Wat is een lichtwerker?

Lichtwerkers zijn mensen, die voordat ze deze keer op deze Aarde zijn geïncarneerd opgeleid zijn in vorige levens om veranderingsprocessen te stimuleren. Momenteel zijn er veel lichtwerkers op Aarde om het grote veranderingsproces van het vissen- naar het aquariustijdperk mede plaats te laten vinden. Lichtwerkers zijn op een bepaalde manier rebellen, die van binnenuit rammelen aan de fundamenten van een systeem, bijvoorbeeld deze maatschappij, dat volgens de tijdgeest moet veranderen. Het zijn mensen die geboren zijn met een Aquariusprogrammering. Vaak voelen ze zich niet thuis in deze hoofdzakelijk vissentijdperk maatschappij en beginnen pas hun draai te vinden in de spelregels van het steeds verder doorbrekende Aquariustijdperk.

 

Waarom hebben lichtwerkers het niet makkelijk in hun leven?

Vaak zijn lichtwerkers buitenbeentjes van de maatschappij en hebben ze het in hun persoonlijke leven ook vaak moeilijk.  Je wordt geboren als lichtwerker en als kind krijg je vaak te horen: "Doe niet zo moeilijk" of "Jij ook altijd". Dit trek je als kind heel erg aan en je vraagt je af wat je fout doet. Je vraagt je ook misschien wel af wat je hier op aarde komt doen. 

 

Dit is een essentiële vraag, want als deze vraag beantwoord wordt, leidt hij ons naar onze opdracht in dit leven. En gelukkig wordt elke serieus gestelde vraag door het leven beantwoord. Lichtwerkers zullen als antwoord op deze vraag krijgen: "Volg je aard, wees jezelf, dat brengt heil". En daar is zoveel moed voor nodig. Wat is dat moeilijk. Je voelt je ongelukkig, vaak doodongelukkig, als je het niet doet. Maar mijn God, wat wordt er veel van je vertrouwen gevraagd om het wel te doen.

 

Relatief veel lichtwerkers raken in hun leven als jonge volwassenen aan de drugs, puur om deze keuze niet te hoeven maken. Ze hullen zich in een waas, hun opdracht voor zich uitschuivend. Sommigen stranden op deze wijze, maar dan doe je het een volgende keer beter. De weg van de lichtwerker is dus zich niet laten leiden door wat de buitenwereld, de omgeving, verwacht of wil, maar is de weg naar binnen, je laten leiden vanuit je innerlijk.

 

Dit roept een innerlijke strijd op en dat is als volgt uit te leggen. Wie we zijn wordt bepaald door vier informatiestromen of programmeringen. In onze opvoeding krijgen we allemaal een programmering mee, waarbij de programmering die kinderen meekrijgen van gezin tot gezin en in nog veel grotere mate van cultuur tot cultuur anders is.

 

Een tweede informatiestroom of programmering komt vanuit ons voorgeslacht de zogenaamde familietrekken.
Hier vallen de familieziekten ook onder. De derde stroom is datgene wat wij zelf hebben meegenomen, terwijl we incarneerden.
Dit kan informatie zijn uit vorige levens, maar ook informatie, programmeringen zijn die we hebben meegekregen om onze opdrachten op Aarde te verwezenlijken.
 
Aan deze potpourri van informatiestromen voegen we vervolgens de informatie uit onze eigen ervaringen toe. En zie dat ben jij. Aan welk draadje trek je het eerst om deze knoop te ontwarren?
Ook dat word je getoond door het leven, als je deze vraag serieus stelt.
 
Terug naar de innerlijke strijd. De meeste lichtwerkers hebben een opvoeding gehad, waarin de vissentijdperk regeltjes domineerden, en dat kon ook niet anders.
Uiteraard geldt hetzelfde verhaal voor de informatie die wij vanuit ons voorgeslacht hebben meegekregen.
 

Maar als lichtwerker is je eigen programmering anders. Deze staat diametraal tegenover de vissentijdperk regels en wetten, net zoals de spelregels van het vissen- en aquariustijdperk lijnrecht tegenover elkaar staan.

De weg voert niet meer steeds verder het duister in, maar is nu weer naar het Licht gekeerd.
Angst mag weer vervangen worden door liefde. De angst om tekort te komen, keert om naar het vertrouwen om altijd datgene te krijgen wat je nodig hebt.
Twee programmeringen van de lichtwerker, opvoeding en voorgeslacht, zijn dus afkomstig van het vissentijdperk en die hij of zij zelf heeft meegenomen naar dit leven, heeft een aquariusprogrammering.
 
Dit vereist een keuze, want als je deze niet maakt, dan werken de tegenstrijdige programmeringen verlammend en ontkrachten.
Maar wat een innerlijke strijd gaat aan deze keuze vooraf met als een hele wezenlijke vraag: "Zijn zij gek of ben ik het?" Wie weet? En als je de weg gaat van je eigen innerlijke programmering, wat moet je dan niet loslaten. Relaties sneuvelen bij bosjes, als je werkelijk je eigen weg gaat.
Dit kunnen kennissen en vrienden zijn, maar ook je persoonlijke relatie of familierelaties Logisch want jouw scheepje vaart precies de andere kant uit en als je met een touw nog aan andere scheepjes vastzit, dan breekt dat touw, de band, vroeg of laat.
 

Het leven wordt zo rijk, zo'n prachtige leerschool en je krijgt zulke heerlijke mensen om je heen.

 
 
Namasté