Nieuwetijdskind

Nieuwetijdskinderen en de nieuwe tijd

Het worden ook wel oude zielen genoemd, kinderen die ons voorbereiden op de nieuwe tijd. Een tijd waarin het materialisme ten einde zal lopen. Er ontstaat een andere samenleving, een samenleving waarin spirituele waarden een grote rol gaan spelen. Mensen gaan meer vanuit hun gevoel en hart leven in plaats van alles wat van buitenaf komt voor waar aan nemen. Nieuwetijdskinderen zijn de voorboden van de nieuwe tijd.

 

Wat is de Betekenis Nieuwetijdskind?

Nieuwetijdskinderen hebben een aantal emotionele en fysieke kenmerken, ze zijn onder andere zeer gevoelig, intuïtief, open en hebben een hoog bewustzijnsniveau. De energie van anderen nemen ze gemakkelijk op, zo ook de energie uit de kosmos. Nieuwetijdskinderen kunnen paranormaal waarnemen zoals bijvoorbeeld gebeurtenissen voorzien en stemmen horen. Een Nieuwtijdskind is niet altijd een kind het kan ook een volwassene zijn.

De kenmerken van een Nieuwetijdskind

Nieuwetijdskinderen zijn intelligent en beschikken over een hoge mate van zelfbewustzijn waardoor ze scherpzinnig zijn. Ze beschikken over een innerlijke wijsheid en abstracte denkwijze waardoor ze hun dromen en plannen kunnen verwezenlijken. Nieuwetijdskinderen hebben de behoefte dingen te veranderen en te verbeteren in de wereld.
 
Is jouw kind een Nieuwetijdskind? Weet je soms niet hoe je hier mee om moet gaan? Maak je geen zorgen. Ik kan  met liefde helpen om je unieke geweldige Nieuwetijdkind beter te begrijpen.

Nieuwetijdskinderen Indigokinderen en Kristalkinderen

Nieuwetijdkinderen worden ook wel Kristalkinderen of Indigokinderen genoemd. De naam Indigo doordat deze kleur in hun aura zit. Indigokinderen, Kristalkinderen en Nieuwetijdskinderen zijn verzamelnamen voor kinderen of voor volwassenen die over innerlijke wijsheid beschikken en hoog sensitief zijn. Van jongs af aan voelen deze kinderen en volwassenen al dat ze een duidelijke taak hebben in het leven.
 
 

Nieuwetijdskinderen zijn Hoog Sensitieve Personen (HSP)

Nieuwetijdskinderen, Indigokinderen en Kristalkinderen zijn altijd hoog sensitief maar niet alle hoog sensitieve kinderen of volwassenen zijn Nieuwetijdskinderen, Indigokinderen of Kristalkinderen. Hoog sensitieve personen (HSP) zijn heel gevoelig en merken prikkels, details en signalen sneller op. Er wordt veel onderzoek gedaan door de wetenschap naar hoog sensitieve personen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20 % van de mensen hoog sensitief zijn.
 
 

Volwassen Nieuwetijdskind

Vermoedelijk zijn de eerste Nieuwetijdskinderen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog geboren. Het aantal nam in de jaren zestig en tachtig toe. Nieuwetijdskinderen ook wel Nieuwetijdsmensen genoemd kunnen zich goed inleven in hun omgeving en worden gekenmerkt door intelligentie, hoog gevoeligheid en creativiteit. Nieuwetijdsmensen voelen zich vaak anders waardoor het moeilijk is om zich aan te passen aan de sociale regels.
 
Voel jij je anders dan anderen? Soms alleen en een buitenbeentje?

Misschien ben jij wel een Nieuwetijdsvolwassene en maak je je zorgen terwijl je heel trots op jezelf kunt zijn. Ik kan vertellen of jij een Nieuwetijdsvolwassene bent. Ook kan je tips geven hoe om te gaan met de vele prikkels en ze kunnen je vertellen dat je niet alleen bent met al die gevoelens.

Kenmerken Volwassen Nieuwetijdskind

Volwassen Nieuwetijdsmensen hebben een heel sterk gevoel van gerechtigheid. Ze houden niet van leugens en bedrog.

Nieuwetijdsmensen doorzien anderen meteen omdat ze intuïtief zijn en bepaalde werkelijkheden waar nemen.

Nieuwetijdsmensen werken het liefst alleen en niet een team tenzij het een leidinggevende functie is.
 

Term Nieuwetijdskind

De term Nieuwetijdkinderen of Nieuwetijdsvolwassenen verwijst naar kinderen en volwassenen die een volgende stap in de evolutie zijn.

Ze hebben een soort van missie
om te vechten tegen het gevestigde systeem. De taken van ‘Nieuwetijdsmensen’ zijn: leren zichzelf te waarderen en te accepteren en de eigen persoonlijke missie in het leven te ontdekken. Bewust naar innerlijk geluk streven is voor ‘Nieuwetijdsmensen’ een prioriteit.
 

Nieuwetijdskind Herkennen

Nieuwetijdskinderen zijn altijd hoog gevoelig en aan onderstaande eigenschappen te herkennen. 

 • Nieuwetijdkinderen hebben moeite met bedrog en liegen.
 • Hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 • Voelen dingen aan en handelen zonder eerst na te denken.
 • Leven vanuit hun gevoel en intuïtie.
 • Nieuwetijdkinderen voelen zich verbonden met de natuur.
 • Doen vaak wijze uitspraken op hele jonge leeftijd.
 • Nieuwetijdskinderen zijn vroeg volwassen.
 • Hebben de wens de wereld op een positieve manier te veranderen.
 • Zijn vroeg de ‘ouder’ van het gezin.
 • Kijken naar de wereld vanuit het hart en niet het verstand.
 • Beschikken over paranormale gaven.
 • Hebben een sterke band met de geestelijke wereld.
 • Nieuwetijdskinderen voelen zich één met anderen.
 • Kijken dwars door iemands uiterlijk heen en zien hoe de ander zich echt voelt.
 • Hebben moeite met gezag en zijn ongevoelig voor autoriteit.
 • Kunnen opstandig, rebels en eigenzinnig zijn.
 • Nieuwetijdkinderen zijn creatief.
 • Zijn visueel ingesteld en denken in beelden.