Wat is een Healing

Healing’ betekent 
‘genezing’ of ‘heel worden’.
Het gaat om het in balans brengen van
het energiesysteem van een persoon.
Een healing werkt holistisch, d.w.z. genezing voor de totale mens.
Dat betekent dat er genezing kan plaatsvinden op het geestelijke,
lichamelijk, op het spirituele en het emotionele vlak. Tijdens een
healing wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam
gestimuleerd, het energieveld wordt gezuiverd, energieblokkades
worden opgeheven en de oorzaak van een klacht wordt aangepakt.
Je zult ontvangen wat je op dat moment nodig hebt.

Een healer is als het ware een 'doorgeefluik' van universele energie.
Via gidsen en helpers geeft de healer zuivere informatie die
voor de hulpvrager van groot belang zijn en hem ondersteunen
in zijn/ haar levensprocessen.
De healing wordt via de healer doorgegeven aan degene die wordt
behandeld d.m.v. handoplegging. Het is energie vanuit de Bron,
het is dus niet de energie van de healer zelf die je ontvangt.

We bezoeken een healer wanneer we psychisch of lichamelijk uit
balans zijn, vastgelopen zijn in een relatie, wanneer we ziek,
vermoeid , labiel of prikkelbaar zijn.
Een healing vindt meestal plaats op een behandelbank, de cliënt
is gekleed en de healer beweegt ( in overleg ) zijn/ haar handen
boven het lichaam of raakt het lichaam aan.

Ook kan er een healing op afstand worden gegeven.
Dat kan als iemand niet in staat is om de healer te bezoeken.
Belangrijk is de band en het vertrouwen tussen de behandelaar en cliënt.
Gebruik je intuïtie bij het zoeken naar een betrouwbaar en deskundig
healer of vraag als je dat prettig vindt om een kennismakingsgesprek.

Reacties op een healing kunnen zijn :

 • warmte/ kou voelen
 • ontkrampen
 • moeheid
 • emoties
 • het ontvangen van inzichten
  ontgiften
 • totale ontspanning
 • toenemende energie
 • beginverergering of verdwijnen van de pijn /klachten
 • betere verwerking van problemen
  tintelingen
 • een gevoel van vreugde en welbevinden
 • emotionele bevrijding
 • het werkt vaak slaapbevorderend
 • meer in verbinding met je gevoel

De effecten van een healing kunnen
direct merkbaar zijn… en in sommige gevallen  kan het een tijdje duren.
Een healing is gericht op het creëren van meer energetisch evenwicht in jou en de
wereld om je heen.
Healing zet het proces in gang waarin jij naar je ware Zelf toe groeit.

Wat houdt een healing behandeling in?

Met behulp van de engelen geef ik u helende energie. Dit voelt warm tintelend en heel liefdevol.
Het vermogen van jouw eigen helen wat al in jou zelf aanwezig is, wordt weer op gang gebracht.
Met deze healing kom je weer in balans.
 
Het is zeer raadzaam om een aantal keer te komen.
Net zoals u vaak ook meerdere keren naar een fysiotherapeut moet.
Het beste resultaat bereikt u nog ongeveer zes keer. Tussen de behandelingen kan wel 2 weken zitten
 
Kosten behandeling: €144,- 
 
Ik kan je op afstand hulp bieden als de afstand te ver is. Kosten hiervan 30 min afstand behandeling is €33,- 
 
Ik druk u op het hart dat u altijd met klachten eerst uw huisarts of specialist raadpleegt. Als zij verder niks bijzonders kunnen vinden, kan het zijn dat er bij mij wel iets op gang wordt gebracht wat bij u een verbetering oplevert. 
ik sta voor vrede liefde en licht photo vredeliefdeenlichttaoktheartofkim.gif