doet -zelf doorgeven. Magnified Healing kent als systeem drie fases en een teacher training.

De helende energie komt rechtstreeks uit de Bron en is zacht en liefdevol. Uniek aan Magnified Healing is dat je volledig één wordt met deze energie. Je bent dus niet slechts een kanaal waarbij je de energie doorgeeft, je wordt deze energie. Je hele systeem wordt op een lijn gebracht met de frequentie van deze energie waardoor je mede schepper bent van de heling die je brengt.

Hierdoor kan zeer krachtige heling plaatsvinden, zowel bij jezelf als degene die je behandelt.

 

In Magnified Healing werk je op vele niveaus tegelijk. Je heelt niet alleen op lichamelijk niveau maar je activeert en balanceert ook de chakra's.

Magnified Healing heelt ook aspecten van karma. Opvallend is ook dat de losgekomen energie direct getransformeerd wordt. Het grote voordeel hiervan is dat de behandelde niet zelf de losgekomen energie hoeft af te voeren door middel van een reinigingsperiode.

 

Magnified Healing werkt volgens een nauwkeurig vastgelegd protocol waarin beschreven wordt hoe je het proces van afstemming en heling uitvoert.

Je werkt in een ceremoniële setting waarbij je de zuivere en hoge energieën waarmee je werkt bewust hardop aanroept.

 

 

Wat kan Magnified Healing voor jezelf en anderen doen?

 

Magnified Healing is een zeer snelle, krachtige en intense manier om te helen. Het brengt bewustzijn op alle niveaus en helpt je om blokkades los te laten. Een Magnified Healing behandeling brengt balans en harmonie en verbindt je met je hart, de Aarde en het Goddelijke. Je kunt jezelf en anderen behandelen met Magnified Healing en je kunt het ook gebruiken om op afstand heling te brengen aan mensen, situaties en de Aarde.Een incidentele behandeling kan direct verlichting brengen en in het geval van regelmatige behandeling kunnen oude blokkades op diepere niveaus worden geheeld. De grote kracht van Magnified Healing ligt in de eenvoud, kracht en liefdevolle aanpak.Bron: Green Willow BilstraMAGNIFIED HEALING®.......Een nieuw (aloud) perspectief veel verschillende healingswijzen zijn tijdens de spirituele revolutie van deze eeuw naar boven gekomen. Het is een opwindende en verruimende tijd voor zoekers, lichtwerkers en genezers van alle soorten ziekten, terwijl deze beweging doorgaat met de omhelzing van ware holistische levensperspectieven en daarmee dus gezondheid .

 

Voordat je als lezer kennismaakt met een recente , maar toch aloude vorm van healing, de Magnified Healing®,kijken we even naar de geschiedenis van onze geneeswijzen zodat je dat kan helpen om Magnified Healing® in perspectief te zien.

 

Zoekers hebben altijd een groot aantal keuzen gehad om aan hun trekken te komen. Vanaf de traditionele benadering van georganiseerde godsdienst en allopathische en homeopathische medicijnen, is de zoektocht naar evenwicht door de menselijke geschiedenis heen opgetekend.Veel vormen van healing zijn “gericht op de genezer ”De zoeker moet naar een arts, priester, tempel, sjamaan of ander gewijd persoon of plek gaan om healing te verkrijgen.

 

De praktijk van handoplegging, de oude praktijk van sjamanisme, massagetherapie, energiehealing en een eenvoudig bemiddelend gebed zijn allemaal afhankelijk van een genezer met een passieve cliënt. In het algemeen pogen deze vormen ook de spirituele staat aan te spreken.Enkele vormen betrekken de zoeker er ook enigszins bij en vaak richten ze zich op het verwijderen of loslaten van het probleem war de zoeker meezit. Dit houdt dus genezing in, die gericht is op het loslaten van emotionele, psychische of spirituele zaken. Chirurgen, alhoewel zij ook healer gericht zijn, verwijderen het probleem brengende deel om het lichaam tot rust te brengen.

 

Andere modaliteiten hangen van de zoeker af om de bron van genezing in te nemen. Dit betreft ook medicijnen, speciale kruiden of voedsel en energie. Nog anderen pogen de zoeker kracht te geven om zichzelf te genezen louter door hun eigen wil.

Al deze vormen hebben waarde. Iedere soort veroorzaakt specifieke genezingen door hun eigen interactie en diverse betrokkenheid tussen genezer en zoeker. Geen ervan heeft ,tot nu toe, geprobeerd de zoeker tot die diepte te engageren zoals Magnified Healing® doet.

 

Magnified Healing® komt nu met de gehele integratie van alle modaliteiten. Van ademhaling en geluid tot beweging toe, is de zoeker actief en bewust bij het proces betrokken. De healer is alleen een begeleider, die de deelnemer verder laat gaan met het healingsproces zonder verdere assistentie.

De zoeker gaat door met de healing in het tempo, waarin hij zich het best voelt.

Magnified Healing® brengt een waarneembare verbinding tot stand met de krachtige energieën van Kwan Yin. Er is een poort geopend door deze aloude Healer, die in vele culturen en landen erkend wordt. Hiermee houdt het verband niet op alhoewel je van een geweldige aarding bent verzekerd, spiraalt de verbinding naar de Bron, de Schepper, naar God de Allerhoogste van het Universum. Een diepe staat van genade die pulseert vanuit de Hiërarchie, legt de juiste fundering voor het ascensieproces.

 

Magnified Healing® kan op afstand worden uitgevoerd. Uniek in het proces is de formatie van heilige geometrieën die in beweging worden gezet door de voorbereiding, de verbinding met de Bron, de healing van karma en bij het werk met de aarde dat een verzegelde lichtmatrix voortbrengt.

De matrix wordt verzegeld als de energie eerst is ontvangen en dan is geretourneerd.

Het omvat alle aspecten van healing waar de student aan kan deelnemen en waarna hij het proces kan onderwijzen zonder langdurig praktijkervaring op te doen.

Misschien heeft healing nu eindelijk een volledige cirkel afgesloten.

 De alfa en omega die eindelijk zijn waargemaakt in healing, waar de healing is ontvangen en geretourneerd, zodat er verder niets nodig is voor het evenwicht.

 

Magnified Healing® is in deze tijd geschonken door Kwan Yin, via Gisèle King en Kathryn Anderson, beiden krachtige healers en leraressen van dit proces.

Beide dames wonen momenteel in Florida in de Verenigde Staten.

Zij zijn REIKI-masters en ze hebben een grote verscheidenheid in healingswijzen bestudeerd en beoefend, van sjamanisme tot Integrated Awareness.

Tezamen hebben ze tientallen jaren healing ervaring.

 

Dit artikel werd geschreven door Jan Bennett. Zij beoefent al meer dan 20 jaar meditatie en beoefent REIKI en Magnified Healing®. Zij geeft Akashakroniek-readingen, en blijft levenslang student van de bijbel en sjamanisme.

 

Wat mag je verwachten van een Magnified Healing 1ste fase ( Master) workshop?De Magnified Healing® is een workshop welke in twee dagen wordt gegeven.

Het leren en oefenen van dit proces omvat alle aspecten van healing, gebruikmakende van heilige geometrie, ademhaling en affirmaties.

De cursist heeft ruimte om mee te doen en kan daarna zelf het proces gaan lesgeven ,zonder lange stages te lopen.

 

 

De workshop houd in:

• Meditatie Ter Bekrachtiging

• Voorbereiding –het op een lijn brengen van de spirituele centra -het schoonmaken van het Lichtkanaal

-het verenigen van alle chakra,s -het versterken van de energie in de handen

• Healing aan jezelf en anderen -het gevoelig en wakker maken,herbedraden en verbinden van het zenuwstelsel -het scannen en healen van het lichaam, het stimuleren van het calcium in de ruggengraat en het in balans brengen van de chakra,s -afstandshealing -het healen van de Aarde -healing van karma -voorbereiding op Ascensie

• Inwijding met initiatie essence

• Het uitreiken van het Certificaat tot Master Teacher van Magnified Healing

 

Tijdens de workshop ontvangt u een lesboek ,certificaat, oefen cd met de meditatie en de stappen die u dient te volgen.

Verder ontvangt U een bloemenessence die de processen ondersteunt.

Ook wordt er extra informatie meegeven door sommige masters in een bijlage mapje.

 

Ook ontvangt U informatie over de Kodoish en de Eyher Asher Ehyer

Er wordt uitgebreid geoefend in het geven van de healing en het doen van de dagelijkse activatie

De cursisten worden actief aangemoedigd om de lesstof mee te lezen en notities te maken en vragen te stellen

Na de cursus en als u de meditatie/activatie 11 dagen heeft gedaan, mag u als Magnified Healing Master de cursus doorgeven en behandelingen aan anderen geven( zowel contact en afstandsbehandelingen)

De Magnified Healing workshops zijn continue in ontwikkeling, nieuwe , uitgebreide informatie wordt aangeboden om de bijzondere energieën beter te begrijpen , te voelen..

 

Hoeveel workshops zijn er in dit systeem?

1. Magnified Healing ® 1ste Fase workshop( = Magnified Healing® Master workshop )

2. Magnified Healing Celebration ® workshop en Viering

3. Magnified Healing 3e Fase” Licht Healing”® Beoefenaars workshop

4. Magnified Healing ® Teachers Training( Lerarenopleiding) van de Licht Healing

 

Hoe lang duurt een workshop?

De Magnified Healing Master workshop duurt twee volle dagen van tenminste 12-16 uur. Dit is ook afhankelijk van de grootte van de groep en of er vertaald moet worden..

 

De Celebration workshop duurt 4-6 uur en De Viering 2 tot 3 uur afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

De Derde Fase “Licht healing beoefenaars workshop duurt 2 tot 2 ½ dag( afhankelijk van of er vertaald moet worden. En tenminste 15-16 uur.

De Teachers Training duurt 4 dagen .

 

Waar bestaat het lesmateriaal uit?

Bij de Magnified Healing master workshop ontvang je een officieel Magnified Healing lesboek, certificaat, flesje Essence, aanbevolen is een oefen CD.

 

 

 

Verder is optioneel: IK BEN kaartje,

 

Kaartje van de Drievoudige vlam een bijlagemapje met meer informatie o.a. een boekenlijst en een lijstje met links naar het MH Forum en Masterlijst.