Blog van Karin Eagle Star Woman

Schijn bedriegt, maar energie liegt niet.

Als iemand een goed hart heeft, is dat al van verre te zien.

De schijn wordt opgebouwd, maar de essentie openbaart zichzelf altijd.

Niemand kan verbergen wat ze zijn en wat ze met zich meebrengen.

Energie spreekt veel meer dan woorden. Het onthult de intenties die de ziel met zich meedraagt.

Het is de energie die de toon zet, de schoonheid, het algemeen welzijn. De mooiste mensen zijn altijd degenen die ons van binnenuit omhelzen, die ons een goed gevoel geven alleen al door hun aanwezigheid, die een uitstraling van genegenheid, vriendelijkheid en lichtheid hebben.

We creëren geen vriendschappen, genegenheid en relaties vanwege smaak of uiterlijk, maar vanwege de harmonie van energie. We kunnen zelfs verliefd worden op het uiterlijk, maar het is de energie die overwint en ervoor zorgt dat het blijft.

Bron: Alexandro Gruber
Vertaling: Yvonne Bakker - The Essence of Life

Rinkelende oren 

Om de oorzaken van oorsuizen te onderzoeken, moeten we wat dieper graven. Ik weet zeker dat je dit gevoel hebt ervaren wanneer je uit het niets dit rare geluid hoort; maar niemand anders lijkt het te horen. Het is als een hoog rinkelend geluid dat niet uit je fysieke wereld komt. Dus als het niet van het fysieke komt, betekent dit dan dat het van de geest komt?

Wat veroorzaakt RINGTONING IN DE OREN?

Je bent je ervan bewust dat ons lichaam de fysiek tastbare vorm heeft, evenals het etherische lichaam, het lichtlichaam genoemd. Dit lichtlichaam is gemaakt van energie en is verantwoordelijk voor het transcriberen, ontvangen en uitzenden van energie van en naar ons fysieke lichaam. Dit lichtlichaam is zeer nauw verbonden met onze ziel en met het geestenrijk, omdat het in een ander bewustzijn bestaat dan wij. Dit is de reden dat we het niet kunnen zien, aanraken. Wanneer we dromen, reizen we met ons energielichaam omdat het het middel is voor goddelijke verbinding, het houdt onze etherische schakels vast en het is niet begrensd door fysieke beperkingen.

Wanneer iemand er echter op is afgestemd, kunnen ze de kleuren ervan zien, kunnen ze er informatie over waarnemen en het zelfs gebruiken om in andere vliegtuigen te reizen. ( Een straalprojectie )

Dit lichtlichaam is, zoals eerder vermeld, verantwoordelijk voor het ontvangen van lichttransmissies die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt. Deze lichttransmissies worden in ons lichtlichaam ontvangen via onze chakra's, meestal de bovenste chakra's. Wanneer dit gebeurt, kunt u verschillende symptomen ervaren, zoals hoofdpijn, een flits, een plotselinge uitbarsting van opwinding, een gevoel van uitputting of uw gebruikelijke oorsuizen.

Wat zijn lichttransmissies?

Lichttransmissies zijn erg belangrijk in het functioneren van je lichaam, compleet als een hele essentie van geest, lichaam en ziel. Veel esoterische praktijken gebruiken lichtfrequenties die 'prana' worden genoemd om genezing in het lichaam uit te nodigen of om bepaalde situaties en uitkomsten aan te trekken. Alles in het universum is energie, zie je, en door deze energie zijn we in staat de wereld waar te nemen zoals die is, deze in ons lichaam te gebruiken om te functioneren of door de kosmos te communiceren met onze gedachten. (Wet van aantrekkingskracht).

Vaak willen je naaste spirituele team, je engelen, spirituele gidsen, geascendeerde meesters, goddelijke leraren en je eigen hogere zelf je echter helpen om situaties op te lossen, je helpen bepaalde paden te begrijpen, of begeleiding en inspiratie te delen, en andere keren genezing. Wanneer dit gebeurt, sturen ze je "downloads van licht", dat zijn energietransmissies die rechtstreeks je bovenste chakra's binnenkomen, meestal je kruinchakra. Als deze lichtstromen naar binnen gaan, verhogen ze de energie van je lichaam, verhogen ze de vibratie van je energieveld zodat ze beter kunnen worden opgenomen. Ze zijn niettemin pure goddelijke energie waarvoor je een ontvanger met een hogere frequentie moet zijn. Dus je algemene energie wordt verhoogd en op die momenten wordt dit stampende geluid gecreëerd als je persoonlijke energie en de energie van de goddelijke download heeft een soort "gat". Dit gebeurt wanneer je een verhoogde goddelijke lichtfrequentie ontvangt in een lichaam dat op de een of andere manier een lagere energie heeft. Dit rinkelende geluid is het effect van deze download, zoiets als het geluid van een vloeistof die vanaf een hoger niveau in een lege beker wordt gegoten. Het maakt toch een harder geluid? Evenzo wordt deze goddelijke frequentie in je etherische lichaam 'uitgestort', en omdat je fysieke lichaam op dat moment een lagere energie heeft, omdat je misschien moe of gefrustreerd bent; je neemt dit waar als een geluid dat zich buiten je fysieke wereld bevindt. deze goddelijke frequentie wordt "uitgestort" in je etherische lichaam, en omdat je fysieke lichaam op dat moment een lagere energie heeft, omdat je misschien moe of gefrustreerd bent; je neemt dit waar als een geluid dat zich buiten je fysieke wereld bevindt. deze goddelijke frequentie wordt "uitgestort" in je etherische lichaam, en omdat je fysieke lichaam op dat moment een lagere energie heeft, omdat je misschien moe of gefrustreerd bent; je neemt dit waar als een geluid dat zich buiten je fysieke wereld bevindt.

Hoge tonen in de oren en wat eraan te doen

Hoor je een hoog geluid? het is goed nieuws. Als je afstemt op dit geluid en deze vibratie als je pauzeert en er alleen naar luistert, ben je in staat om af te stemmen op zijn goddelijke frequentie en je stemming en vibratie te verhogen.

Elke keer dat je dit geluid ervaart, glimlach, wees dankbaar en stem af. Wie weet ontvang je zelfs nog meer input via je hogere zelf. Als je zeer gevorderd bent in mediteren en channelen, zou je je zelfs kunnen afvragen wat voor soort download je ontvangt. Je zult altijd verrast zijn door de reactie.

Vaak zult u merken dat de timing waarop u dit geluid ontvangt geen toeval is. Kijk naar de tijd, misschien vind je een cijferpatroon . wat doe je op dat moment? misschien probeert het geluid je aandacht op een gedachte, een woord of zelfs een persoon te vestigen. Kun je een patroon vinden?

We ontvangen allemaal deze downloads van licht, omdat we allemaal lichtlichamen en spirituele teams hebben die te allen tijde het beste met ons voor hebben. Dus erken gewoon dat het iets heilzaams is en laat het je van binnenuit veranderen.

 

Persoonlijkheids-deel of Demon

 

Ik publiceer dit stuk vanwege het feit dat mijn zusje Yvonne dit ook had wat het afgelopen jaar van kwaad tot erger werd op lichamelijk niveau, waardoor ze via de rechter fiat had gekregen op euthanasie te doen,  het lichaam was op van dit gebeuren.

Yvonne is rustig ingeslapen op 55 jaar  in het bijzijn van haar kinderen en familie op 10 juli 2023.

Persoonlijk ben ik zelf ook nog in verwerking van bepaalde zaken die mijn zusje Yvonne en ik samen heb ondervonden in onze jeugd. 

 

Robert Bridgeman 31 juli 2023

Persoonlijkheids- deel of demon? 

Paravisie Column Augustus 2023

‘Kleine meisjes worden niet groot’ is de titel van het artikel dat hoofdredacteur Niels Brummelman schreef voor deze uitgave. Het verhaal over de jeugd van Iris van Zomeren is hartverscheurend. Incest, een buurman die zijn handen niet thuis kan houden, pesten op school. Ze verdeelde zichzelf in vijftien deelpersoonlijkheden om zich te beschermen tegen al het geweld en de pijn gedurende haar opvoeding. “Elke deelpersoonlijkheid droeg een geheim in zich”, vertelt Iris. Er wordt dissociatieve identiteitsstoonis (DIS) bij haar geconstateerd en het vraagt jarenlange therapie om te helen. Je kunt je voorstellen dat ik dit artikel, als therapeut en auteur van het boek Trauma, met grote interesse heb gelezen. 

Iris hoorde stemmen in haar hoofd, kenmerkend voor DIS. De stemmen blijken deelpersoonlijkheden die ze namen geeft gedurende de therapiesessies. Nu wil ik jou als lezer een vraag stellen: hoor jij ook stemmen in je hoofd? Het antwoord op die vraag is ‘ja’. Ieder mens heeft stemmen. Waarom heeft dan niet ieder mens een DIS diagnose? Bij een DIS is sprake van een onveilige en onvolledige hechting in de jeugd. Daaroverheen komen heftige ervaringen die vaak te maken hebben met seksueel misbruik en incest. Deelpersonen splitsen af om de hoofdpersoonlijkheid te beschermen, alleen: door de onveilige hechting ontbreekt de krachtige hoofdpersoonlijkheid. De delen nemen daardoor zelf de regie en kunnen op hun eigen moment, bijvoorbeeld bij een trigger die één van de trauma’s activeert, omhoogkomen en de boel overnemen. 

Innerlijke kindstukken 

In jou zijn ook talloze deelpersoonlijkheden aanwezig. Dat komt terug in het werk van Carl Gustav Jung. Ieder mens heeft een hoofdpersoonlijkheid en vele sub-persoonlijkheden. Jij ook. Je hebt innerlijke kindstukken in je die in een bepaald leeftijdsbewustzijn ‘vastzitten’. Een kind dat geen liefde ervaart in een moment, legt dat moment vast in het eigen bewustzijn, zodat het later, als het kind volwassen is, geheeld kan worden. Alle grote en kleine trauma’s die je hebt meegemaakt in je vroege jeugd, zijn dit soort innerlijke kinderen geworden. Ze doen gewoon mee in je dagelijks leven en dat is de verklaring waarom je soms zo kinderachtig of over-emotioneel reageert in bepaalde situaties. Die kindstukken worden dan getriggerd. Het grote verschil tussen jou en iemand met DIS is dat jij (ga ik vanuit) wel in enige mate een veilige hechting hebt gekend in je jeugd, waardoor de hoofdpersoon in jou steviger staat. Het kindstuk neemt daardoor de regie niet over, zoals bij DIS, maar doet alleen even mee, waarna het weer terugzakt in je bewustzijn. Naast innerlijke kinddelen heb je beschermdelen in je die bijvoorbeeld agressief kunnen worden, of zich juist heel verstandig en wijs voordoen. Of die heel grappig doen, of zich juist als een slachtoffer gedragen. Afgesplitste delen van jouw persoonlijkheid die zich manifesteren als een bepaald trauma uit je jeugd wordt getriggerd. Ze kunnen zich ook voordoen als angsten voor binding en verlating. Belt je partner je een dag niet terwijl je vroeger in de steek gelaten bent door je vader? Dan kan maar zo die verlatingsangst opkomen en je gedachten, gevoel en gedrag enorm beïnvloeden. Hoe groter het trauma, des te groter de beschermdelen. 

Onvrijwillige mediums? 

Maar blijft DIS bij afgesplitste persoonlijkheidsdelen? Iris heeft het in haar boek Van waanzin naar wijsheid over Spreeuw, een klein jongetje in haar dat zich over de pijn van haar pesttrauma heeft ontfermd. Een klein jongetje? Maar Iris is toch een vrouw? En Zeebonk, een grote volwassen kerel met bakkebaarden en stoppels. Eh… in een vrouw? En dan Prikkeldraadmonster, een agressief deel dat zich voedt met haat. De transformatietherapeuten, mediums en paragnosten die dit lezen denken waarschijnlijk hetzelfde als ik: dit zijn geen afgesplitste persoonlijkheden, maar entiteiten van buitenaf. De gemiddelde mens heeft een aura als een gatenkaas en is een soort hotel voor entiteiten. Deze wezens kunnen variëren van overleden voorouders, tot dolende spirits en zelfs demonische en archontische wezens die zich voeden met pijn, haat en angst. Entiteiten zijn multidimensionale wezens en kunnen uit alle tijden en plaatsen afstammen. Iris omschrijft dat ze tijdens een workshop in een klooster waar Duitse soldaten gelegerd waren een soldaat door zich heen voelt komen. Niels beschrijft het al in het artikel als hij de woorden van Susan Martinez aanhaalt: ‘Mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis zijn mediums die op onvrijwillige basis doden channelen.’ 

Open deur 

Maar het gaat nog verder dan channelen. In het boek Trauma, je bent gek als je het niet hebt, dat ik samen met Christine Pannebakker schreef, brengen we het helder naar voren: een kind dat zich op enig moment bijvoorbeeld heel angstig, verdrietig, eenzaam of boos voelt, is een open deur voor entiteiten. Deze haken aan op de aura van het kind en gaan als het ware door het kind heen leven. Ze produceren gedachten, emoties, overtuigingen, gedragingen en triggers. Omdat ze op zo’n jonge leeftijd al binnenkomen, identificeert het kind zich volledig met de entiteit en gaat zich vereenzelvigen met deze gedachten, emoties, overtuigingen, gedragingen en triggers. Vaak zijn deze samensmeltingen karmisch van oorsprong en is er sprake van karmische contracten. In het geval van Iris lijkt Spreeuw me dan ook de spirit van een overleden jongetje dat aangehaakt is in haar jeugd. Zeebonk een overleden, volwassen man die wellicht een voorouder kan zijn en Prikkeldraadmonster zou een getormenteerde ziel kunnen zijn, maar ook zomaar een demonische entiteit. Stuk voor stuk zogenaamde auralifters. En auralifters die controlerend zijn en zelfs de regie over kunnen nemen, noemen we obsessors. Deze wezens zijn de sturende en bepalende stemmen in onze hoofden die ons aan kunnen zetten tot allerlei neuroses, zelf sabotage en verlangen tot zelfdoding. 

Goed nieuws 

Gelukkig is er goed nieuws. Al deze entiteiten kunnen ook uit de aura verwijderd worden. Overwegend zijn het ziels- fragmenten van overledenen. Wanneer iemand overlijdt, gaat het fysieke lichaam ‘uit’. De meeste zielsdelen worden opgenomen in de volgende dimensie die ook wel ‘het licht’ wordt genoemd. Maar de fragmenten die te laag trillen voor de volgende dimensie door bijvoorbeeld grote onverwerkte trauma’s, diepe geheimen, wraakgevoelens, gehechtheid aan het leven en angsten, die delen gaan niet mee en hechten zich aan de aura van een levend persoon. Meestal is dat een kind of kleinkind. Maar bij gebrek daaraan kan het ook elk ander kind zijn, zolang het maar ingangen geeft als trauma, pijn, eenzaamheid of angst. En (onbewuste) karmische contracten met de overledene heeft. Deze auralifters schreeuwen om heling en er bestaan talloze methoden, werkwijzen en technieken om ze te helpen helen. Hetzelfde geldt voor innerlijke kindstukken, beschermingsmechanismen en de onderliggende trauma’s die zij bewaken. Tegenwoordig bestaan er talloze methoden om hier mee te werken. Een paar voorbeelden zijn transformatieprotocollen, waarbij het licht van de Bron wordt ingezet, regressie en reïncarnatietherapie en het werken met gidsen en lichttaal. Ik kom het regelmatig tegen in de opleidingen en transformatieretraites die wij geven. Een innerlijk kindsstuk vraagt bijvoorbeeld om regressie, liefde, heling en om alsnog op te groeien tot volwassene. Een zielsfragment van een overleden voorouder of ander persoon, vraagt om heling en liefde zodat het alsnog opgenomen kan worden in het licht. En een demon of archontisch wezen kan met behulp van de juiste lichtkrachten geheeld en opgenomen worden in de Bron. Uiteindelijk is alles liefde. 

Ik ben blij dat er, mede door boeken als Van waanzin naar wijsheid steeds meer bewustzijn komt op de invloed van persoonlijkheidsdelen, obsessors en andere entiteiten. Ook binnen de GGZ ontstaat er meer en meer inzicht in de werkelijkheid achter de stemmen. We kunnen de energetische oorzaken van trauma en afgesplitste delen niet langer meer ontkennen. 

 

Lees meer »

KATTEN

Als je thuis bescherming wilt, hoef je alleen maar een kat te hebben die je ruimte deelt. De aura van de kat is zo sterk dat hij niet alleen jou beschermt, maar ook je gezin en huis. We moeten dus begrijpen dat wanneer een kat tegen je benen wrijft, hij niet alleen je aandacht wil trekken, het betekent ook dat de kat zijn magie met je deelt, zijn astrale kracht.

Katten beschermen niet alleen het huis tegen boze geesten, ze beschermen het huis ook tegen aanwezige negatieve energieën, nog voordat de kat thuiskomt. Dit is vooral handig als u verhuist naar een huis dat van andere mensen was. Het astrale veld van de kat is zo hoog dat het snel elke negatieve entiteit kan achtervolgen.

Dit is de reden waarom mensen die met geesten communiceren, niet toestaan ​​dat ze bij hen zijn tijdens een geestensessie. In sommige gevallen is de aanwezigheid van katten tijdens magische rituelen echter erg belangrijk, maar dat is een ander verhaal.

En tot slot zal de aanwezigheid van katten je ook beschermen tegen elk kwaad oog of vloek. Om jezelf te beschermen tegen een kwaad oog als je met iemand praat, houd je je handen op de kat, gebruik je linkerkant om zijn nek te aaien en je rechter om zijn staart te aaien. In dit geval heb je volledig contact met het dier. Hun energievelden zullen samensmelten tot één enkel krachtveld dat je zal beschermen tegen zelfs de gevaarlijkste aanvallen.

Bovendien kunnen katten, omdat ze kosmische energie doorgeven, positieve energie in huis brengen, wat zal bijdragen aan het welzijn en de welvaart van het hele gezin. Katten zijn graag op plaatsen waar de kracht intens is, zoals geopathogene zones. Ze kiezen deze plaatsen omdat er een constante stroom van negatieve energie of grondwater is. Als het huis oud was, zou de kat alle ongewenste energie opruimen, bijvoorbeeld de restjes van de vorige eigenaren.

En als het huis nieuw is, zal de kat een krachtige lading energie zijn.

Platte buik of  juist een  dames buik...

In de wereld van mode en show (degenen die trends zetten en modellen opleggen) is de vrouwelijke buik verdwenen. Bestaat niet. Dat is het niet. Het zou een anekdote kunnen zijn als het niet was omdat wat de uitgepobbelde buik van een vrouw verbergt een ontspannen baarmoeder is.

Voor de traditionele Chinese geneeskunde de baarmoeder in de eerste energiemotor van het vrouwelijk lichaam. De baarmoeder pompt vitale seksuele energie door ons lichaam, wat ons kracht en energie geeft om te leven. Echter, het soort opleiding dat wordt gekregen, de seksuele onderdrukking en onderwerping die kleine meisjes ervaren dwingt ons om een onbewust gebaar te maken, de energiestroom door ons lichaam stil te zetten om ons aan te passen aan het model van onderdanige, gehoorzame, stil, aseksueel, stil, goed en aangenaam meisje.

Geen buik hebben is een teken dat de baarmoeder krimpt en strak van binnen. Sterker nog, een van de eerste tekenen die we hebben dat de baarmoeder ontspannend is dat we voelen dat onze buik overloopt, zich uitbreidt en vervolgens gluren in een harmonieuze en mooie buik die de ruimte van de baarmoeder in ons laat zien. Het is geen opgeblazen buik, het is de buik die bij de vrouwelijke anatomie hoort, ongeacht of de rest van het lichaam dun is of niet. Wanneer de baarmoeder wordt ontspannen rekt de spier en neemt een aanzienlijk deel ruimte in het lichaam in. Als het gespannen is kruipt de spier van de baarmoeder en neemt het minder ruimte in. De buik is een gebied vol gevoeligheid dat verlangen wekt en plezier oplevert. Sterker nog, buikdansers hebben meestal buik, een mooie en sensuele buik die ze mobiliseren voor hun eigen plezier en soms dat van anderen.
Een buik hebben en vrouw zijn gaan hand in hand.

In de baarmoeder ligt de kracht, de energie die we loslaten bij het leven, het plezier en de sensualiteit. Niet tevergeefs is de baarmoeder betrokken bij het vrouwelijk orgasme. Misschien is het niet alleen een esthetisch ding en moet je verder kijken.

Voor dit vragen we ons misschien af waarom we de bron van plezier die de ontspannen baarmoeder en buik geeft, willen opgeven. Is het een onbewuste of geen strategie van het patriarchaat om ons nog verder te castreren? Zal het niet gewoon een ander element van onderwerping zijn op het einde? Helaas is mijn antwoord dat de modellen van vrouw zijn in een samenleving niet uit toeval geboren worden, een functie hebben en in dit geval lijkt het te vanzelfsprekend: breek het plezier en sensualiteit bij vrouwen, dus geniet niet teveel, wat ondergeschikt wordt door gebrek aan kracht en vitaliteit, die de eigen natuur bestrijdt om zich geaccepteerd te voelen door derde partijen, is de demonstratie van de voetafdrukken van het patriarchaat in ons lichaam. Onze ogen openen en bewust zijn van deze vormen van onderwerping is de eerste stap om onszelf te bevrijden van de slavernij die het patriarchaat op ons lichaam heeft gelegd.
Effecten van een ontspannen baarmoeder: Pijnloze menstruatie, pijnloze en/of krachtige bevalling, verhoogd seksueel verlangen en plezier, verhoogde creativiteit, verhoogde persoonlijke veiligheid.

Genomen uit de audiovisuele "Buik van een vrouw" door Monica Felipe-Larralde

DE ONZICHTBARE VERSTORING VAN ONZE HUIZEN ZIJN: 

 

1. De entiteiten (overleden en anderen) 

2. De negatieve astrale poorten 

3. De objecten geladen met energie 

4. Memoires van de plaats en emoties 

5. De ondergrondse herinneringen 

6. De golven van vormen 

7. de ruïnes en gangenstelsels onder de grond 

8. De negatieve tellurale netwerken 

9. De negatieve cosmo-tellurische schoorstenen 

10. De vervuilde draaikolken 

11. Elektromagnetische vervuilingen 

12. Elektrische en chemische vervuiling 

13. Milieuvervuiling (antennes... ) 

 

Huizen kunnen zelfs pathogeen zijn zonder het te weten. Sommige plaatsen zullen jullie lichaam veranderen en grote fysieke, energetische, emotionele en mentale verstoringen veroorzaken. 

 

WAT ZIJN DE NEGATIEVE EFFECTEN DIE SOMS WORDEN GEZIEN: 

 

1. Verstoorde slaap en niet meer herstellen 

2. Moe 

3. Luiheid, depressie, verlies van motivatie 

4. Voelt als een vampier 

5. Ziekten verschijnen 

6. Angst en negatieve emoties 

7. Onverklaarbare verschijnselen 

8. Je niet alleen voelen 

9. Problemen in ons leven 

10. Huwelijksgeschillen 

11. Problemen bij de kinderen 

12. Hoofdpijn, duizeligheid 

13. Een constante stoornis 

14. Moeilijk om verder te gaan 

15. De planten gaan dood 

16. Gevoel van zwaarte

 

Soms een eenvoudige opfrisbeurt door de ramen te openen en alle giftigheid te vragen om energiek te vertrekken om uw interieur te onderhouden. Van kamer naar kamer smeren met salie. 

 

DIT ZIJN DE DUURZAME VERBETERINGEN DIE WE KUNNEN ZIEN IN DE GEOBIOLOGIE: 

 

1. Beste slaapkwaliteit. 

2. Regeneratie van energie en regeneratie. 

3. Je goed voelen in huis 

4. De openheid en levendigheid voelen. 

5. Helderheid van geest 

6. Harmonie in een relatie. 

7. Geen paniek bij kinderen ( in de nacht ) 

8. Verbetering van de vitaliteit 

9. Meer geneigd tot vreugde. 

10. Een netter en helderder huis 

11. Verhogen van de trillingsfrequentie 

 

Auteur onbekend did ik claim deze tekst niet

 

Ik kan je wel degelijk hier bij helpen kijk vooral op mijn

Bladzijde huisreiniging

bladzijde Healing 

Het zou normaal zijn dat na de geboorte van  de pasgeborene minimaal een uur op de borst van de moeder moeten liggen .

 

Daarom is de navelstreng ook  50-60cm lang, genoeg voor de baby om de moederborst te bereiken.

En nu heb ik het niet alleen over de positieve psycho-emotionele aspecten voor zowel moeder als kind,

maar ook over de placenta bloedoverdracht.

Een kwart van het bloed van de pasgeborene zit nog in de placenta ten tijde van de geboorte,

en als we de navelstreng minimaal 25 minuten intact laten, wordt het overgebracht naar de baby en zal het niet lijden aan ferprivate bloedarmoede, zoals bij vele anderen wel gebeurt.

Plus, deze overdracht heeft ook betrekking op die "heerlijk" op de markt gebrachte stamcellen, die vanuit de placenta in het lichaam van het kind komen, waar ze thuishoren, en niet op een bank in Griekenland of Denemarken

Dieren eten de placenta van hun baby's pas na enige tijd vanaf de geboorte, ook niet meteen.

Vanuit dit standpunt zijn wij de enige zoogdieren die de navelstreng doorsnijden zodra de baby geboren is. Een barbaarse en traumatische methode voor het kind dat nauwelijks aan ademhaling gewend raakt...

Daarom zou in het geboorteplan de optie om de navelstreng door te knippen nadat deze stopt met kloppen,

dat wil zeggen na ongeveer 25 minuten, noodzakelijk moeten zijn en niet als een gril worden beschouwd.

Wat betreft de geboorte van Lotus, het is een oude praktijk, en als het zo gevaarlijk was, zouden we als beschaving tot nu toe uitgestorven zijn.

Je bent herhaaldelijk geïntroduceerd dat de waarde van de STAMCELLEN van je baby, I

s het 2.000 - 4.000 euro?

En dit, afhankelijk van het verfijnde pakket die je kunt kiezen in hun oogst, In de eerste minuten na de geboorte toch?

De duidelijke conclusie is dat ze duur zijn. Echt heel duur Zo schattig.

STAMCELLEN zijn GOUD WAARD! Maar niet voor de stamcelbanken, MAAR VOOR JE KIND!!!

 

Ze zijn het meest waardevolle erfstuk die direct van de placenta wordt overgebracht, In de eerste minuten na de geboorte.

Stamcellen worden gevormd vanuit conceptie en liggen in de placenta, het uitwendige orgaan dat je kind voedt en laat groeien in het placenta, gedurende 9 maanden.

De stamcellen van je baby zijn die intelligente cellen, die van de placenta naar het lichaam van de pasgeborene gaan, zolang de navelstreng niet 25 minuten doorgesneden/geklemd wordt, voor de overdracht van placenta bloed.

Stamcellen overdracht in het lichaam van de pasgeboren baby op die momenten, 

om eventuele anomalieën of schade te herstellen ,gebeurde tijdens het geboorteproces, 

wat heel heftig kan zijn voor je baby.

Laat de stamcellen van de placenta overbrengen in het lichaam van je kind, waardoor de navelstreng minimaal 20-25 minuten na de geboorte blijft kloppen.

Want anders ontneem je je baby slimme celletjes die hem fysiek helpen om snel na de geboorte te herstellen.

Besef je nu waarom er geslagen wordt op wie je STAMCELLEN?

Nu begrijp je waarom er honderden bedrijven zijn die willen ze de stamcellen van je kind?

STAMCELLEN waarden GEZONDHEID is LEVEN.

Geen enkele munt kan ze waarderen of betalen.

En ja, het zou precies het tegenovergestelde moeten zijn: die bedrijven zouden je moeten betalen,

want je geeft ze die stamcellen, zo kostbaar voor de gezondheid van je baby.

De grootste dwaasheid is om de enge verhalen te geloven, gefabriceerd door de hoogbetaalde marketingteams, om je te laten geloven, dat ze je ooit zullen redden, tijdens je leven, als je weer betaalt heel duidelijk...

Alsjeblieft, daarom, lieve MOEDER, laat je kopen en ga met je hele geweten om, jezelf grondig te informeren, voordat je duizenden euro's uit je zak trekt, gewoon om je eigen kind, hun eigen STAMCELLEN en hun 150ml placenta bloed te ontnemen.

"verkoop" het bloed en DNA van je kind niet aan een ander, de piek, allemaal met je geld...

Word wakker en denk na, wie wint er van deze zaak?

... zeker niet je baby, die zeker anderhalf jaar met ernstige bloedarmoede blijft, 

omdat je de overdracht van een kwart van zijn legale bloed, vol stamcellen, niet toelaat.

Leer jezelf en kom uit de bubbel van onwetendheid.

Omdat het te belangrijk is, hoe je kind geboren wordt en wat je inslikt, om het te doen of niet

 

via Ditta DepnerTrauma therapeut voor en na de bevalling Oprichter van het holistische concept van de RenaissanceHolistisch adviseur over vruchtbaarheid, zwangerschap, geboorte en leven na de bevalling.

 

 

Florida Water, Agua de Florida:

je ziet het sierlijke flesje vaak staan in toko’s of spirituele winkels. De ene keer naast shampoo, een andere keer bij bosjes salie. Dit bekende bloemenwater heeft namelijk allerlei toepassingen, van energetisch reiniger tot geurend dweilsopje tot toiletverfrisser. 

Florida Water is een bloemen- en kruidenextract dat sinds 1808 op de markt is onder het merk 

Murray & Lanman. Wat er precies inzit is een geheim en wat je ermee doet is niet minder mysterieus. In dit artikel lees je daarom alles over sjamanistische toepassingen van Florida Water en vind je opties om aan de slag te gaan met dit bijzondere bloemenextract!

Zo herken je Agua de Florida 

Je hebt eigenlijk twee soorten: Florida Water met alcohol en de goedkopere versie gemaakt als eau de cologne. Je kunt het verschil zien aan het etiket. De gangbare, goedkope versie heet namelijk Florida Water en het officiële water heeft de naam Agua de Florida.

De meeste ingewijde sjamanen gebruiken het liefst Florida Water met het Spaanse etiket, omdat deze een hogere trilling zou hebben, maar ook met de eenvoudige variant wordt gewerkt. Het Florida water alcohol percentage zou zelfs 75% zijn. Het mysterieuze en magische water heeft een frisse citrus-, sinaasappel-, en lavendelgeur en staat bekend om haar sterk reinigende eigenschappen.

Daarom heet het Florida Water 

Vaak wordt gedacht dat Florida water vernoemd is naar de gelijknamige Amerikaanse staat. Ergens klopt dat wel. Op het etiket van het bloemenwater vind je namelijk een afbeelding van een fontein, die verwijst naar de Fontein van de Eeuwige Jeugd. In zijn zoektocht naar deze mythische plek ontdekte de Spanjaard Juan Ponce de Leon in 1512 het huidige Florida. Maar waarom noemde hij dat stukje land zo? Omdat het barstte van de bloemen! La Florida betekent niets anders dan ‘bloemrijke plek’. Agua de Florida is dus gewoon een boeketje in een fles!

Bij deze Rituelen wordt Florida Water gebruikt 

Het klassieke bloemenwater is onderdeel van allerlei sjamanistische rituelen uit Zuid Amerika en wordt bij verschillende rituelen gebruikt.

Florida water voodoo 

Verschillende volkeren in de Andes gebruiken Florida Water, zoals de Q’ero Paqo sjamanen uit Peru. Hun offers of despachos bevatten bijna standaard dit bijzondere extract. Ook tijdens initiaties van de Zuid-Amerikaanse Munay Ki traditie is het een onmisbaar instrument, net zoals in Hoodoo magie en Voodoo religies zoals Santeria en Winti.

Florida water wicca 

Ook buiten Europa is het water populair, bijvoorbeeld in Wicca rituelen. De helende, kalmerende en magische eigenschappen van Florida water maken het een onmisbaar onderdeel tijdens een Wicca ritueel. 

Dit is de Spirituele Betekenis van Aqua de Florida 

Florida Water wordt over het algemeen gezien als middel om contact te maken met energie, geesten, gidsen of spirits. Zo zou je er ruimtes mee kunnen reinigen, zodat er weer positieve energie stroomt. Ook kun je het volgens hoodoo en voodoo filosofie gebruiken om magische krachten te ontwikkelen, net zoals met het bekende Kananga Water. Als je kananga water vs florida water naast elkaar houdt, is kananga water volgens de kenners sterker. Kananga water is echt niet als water aan te merken; het is een cologne die gebaseerd is op alcohol.

Aqua de Florida werking 

Voor de meeste mensen zou de Florida Water werking beschermend zijn, bijvoorbeeld voor hun energieveld of aura. Zij gebruiken dit spirituele water dan ook dagelijks, bijvoorbeeld voordat ze de deur uit gaan.

 

Hoe gebruik je Florida Water 

Officiële sjamanen gebruiken Aqua de Florida op alcoholbasis om aura’s of ruimtes mee te ontdoen van zware energie. Dat gebeurt nogal spectaculair, namelijk door het op de gewenste plekken te spugen. Voordat ze met een sessie beginnen, besprenkelen de sjamanen uiteraard eerst zichzelf. Zo is hun eigen aura piekfijn op orde. Daarna blazen ze een intentie in het flesje bloemenwater, zodat het kracht krijgt om te reinigen. Het kleine slokje sproeien ze er vervolgens uit met de techniek van een echte vuurspuwer. Zo komen overal kleine druppeltjes terecht. Niet voor beginners dus!

Florida Water hoe te Gebruiken 

Is spuwen niet echt aan jou besteed? Er zijn genoeg eenvoudige manieren om je aura of chakra’s aandacht te geven met Florida Water. Natuurlijk verschilt het per persoon wat werkt en prettig is en heeft iedereen andere Florida water ervaringen. Hopelijk zijn onderstaande opties een inspiratie om je eigen Florida Water gebruik te vinden.

  • Je kunt Florida water verdunnen met water in een verstuiver, waarmee je je aura, huis of edelstenen schoon sprayt.
  • Doe een kleine hoeveelheid op je enkels en polsen voordat je de deur uitgaat.
  • Druppel een beetje op je hoofdkussen of spray in de hoeken van je slaapkamer voor fleurige en fijne dromen.
  • Gebruik een paar druppels in je haar, tonic of aftershave.
  • Neem een Florida water bad!
  • Meng een dopje in een emmer water en poets je huis ermee.
  • Voeg het toe aan magische mengsels in je Heksenketel.

 

Voordat je enthousiast aan het wateren gaat, bepaal je natuurlijk eerst even of wat je behandelt tegen vocht en alcohol kan. Bijvoorbeeld als je het gebruikt om edelstenen mee te reinigen. Hoe je dat het beste kunt doen. zoek dat op het internet op hoe je kristallen het beste kunt reinigen

 En onthoud dat alcohol ontvlamt in de buurt van vuur, ook eau de cologne. Pas dus op met kaarsen!

 

 

 

 

 

De zon is je beste vriend en genezer!
Daarom zoveel mogelijk de zonnebril vermijden.
Overigens ook synthetische zonnebrand met chemische filters vermijden! En alleen smeren als je de volle zon in de middag niet kan vermijden!

 

Zeer interessant artikel
Deze zomer kunnen we op het strand, of gewoon op straat, verrast worden door een nieuwe rage: baby’s met zonnebrillen.
Een baby met een bril heb ik nog nooit gezien, maar er bestaat al wel geruime tijd een behoorlijke markt van zonnebrillen voor onze allerkleinsten. En die markt schijnt flink te mogen groeien.
Ray-Ban en andere zonnebrilfabrikanten, kunnen zich in de handen wrijven.
In de krant stond ‘Baby’s moeten ook een zonnebril dragen’.
Het bericht blijkt afkomstig te zijn van het Nederlandse Oogfonds, en werd meteen door alle grote kranten en nieuwsmedia overgenomen, ook in Vlaanderen.
“In een nieuwe campagne waarschuwt het fonds kinderogen goed te beschermen tegen de zon, omdat hun ogen extra kwetsbaar zijn voor uv-straling.
Blootstelling aan overmatige uv-straling beschadigt het hoornvlies en verhoogt het risico op oogziektes,” zo werd geciteerd.
Nergens heb ik iemand de vraag zien stellen of het waar is wat er door hen wordt beweerd, noch dat ik één enkele tegenwerping las..
Welnu, bij dezen: zonnebrillen zijn niet nodig, niet voor volwassenen, noch voor kinderen.
Uitzonderingen uiteraard nagelaten.
Hoe zit dat?
Even nadenken: onze zon, de grootste levenschenker voor al wat leeft op planeet Aarde, schijnt al ruim 4,3 miljard jaar, en in de laatste tientallen jaren zou ie ineens ‘gevaarlijk’ zijn voor ons.
Hij zou huidkanker veroorzaken en nu ook schadelijk zijn voor onze ogen, met name voor die van onze kinderen.
Er lijkt een verband te zijn tussen materiële rijkdom en beschaving, en het feit dat mensen in rijke landen steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen (al dan niet bij kunstlicht of starend naar een tv- of computerscherm).
We zien dus sowieso steeds minder echt daglicht, zonlicht.
Daarmee beroven we ons van direct contact met een zeer heilzame bron, wellicht een van de meest helende krachten voor al wat leeft op Aarde.
Het is alsof we geen fatsoenlijke (lees: natuurlijke) relatie meer kennen met de zon; we zitten of te veel binnen, of we nemen in de zomer ineens te veel zon met een verbrande huid tot gevolg.
Iedereen weet dat je een relatie goed moet onderhouden.
En wanneer je elkaar lang niet hebt gezien, moet je die relatie weer rustig opbouwen, dus ook de relatie met de zon.
Je huid kan dan bijvoorbeeld in de lente vanzelf weer rustig melanine pigment) aanmaken, dat je beschermt tegen uv-straling voor later.
Je ogen hebben juist zonlicht nodig..!
De ogen vormen de meest directe communicatie-weg naar de hersenen, die door zonlicht meteen worden voorzien van informatie voor onze gezondheid en welbevinden.
Juist wanneer het volledige lichtspectrum wordt ontvangen door het netvlies, wordt dit gedecodeerd in de hersenen waar dan de hormonen en de neuro-chemische stofjes in werking worden gezet die ons happy doen voelen.
De lens achter in ons oog, die de belangrijkste biologische klok in de hypothalamus en de pijnappelklier stimuleert, absorbeert het blauwe gedeelte van het zonlichtspectrum.
Op zijn beurt zorgt dit weer voor de aanmaak en het laten vrijkomen van melatonine, het dag-en-nacht-ritme-hormoon dat de slaap-waakcycli regelt.
Dit hele proces geeft tevens een krachtige boost aan het immuunsysteem en maakt anti-veroudering antioxidanten aan die de DNA beschermen en hersenslijtage vertragen.
Niet gek hè?
Door veel tijd binnenshuis te spenderen of het dragen van zonnebrillen, wordt vooral de inname van blauw licht geblokkeerd en heeft het immuunsysteem dus veel minder profijt van het daglicht, en wordt er minder van onze nachtelijke behoefte aan melatonine aangemaakt. Om deze redenen is het aan te bevelen om niet of juist zeer spaarzaam een zonnebril te dragen.
Zelf gebruik ik al jaren geen zonnebril meer, de laatste keer was overdag midden in de Sahara..
Conclusie: ik ben geen medicus, maar ik zou zeggen: geef die baby een pet met zonneklep, en laat het kindje rustig wennen aan de zon. Daar wordt ie heel geZONd van.
De oorsprong van de zonnebril
Wie heeft ooit verzonnen dat we die dingen moesten dragen?
Waar komen ze vandaan, die onnatuurlijke, getinte glazen voor onze ogen?
Het schijnt dat de Chinezen de eerste dragers ervan waren.
Dat was al in de 12e eeuw, en helemaal niet ter bescherming tegen de felle zon. Nee, ze gebruikten die dingen (rook gekleurde kwarts in vlakke monturen) om gezichtsuitdrukkingen te verbergen wanneer ze bij een rechtbank verdachten moesten ondervragen.
Het verbergen van wie we werkelijk zijn d.m.v. zogenaamde zonnebrillen, vormt nog steeds een veel gebruikte toepassing van deze technologie.
Tja, de ogen zijn de poorten van de ziel, wordt wel gezegd, en om de ziel te laten spreken (lees: jezelf te zijn, te laten zien wie je bent) is voor sommigen kennelijk beangstigend. Een goed gesprek tussen twee mensen met beiden een zonnebril op is als elkaar een hand geven met dikke wanten aan: je maakt niet echt contact.
Soms handig, vaak niet. In ieder geval nooit prettig.
De zonnebril zoals wij die nu kennen, komt uit de VS.
Hij werd daar uitgevonden en in productie gebracht door ene Sam Foster, aan het einde van de Roaring Twenties, de opwindende jaren twintig van de vorige eeuw. Vooral filmsterren waren er gek op, omdat het hen beschermde tegen zowel de felle studiolampen als opdringerige fans.
Een hype was geboren.
Want wat het verdere nut er van was deed er niet toe: omdat filmsterren ze droegen, wilden ook hun fans rondlopen met een zonnebril. En dat gold ook voor het roken van die stoere sigaretten…!
De polariserende zonnebril
Vlak voor WO II werd in de VS de polaroid bril uitgevonden, de bril die lichtreflectie kon tegenhouden, en die daarom in de oorlog gretig werd gebruikt door de Amerikaanse militaire piloten.
En zo kwam uiteindelijk de zonnebril ook bij ons en in de rest van de wereld terecht: via de Amerikaanse militairen.
In Europa zag men in jeeps de bevrijders rondrijden met twee nieuwe items: een kauwgom in de mond en een zonnebril op de neus. De afstandelijke onverschilligheid van de overwinnaar had daarmee zowel een gezicht gekregen, als aan aantrekkelijkheid gewonnen voor eenieder die hier gevoelig voor was.
Voornoemde Sam Foster wist met zijn firma Foster Grant Company, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn uitvinding via intensieve reclamecampagnes, waarin vooral veel beroemde filmsterren en modeontwerpers werden betrokken, mondiaal aan de man te brengen.
De zonnebril werd hip, want de Beatles en Bob Dylan droegen ‘m ook. De vraag waarom en of we die dingen nodig hadden, deed er niet meer toe. De mens had nu een zonnebril en een kauwgum..
Zonnebril blokkeert niet alleen zonlicht
Daarom nu toch nog even een samenzweringsstandpunt: de werkelijke reden om het gebruik van zonnebrillen te stimuleren zou wel eens kunnen zijn dat hierdoor bij mensen de pijnappelklier minder wordt geactiveerd.
En de pijnappelklier (epifyse) is juist het ‘oogje’ waarmee we contact maken met ons Hogere Zelf.
Onze zon is niet slechts een bron van fysiek licht en warmte, als onze lokale ster is hij eigenlijk het tussenstation tussen onszelf en het hart van de Melkweg, dat de Maya’s Hunab K’ u noemen, de Ene Bron.
Melkwegen zijn eigenlijk vergeven van DNA, want ze doen niks liever dan overal in zichzelf leven scheppen (en dit DNA kan overigens wel of niet in een fysieke vorm bestaan).
DNA bevat een soort computerprogramma’s waardoor het leven ‘weet’ hoe het zich kan ontwikkelen. En dit wordt aangestuurd door trillingen op allerlei frequenties, ook die voor het oog onzichtbaar zijn.
Het zichtbare zonlicht en de voelbare warmte die we van de zon ontvangen, vormen slechts 5% van wat we van de zon binnen krijgen. De rest is elektromagnetische informatie waar via onze pijnappelklier ons DNA op kan reageren.
DNA kan bijvoorbeeld fotonen ontvangen en bewaren, en fotonen zijn in feite informatiepartikels die programma’s in de DNA kunnen aan- en uitzetten. Interessant is dat wij als mensen slechts hoogstens 5% van het heelal kunnen waarnemen. De rest noemen we donkere energie of donkere materie. Waarbij aangetekend dat juist vanuit deze onbekende energie/materie het ons bekende heelal wordt aangestuurd. We zien dus slechts de fysieke werking van iets waarvan we niet weten wat er achter ligt. Net zo boeiend: ons fysieke lichaam gebruikt slechts 5% (!) van ons DNA. Omdat de wetenschap lange tijd niet wist waar de rest goed voor was, werd dit gedeelte zelfs lange tijd junk-DNA genoemd, rotzooi DNA, rommel dus.
In de laatste jaren is gebleken dat we nog steeds niet weten wat die 95% is, maar wel dat van hieruit de opdrachten komen voor het aansturen van die zichtbaar werkende 5%. Het wordt nu daarom soms zelfs wel eens fantoom DNA of ‘licht’ DNA genoemd.
Nu is in de laatste jaren de trilling van wat we vanuit Hunab K’ u ontvangen verhoogd. Dat is wellicht zelfs de kern van de ‘waarschuwing’ van bijvoorbeeld de oude Maya’s over wat er rond 2012 met de aarde zou gaan gebeuren.
De NASA heeft het er niet voor niets over dat ons zonnestelsel in de laatste jaren onderhevig is geworden aan golven van hoog geladen gammastraling afkomstig uit het hart van de Melkweg.
In artikelen in diverse bladen en in mijn boek De Thuiskomende Aarde, heb ik dit al jaren geleden besproken, alsook dat de NASA zelfs spreekt over het hart van de Melkweg als een supersuperdeeltjesversneller die in de laatste jaren ineens hyperactief geworden is.
Conclusie en waarom je dus beter géén zonnebril kunt dragen..
Samengevat betekent het e.e.a., dat de trilling van het informatieveld in en om de aarde is aan het toenemen, en wij kunnen als zielen met een menselijk lichaam hierop inpluggen.
Maar dan moeten we wel over een gezond lichaam beschikken, met gezonde DNA, en ook een goed functionerende pijnappelklier..!!
Veel binnen zitten, slecht eten, maar vooral straling van WiFi, blue tooth en mobiele telefoons, zijn niet bevorderlijk voor het door je epifyse laten oppikken van de juiste frequenties aan nieuwe informatie vanuit het Veld, het echte internet…
Voor deze afweging hoef je écht geen raketgeleerde te zijn.
Lullig dat je dit nu juist via het oude bekende internet leest. Hindert niet: doe er wat mee, onderzoek het zelf, deel het met anderen en breng het in de praktijk.
Wil je juist de helende kracht van onze zon beter aanwenden, en je pijnappelklier stimuleren, probeer dan eens of sungazing iets voor je is. Dat is een eeuwenoude manier waarbij via zorgvuldig uitgevoerde technieken in de zon wordt gestaard, waarmee je geestelijke en lichamelijk gezondheid wordt bevorderd.
Peter Toonen
Bron : www.wanttoknow.nl

 

.https://holistik.nl/magnesium-voetenbad/ Wist je dat de voordelen van een voetenbad verder gaan dan ontspanning en een zachte huid? Vooral als je magnesium aan je voetenbad toevoegt krijgt je gezondheid een flinke boost. Om een voetenbad met magnesium te verrijken kun je er het beste Epsom zout aan toevoegen. Het zit namelijk boordevol belangrijke mineralen, waaronder magnesium. En laat dát mineraal nou onmisbaar zijn in stressvolle tijden.

 

 

Voordelen magnesium voetenbad

Magnesium is een razend belangrijk mineraal. Ongeveer de helft van de hoeveelheid magnesium in je lichaam zit in je botten en tanden. De rest ligt opgeslagen in cellen, spieren, organen en zenuwweefsel. Magnesium is een echte regelneef. Het mineraal stuurt enzymen aan die ervoor zorgen dat honderden biochemische processen in je lichaam goed verlopen. Denk bijvoorbeeld aan:

 

De ontspanning van je spieren

Het vrijmaken van energie uit je voeding

De vorming van gezonde tanden en botten

Het voorkomen van laaggradige ontstekingen

Het verhogen van je weerstand tegen spanning en stress

De overdracht van zenuwprikkels en het goed functioneren van je spieren

De aanmaak van serotonine

Voetenbad met magnesium

Je lichaam maakt zelf geen magnesium aan, dus het is belangrijk om voldoende van dit mineraal uit voeding en eventueel supplementen binnen te krijgen. Maar ook een magnesium voetenbad is een effectieve manier om een tekort te voorkomen of verhelpen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat magnesium in zoutvlokken of olievorm goed wordt opgenomen door de huid en zo prima je bloedbaan kan bereiken. Vooral in tijden van stress is het slim om regelmatig je voeten onder te dompelen in een magnesium voetenbad. Als je veel stres hebt, verbruikt je lichaam namelijk meer magnesium. Laten we kijken naar een aantal van de belangrijkste voordelen van een magnesium voetenbad.

 

1. Magnesium voetenbad werkt ontspannend

Magnesium wordt ook wel het anti-stress mineraal genoemd, en terecht! Het werkt kalmerend en helpt je spieren en bloedvaten ontspannen. Het ontspannende effect van een voetenbad kun je versterken door naast Epsom zout ook een paar druppels essentiële olie toe te voegen. Lavendel olie staat bekend om zijn kalmerende werking.

 

2. Het stimuleert de ontgifting en je immuunsysteem

Een magnesium voetenbad kan ook je doorbloeding en de werking van je lymfesysteem stimuleren. Je lymfesysteem speelt een belangrijke rol bij de afvoer van afvalstoffen, en bij de transportatie van witte bloedcellen door je lichaam. Witte bloedcellen spelen weer een belangrijke rol in je immuunsysteem. Regelmatig een magnesium voetenbad nemen kan dus ook je weerstand ondersteunen.

 

3. Vermindert pijn en kramp

De combinatie van het warme water en magnesium kan heel effectief zijn voor het verlichten van spierkrampen, spierpijn en gewrichtspijn. Als je er niet aan toekomt om je voeten wekelijks in een mineraalrijk voetenbad onder te dompelen, doe het dan op z’n minst na een lange winterwandeling of een stevige workout. Je benen zullen je dankbaar zijn!

 

Wat is Epsom zout?

Epsom zout dankt haar naam aan Epsom, een klein stadje niet ver van Londen. In de zeventiende eeuw werden hier bronnen ontdekt die rijk waren aan magnesiumzout. Aanvankelijk werd water met Epsom zout ingenomen op de lege maag. Later ontdekte men dat de heilzame kracht van Epsom zout nog veel groter is als het door de huid wordt opgenomen, bijvoorbeeld door het nemen van een voetenbad. Ondanks de naam en het uiterlijk heeft Epsom zout een compleet andere scheikundige samenstelling dan gewoon keukenzout. In feite is Epsom zout eigenlijk geen zout, maar een in de natuur voorkomende zuivere mineraalverbinding van magnesium en zwavel. Epsom zout smaakt ook heel anders, en is behoorlijk bitter. Epsom zout wordt daarom ook wel bitterzout genoemd.

 

Heksen vieringen 

Imbolc

Wordt gevierd tussen 31 januari en 2 februari
Imbolc vieren we op de kruiskwartdag die het midden tussen winter en lente aanduidt. De winter gaat langzaam plaats maken voor de lente. Vroeger was dit de periode om hard aan het werk te gaan op het land, het land werd dan omgeploegd en ingezaaid. Daarom heet Imbolc ook wel het ‘ploeg en zaaifeest’. Deze dag staat in het teken van zuivering en vruchtbaarheid.  Niet alleen de landbouwgrond of je moestuin, maar ook binnenshuis. Rituelen, symboliek en decoraties komen er allemaal aan te pas bij deze mooie lenteviering. De schapen en de lammetjes spelen ook een belangrijke rol binnen dit mooie feest.

Ostara

Wordt gevierd tussen 20 en 22 Maart
Ostara heeft de naam te danken aan de Germaanse godin Eostre, ook wel Ostara genoemd. Zij is de lentegodin van het leven en de vruchtbaarheid. Tijdens de lente-equinox wordt haar terugkeer gevierd. De dagen worden weer langer, het licht wint het weer van de duisternis. Lente laat zich zien!

Tijdens dit lentefeest staan we erbij stil dat de natuur weer in beweging is en alles weer gaat leven. Een vruchtbare periode voor de mens, vee en aarde. Het feest staat voor een belofte van een vruchtbaar jaar. 

Door verschillende rituelen uit te voeren wordt de vruchtbaarheid extra gestimuleerd. Het “oude” wordt losgelaten en het “nieuwe” verwelkomd. De symbolen voor vruchtbaarheid zijn het ei en de haas. Deze worden afgebeeld in verschillende decoraties.

Beltain 

Wordt gevierd op 30 April en 1 Mei
Beltane begint wanneer de zon op 30 April ondergaat, ook wel de Meiavond genoemd. Beltane is een feest van vuur en luidt het begin van de zomer in.
Beltane vinden we tegenover Samhain, dat op 1 November plaatsvindt op het wiel van het jaar. Je zou kunnen zeggen dat deze twee mooie feesten het jaar in helften verdelen. Beltane en Samhain, dat ook als het begin van het Keltische Nieuwjaar wordt gezien. Deze 2 feesten worden door de meeste heksen als de belangrijkste feesten gezien. 
De naam Beltane komt van het Ierse Bealtaine dat ‘Bel-fire’ (Bel – vuur) betekent, afgeleid van de God Bel. Bel die ook wel Beli, Belenus of Belanos wordt genoemd, is de Keltische God van licht en genezing. Hij wordt ‘De Schijnende’ genoemd.
Na zonsondergang op 30 April werden er overal vuren ontstoken. Vee werd tussen twee van zulke vuren door gedreven om vruchtbaarheid te garanderen. Beltane is, net als Imbolc en Ostara, een vruchtbaarheidsfeest.

Litha

Wordt gevierd tussen 19 en 22 Juni
Vele heksen vieren het altijd op 21 Juni, de viering Litha/zomerzonnewende. Litha vieren we op het hoogtepunt van de zomer. De zomerzonnewende is de langste dag en dus de kortste nacht van het jaar. Het voelt voor vele heksen als heel logisch om die dag waarop de zon regeert, te zien als het hoogtepunt van de zomer. 

Met Litha eren we dus de zon. De zon staat voor levensenergie en kracht voor creatie.

De zomerzonnewende is daarom het perfecte moment om stil te staan bij al het overvloed in ons leven. Het is een tijd van stilstaan bij je successen en te kijken naar alles wat je hebt mogen ontvangen én zelf hebt mogen creëren. Dit is ook de periode van groei en kunnen we naast dankbaarheid voor wat we nu hebben, ook gezien worden kijkend naar waar we nog kunnen uitbreiden en naartoe willen. 

LammasLughnasadh

Wordt gevierd tussen 30 Juli en 2 Augustus
Van oorsprong is Lammas – Lughnasadh, voor zover we weten, een Iers-Keltische feestdag. Lammas is de Christelijke naam van een feestdag die in dezelfde tijd van het jaar werd gevierd door de Angelsaksen. 

Lammas is een Saksische naam en betekent brood, wat Lammas het feest van het brood maakt. 

Lammas is het eerste oogstfeest van 3 opvolgende oogstfeesten. De oogst geeft aan dat de natuur constant in beweging is en niets in het leven hetzelfde blijft. Dit eerste oogstfeest laat ons ook stilstaan bij de naderende herfst. Dagen worden weer korter en de lucht weer vochtiger. We kunnen nog even genieten van de warmte en het mooie licht van de zomer, voordat de donkere dagen weer aanbreken. Dit mooie feest gaat om de waardering van wat je hebt en vooral van wat je hebt mogen ontvangen en de voorbereiding op de veranderingen die komen gaan. 

Dank Moeder Aarde voor haar overvloed die jij en je geliefden hebben mogen ontvangen, de plant voor haar liefdevolle/zorgzame gaven en de vrucht voor het nieuwe leven.

Mabon

Wordt gevierd tussen 20 en 23 September
Mabon is een feest dat altijd valt op de herfst equinox. Dat is wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat. De dag en de nacht zijn dan even lang. Mabon is de tijd van balans en wordt ook wel het laatste oogstfeest genoemd.  Met dit feest kun je terugkijken naar het verleden en vooruitkijken naar de toekomst. Vanaf Mabon neemt de duisternis het over van het licht en is het langer donker dan licht. Het is een fijn feest om even stil te staan bij en dankbaar te zijn voor wat je hebt verkregen en hebt losgelaten de afgelopen tijd. Het is echt een feest waarin je een moment stilte neemt en bewustwording krijgt in wat je hebt en waar je dankbaar voor bent

Mabon is een tijd van balans (stap 1), loslaten (stap 2), voorbereiding en beweging (stap 3).

Samhain 

Wordt door vele heksen gevierd van 31 Oktober op 1 November (ook wel einde zomer genoemd)
De Kelten vierden Samhain, ook wel het nieuwjaarsfeest genoemd.  Het einde van het seizoen van de zon en het begin van het donkere en koude seizoen. De Kelten geloofden zo lang als de winter duurde, dat de zon gevangengehouden werd door Samhain (de koning van de doden en God van de kou). Op de avond voor hun nieuwe jaar (op 31 Oktober), verzamelde Samhain de geesten van alle doden om de God van de zon gevangen te nemen. Deze geesten gaven zich prijs in de vorm van dieren. Om de geesten in verwarring te brengen en zo hun zonnegod te beschermen, verkleedden de Kelten zich in dierenhuiden en droegen ze dierenkoppen op hun hoofd. 

Midwinter – joel

Wordt gevierd op 21 en 22 december
Midwinter wordt ook wel ‘Yule’ genoemd. Deze dag heeft de langste nacht van het jaar. Hierna zullen de dagen langzaam weer langer worden. We vieren met dit feest de terugkeer van de toenemende kracht van de zon. Door de terugkeer van het licht dat wordt gevierd, is het een mooi moment om een lichtwens uit te schrijven of uit te spreken.

Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te gaan neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie boeken en sites waar je veel informatie vindt over deze bijzondere, mooie feesten.

 

Ik claim dit niet gevonden op het internet

5 tekens dat je een menselijke engel bent

1) Je bent een heel gevoelig persoon

Engelen zijn mensen die met een groot doel op aarde worden gezet, echter is het redden van de planeet iets duurs. Dus soms voelt de engel op aarde zich overweldigd door de problemen van de wereld en niet in staat om een verschil te maken.

2) hou je van je tijd alleen

Engelen houden ervan om tijd alleen door te brengen, zodat je op kunt laden en ook je energieën opnieuw in balans kunt brengen
De engel vindt het leuk om diep te kunnen graven in je psyche en de delen van jezelf die gebroken zijn. Dat komt omdat je weet dat je eerst jezelf moet veranderen om de wereld te veranderen. Zo onvermoeibaar werken aan de beste versie van zichzelf.

3) Je geeft teveel om anderen

Empathie voor anderen voelt de Engel enorm en hij wil hen helpen. De engel zou alles opgeven om iemand in nood te kunnen helpen, want hij wil niemand zien lijden.

4) Je wordt aangetrokken tot doel

Engelen houden zich niet bezig met wereldse verlangens. Ze houden niet van de geprogrammeerde en geconditioneerde samenleving waarin we leven. Het voelt alsof ze hun eigen merk kunnen maken en volgens hun eigen regels kunnen leven en het niet leuk vinden als mensen je vertellen wat je moet doen en wat je niet moet doen.

5) Je hebt een sterke intuïtie

Een engel leidt je leven waarschijnlijk niet op een logische manier. Hij neemt zijn beslissingen vaak met behulp van zijn emotie en intuïtie en het wordt niet altijd begrepen.
Engelen verbinden zich met dingen die verbinden met emoties, zoals muziek, kunst, etc.
Het zijn mensen die erop vertrouwen dat het universum hen positieve dingen en mensen in hun leven zal brengen en die weten dat intuïtie het medium is van communicatie tussen ons en het universum.

Dit heb ik van het internet stond geen bronvermelding bij💖

 

Welke Magische gave je volgens je geboortedag hebt gekregen!

 
 
 
 
Heksen geloven niet in geluk.
Ik bedoel, we hebben veel spreuken voor ‘veel geluk’, maar juist daarom geloven we niet in willekeurige gebeurtenissen.
Heksen materialiseren hun wensen en ze roepen deze op. We geloven echt dat energie positieve dingen aantrekt.
Toeval bestaat niet. Alles heeft een reden.
Wat alchemie, occultisme en numerologie betreft is je geboortedag niet willekeurig en toevallig.
Het kan daadwerkelijk je magische gave onthullen waarvan je niet eens verwacht dat je die hebt.
Je geboortedag onthult je magische gaven.
Het maakt niet uit of je in magie gelooft. Zelfs niet of je weet welk cijfer overeenkomt met je verjaardag.
Je Magische gave bestaat, of je je daarvan op de hoogte bent of niet. Als er echter wel achter komt, is de kans groter dat je het kan ‘kweken’ en je het de baas kan zijn.
Om je geheime gave te achterhalen, moet je de cijfers van je geboortedag, -maand en -jaar optellen tot je een één cijferig getal hebt.
Als je bijvoorbeeld geboren bent op 22 april 1981 zou het één cijferige getal 9 zijn. 2+2+4+1+9+8+1 = 27 dan 2+7=9
Zoals je hieronder kunt lezen, is het belang van je één cijferige getal van onschatbare waarde. Door erachter te komen wat je geboortegetal is, zul je dichterbij je levensdoel komen te staan.
Welke Magische Gave Heb Je Gekregen Volgens Je Geboortedag?
Getal 1. De Goochelaar
Het eerste cijfer is het getal van de creatie. Men gelooft dat degenen die onder deze invloed zijn geboren goede heksen kunnen zijn, omdat ze de kracht hebben om hun wil te doen gelden in dit rijk.
En jullie hebben een sterke wil. Jullie moeten echter de mensen om jullie heen niet proberen te manipuleren en te overheersen.
Je Magische Beroep: Manifestatie & Moed
Getal 2. De Hooggevoelige
Je bent erg gevoelig voor de energie om je heen. Je hebt bij het volwassen worden geleerd om te voelen en om op te pikken wat anderen doen en daarom ben je zo medelevend geworden.
Je magische gave ligt in je hart en in je derde oog, aangezien je constant de energiestromen om je heen voelt.
Je zou je gave moeten gebruiken om de pijn van anderen te verzachten, maar ook om je energie snel te kunnen herstellen door jezelf te gronden en door in contact te komen met de natuur.
Je Magische Beroep: Dromen & Intuïtie
Getal 3. De Tripel Maan
Dit getal omvat de drie maanstanden. Daarom geloven Heksen dat je een ‘instrument’ van de ‘tripel God en/of tripel Godin bent. Daarom liggen de krachten van de creatie en de verwoesting in jou.
De oude regel, “wees voorzichtig met wat je wenst,” is van toepassing op jou, aangezien het snel werkelijkheid worden van je gedachten en verlangens jouw magische gave is.
Je Magische Beroep: Creatie & Verwoesting
Getal 4. De Elementaire
Het getal 4 hangt samen met de 4 aardse elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde. Jouw essentie is in balans met de vier aardse elementen en daarom ben je erg rationeel en heb je een sterke geest.
Aangezien je constant energie uit de elementen put, is het erg moeilijk om je te vervloeken. Aangezien Vuur, Water, Lucht en Aarde een magisch energieveld om je heen vormen, wend je negativiteit af.
Getal 5. De Spirituele
Terwijl Getal 4 de vier aardse elementen (Vuur, Water, Lucht en Aarde) symboliseert, symboliseert het getal 5 het vijfde element: Kwintessens (ether in de magie van de Griekse Oudheid).
Degenen die geboren zijn onder deze invloed staan in contact met het spirituele rijk en kunnen eenvoudig bovennatuurlijke krachten oproepen. Ze zouden dus perfecte spirituelen zijn, aangezien ze door het vijfde element – de kwintessens – worden geleid!
Je Magische Beroep: In Contact Komen Met Geesten & Voorouderlijke Magie Oproepen
Getal 6. De Leerling Van De Zon
Cijfer 6 symboliseert de zon en alles wat voortkomt uit onze Lichtbron. Daarom vloeit er een sterke energie in jou. Je magische gave komt van de zon.
Daarom omvat het alle zegeningen in dit leven en de kracht die zij geven. Je bent een genezer en een leider. Maar met macht komt veel verantwoordelijkheid. Leer om je geweldige macht op de meest ethische wijze te gebruiken.
Je Magische Beroep: Rituele Magie, Spreuken & Genezing
Getal 7. De Leerling Van De Maan
Getal 7 symboliseert de Maan en alle magie die uit de Dame van de Nacht voortkomt. Je magische gave is puur, net als de ongetemde magie van de Maan. Het voelt erg onwezenlijk voor je om rituele magie te volgen, omdat je instinctief weet wat je moet doen.
En meestal doe je niet twee keer hetzelfde. Je improviseert vanwege je erg actieve intuïtie. Bovendien is je andere magische gave dat je voorspellende dromen hebt. Als je deze correct interpreteert en ze vertrouwt, kun je voor wonderen zorgen!
Je Magische Beroep: Visies & Voorspellende Dromen
Getal 8. De traditionele Heks
Dit getal wordt als een van de meest magische gezien. Getal 8 komt overeen met de Sabbat van de Heksen, de 8 hoeken van de wereld.
Als je verjaardag op 8 uitkomt, vloeit er een geweldige magische kracht door je, maar deze zal alleen geactiveerd worden als het je lukt om je op Sabbat af te stemmen en te vieren. Je hebt een erg accuraat innerlijk kompas en daarom weet je wat het verschil is tussen goed en kwaad.
Je Magische Beroep: Energie Manipulaties & Alchemie
Getal 9. De Sjamaan
Het laatste getal symboliseert een unie van alles wat eerder is opgenoemd. Het is de poort waar alles ten einde komt en waar alles weer opnieuw begint.
Daarom zul jij dingen zien zoals geen ander dat kan. Je magische gave is je artistieke en creatieve karakter en dat je situaties vaak vanuit een erg interessant perspectief bekijkt. Daarom kun je genezen.
Aangezien het getal overeenkomt met de dood en de wedergeboorte, heb je van nature de gave om spoken en geesten om je heen te voelen, maar als je leert om dit talent te gebruiken, kun je zelfs boven de wereld uitstijgen zoals alle sjamanen dat kunnen.
 
Je Magische Beroep: Astrale Projectie & Totem Magie
Bron: Geschreven door Laura Hoogeveen
 

 

 

 

 

 

 

 

13-02-2022

4 Indiaanse spirituelewetten 

Er zijn vier Indiaanse spirituele wetten die zeggen dat er niets gebeurt zonder reden in het leven! ❤️🧡❤️

Als je dat doet, is het heel gemakkelijk te hanteren en kijk je vol vertrouwen naar wat er gebeurt, dankbaar voor wat er was en blij voor wat er gaat gebeuren.

De eerste wet zegt:

"De persoon die je ontmoet is de juiste"
Dat wil zeggen, niemand komt per ongeluk in ons leven, alle mensen om ons heen die met ons omgaan, staan ​​voor iets, hetzij om ons te onderwijzen of om ons in onze situatie te helpen.

De 2e wet zegt:

"Wat er gebeurt is het enige dat kan gebeuren"
Niets, maar absoluut niets van wat er met ons gebeurt, had anders kunnen zijn. Zelfs niet het meest onbeduidende detail. Er is gewoon niet: "Als ik het anders had gedaan ... zou het anders zijn geweest ..." Nee, wat er gebeurt is het enige dat kan gebeuren en moet gebeuren, zodat we onze lessen kunnen leren om vooruit te komen. Alles, ja, elke situatie die ons in het leven overkomt, is absoluut perfect, zelfs als onze geest ons ego weerstaat en het niet wil accepteren.

De derde wet zegt:

"Elk moment waarop iets begint is het juiste moment"
Alles begint op het juiste moment, niet vroeg of laat. Wanneer we klaar zijn voor iets nieuws in ons leven, is het er al om te beginnen.

De 4e wet zegt:

"Wat voorbij is, is voorbij"
Zo eenvoudig is het. Wanneer iets in ons leven eindigt, dient het onze ontwikkeling. Daarom is het beter om los te laten en vooruit te gaan, geschonken aan de ervaringen die nu zijn opgedaan.

Ik denk dat het geen toeval is dat je dit hier leest. Als deze tekst vandaag aan u voldoet, komt dat omdat u aan de voorwaarden voldoet en begrijpt dat geen enkele regendruppel ergens ter wereld per ongeluk op een verkeerde plaats valt.

Laat het je goed gaan ...
Heb lief met je hele wezen ...
Gelukkig zijn zonder einde ...
Elke dag is een gelukkige, gelukkige dag! "

Aho 

 

Auteur: mij niet bekend zal ongetwijfeld van de Indianen komen

 

 

Numerologie: dit betekent jouw geboortegetal

Ken je je geboortegetal? Dit getal geeft inzicht in je persoonlijkheid en levensmissie. Je geboortegetal is onderdeel van de numerologie: de psychologie, filosofie en wetenschap van getallen. Tel de cijfers van je geboortedatum bij elkaar op en tel de losse cijfers net zo lang door tot je er één overhoudt. Lees wat jouw geboortegetal betekent en bereken ook voor anderen.

Voorbeeld 20-1-1986Stap 1
2+0+1+1+9+8+6=27Stap 2
2+7=9Het geboortegetal: 9Meestergetallen

Alleen als je na de eerste stap uitkomt op 11, 22 of 33 tel je niet verder. Dit zijn de meestergetallen die staan voor een bijzondere levensmissie. Numerologie kun je overal op toepassen. Je kunt bijvoorbeeld ook je huisnummer of relatienummer (tel jullie geboortegetallen bij elkaar op) berekenen. Maar wat betekent de uitkomst? 

1 = Leider

Enen zijn individualistisch. Moedige mensen met een tomeloze energie. Ze zijn oprecht, levendig, creatief en vastberaden. Enen houden graag de controle, zijn vaak dominant en nemen zelden dingen aan van anderen. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen staat in hun leven centraal. 

2 = Helper

Gevoelig en intuïtief is de twee. Tweeën staan voor iedereen klaar, zijn liefdevol, opmerkzaam en diplomatiek. Ze hebben behoefte aan bevestiging en kunnen hun eigen belangen wel eens uit het oog verliezen. Nee zeggen en onafhankelijk worden zijn de uitdagingen in het leven van de twee. 

3 = Romanticus

Drieën zijn dromers. Fijngevoelige mensen met een groot inlevingsvermogen. Ze zijn communicatief en beleven hun leven intens. Dat maakt ze soms dramatisch en grillig. De drie is nostalgisch, houdt vast aan het verleden, en droomt van een mooie toekomst. Zelfverwezenlijking is het levensthema van de drie. 

4 = Gedisciplineerd

Vieren werken hard en zijn serieus én humoristisch. Mensen met geboortegetal vier hebben discipline, ze zijn volhardend, betrouwbaar, kritisch, perfectionistisch en soms rechtlijnig. Hun uitdaging zit hem in het ontwikkelen van flexibiliteit.

5 = Levensgenieter

 

6 = Harmonieuze

Zessen zijn warm en loyaal. Echte familiemensen die boven alles naar rust en harmonie streven. Ze houden van mooie dingen en verwennerij. Tegenover deze positieve levenshouding staan twijfel, besluiteloosheid en jaloezie. Moed en vertrouwen ontwikkelen en altijd de mogelijkheden blijven zien, is belangrijk voor zessen.

7 = Filosoof

Intellectueel en filosofisch. De zeven is de denker onder de geboortegetallen. Het zijn beschouwende, analytische en mystieke mensen met een scherp observatievermogen. Ze kunnen afstandelijk overkomen en zijn vaak solist. De uitdaging voor zevens is het tonen van hun gevoelskant.

8 = Succesvol

Ambitie staat voor de acht, gedreven door een sterke innerlijke kracht. Ze zijn succesvol, dynamisch en gaan recht op hun doel af. Een acht is een echte workaholic die zijn ware gevoelens wel eens op de tweede plaats zet als het zo uitkomt. Voor achten is het de uitdaging om materiële verlangens met het spirituele te verbinden.

9 = Gever

Negens zijn veelzijdig, open minded en vredelievend. Ze hebben eindeloos geduld en zijn gericht op harmonie en onvoorwaardelijk geven. Ze moeten ervoor waken koppig en besluiteloos te zijn waardoor ze tot stilstand kunnen komen. Assertiviteit en daadkracht ontwikkelen om duidelijke keuzes te maken, zijn thema’s voor de negen.

11 = Ziener

Inspirator met een sterke intuïtie en spirituele missie. Elven zijn vaak idealistisch en kunnen anderen tot diep in hun ziel raken. Het zijn excentrieke mensen die soms onpraktisch uit de hoek komen. De elf vindt een uitdaging in het vertrouwen op zijn intuïtie.

22 = Analyticus

De tweeëntwintig beziet het leven en de vele projecten die hij aangaat, vanuit een helicopterview. Met hun sterke geestkracht kunnen ze aansturen en motiveren. Efficiënte mensen die goed kunnen analyseren, maar bij wie zware druk kan leiden tot angst of wanhoop. Het buitengewone met het praktische verenigen is de levensmissie van tweeëntwintig.

33= Genezer

Verlichte mensen met een genezend vermogen. Vaak heeft de drieëndertig een veelbewogen leven. Ze doorvoelen het wereldse en voorzien dit van een spirituele betekenis. Ze moeten er wel voor waken in een slachtofferrol te belanden door het leven volledig te omarmen.

 

25 tekenen dat jij een healer bent

Een wat? Een healer. Mensen kunnen op verschillende manieren healers zijn. Bijvoorbeeld door iemand te troosten of door met iemand te praten. Artsen helpen mensen door medicatie voor te schrijven of door te opereren en ‘helen’ zo iemand. Alleen daar hebben we het nu niet over, als we het over ‘healers’ hebben gaat het in deze context over energiewerkers, aurahealers en sjamanen. Healers werken met energie, dat kun je niet leren, het is een gave.

Zo had ik een tante die de pijn bij brandwonden kon verzachten. Geen mens geloofde het totdat ze zelf brandwonden hadden, dan kwamen ze wel. Vaak liepen ze opgelucht en vooral verbaasd weer naar buiten, want hè, de pijn was plotseling verdwenen. Heb jij ook een gave?

Dan herken jij jezelf vast en zeker in deze 25 tekenen.

1. Je bent extreem empathisch, je voelt emoties van een ander goed aan.
2. Je hoort regelmatig dat mensen tot rust komen als jij in de buurt bent.
3. Mensen in jouw omgeving worden bijna nooit ziek.
4. Je hebt last (gehad) van stres en onrust
Bipolaire stoornis slaapgebrek verslaving
5. Soms voel je je enorm onrustig.
6. En krijg je zelfs last van paniekaanvallen.
7. Je bent erg betrokken bij anderen.
8. En wilt anderen graag helpen, zonder eigenbelang.
9. Je staat open voor andere healers, chiropractors, orthomoleculaire artsen, masseurs, acupuncturisten en andere geneeswijzen die niet door iedereen erkent worden.
10. Er zitten healers in je familie.
11. Je bent altijd alert bij openbare gelegenheden en je kunt hier zelfs nerveus van worden.
12. Als jij ergens komt, voel je het meteen als er ruzie is geweest. Je voelt het ook als iemand tegen je liegt.
13. Mensen vinden bij jou een luisterend oor en gooien vaak al hun gevoelens op tafel.
14. Ook met heftige problemen komen ze bij jou.
15. Daar heb je het soms best moeilijk mee omdat je niet altijd kunt helpen.
16. Zelfs vreemden vertellen je vaak zonder blozen hun hele levensverhaal.
17. Iedereen neemt je snel in vertrouwen als het om belangrijke zaken gaat zoals de liefde of carrière.
18. Aan het einde van een sociale dag ben je vaak helemaal uitgeput en leeg.
19. Je hebt iets speciaals met dieren.
20. Ook kinderen voelen zich op hun gemak bij jou, zelfs als ze erg verlegen zijn.
21. Je huis moet goed aanvoelen, als er visite komt vind je dit nóg belangrijker maar zelf kom je er ook tot rust.
22. Je hebt kristallen in huis, omdat je ze mooi vindt maar ook om de vaak helende werking.
23. Nek en schouderklachten? Hoort er ook bij.
24. Je handpalmen tintelen regelmatig.
25. En hoofdpijn is ook niet ongewoon.

Wil jij leren hoe je dit nog beter kunt ontwikkelen 

Doe dan met de workshop mee kijk op de pagina

Ze zullen je 'gek' noemen omdat je geboren bent met de gave om dingen anders te zien.

Ze zullen je 'intens' noemen omdat je geboren bent met de moed om jezelf toe te staan om volledig te leven en te voelen.

Ze zullen je 'egoïstisch' noemen omdat je hebt ontdekt dat jij het belangrijkste in je leven bent.

Ze zullen je 'complotdenker' noemen omdat je de controle en manipulatie hebt gezien die systemen op je proberen uit te oefenen.

Ze zullen je 'raar' noemen omdat je niet dezelfde dingen doet als de massa, omdat je uit de matrix bent gekomen en je eigen realiteit hebt gecreëerd.

Ze zullen je 'absurd' noemen omdat je andere overtuigingen hebt dan die ons jarenlang zijn bijgebracht.

Ze zullen je 'verontrustend' noemen omdat je handelt op manieren buiten het gevestigde, omdat je helpt, omdat je onderwijst, omdat je praat over universums en het bestaan.

Ze zullen je 'gevaarlijk' noemen omdat je je eigen manier van leven op je eigen manier en naar wens creëert.

Ze zullen je ′bedrieger′ noemen omdat je weet dat we in een universum van oneindige mogelijkheden leven en dat alles mogelijk is als je het met zekerheid gelooft.

Ze zullen je op vele manieren veroordelen, voor een lange tijd. 

Blijf standvastig en blijf trouw aan jezelf, je essentie, omdat ze je uiteindelijk zullen zoeken voor wat je brengt, voor wat je geeft, voor wie je bent, door je magie.

Laat jezelf niet in de steek door wat ze zullen zeggen, creëer je eigen pad en vertrouw op je innerlijke wijsheid. Als je ergens aan twijfelt, onderzoek, als je het niet eens bent met een idee, ongeacht hoeveel mensen het geloven, vind je waarheid. Ontwaak en stop met alles te geloven wat ze je vertellen, trek je eigen conclusies en manifesteer je ware Ik, vanuit liefde, vanuit bewustzijn.

 

Karin Eagle Star Woman ©️

Mijn video gemaakt 16 juni 2021

5 tips om je zesde zintuig te ontwikkelen

Naast gehoor, zicht, smaak, reuk en tast, hebben we een zesde zintuig: intuïtie. In de Van Dale wordt intuïtie omschreven als 'inzicht zonder nadenken'. Je kent het vast: opeens krijg je een ingeving, een naar gevoel, of zelfs een visioen. Vaak nemen we onze intuïtie niet zo serieus, maar zien we daardoor niet van alles over het hoofd?Met deze onderstaande tips kan je beter in contact komen met je zesde zintuig, je intuïtie.1. Mediteer dagelijks. Je merkt je ingevingen beter op als je mind stil is.2. Geef aandacht aan je dromen: als je slaapt staan rationele gedachten uit en is er ruimte voor je onderbewustzijn om seintjes te geven.3. Luister naar de seintjes in je achterhoofd of je onderbuik-gevoel. Vertrouw er maar op dat je onderliggend heel goed weet of een situatie in de haak is, een persoon het goed bedoelt of je een afspraak beter wel of niet kunt maken.4 .Ga vaker de natuur in, of zoek rust op. In de natuur kan je je hoofd echt helemaal leeg maken. Weg van technologie, weg van meningen, ideeën, verleidingen.5. Probeer niet alles te begrijpen en volg vol vertrouwen wat goed voelt en wat je energie geeft.

Lees meer »

Veren en hun betekenis

De symbolische en magische waarde van de veer komt in vele culturen voor. Veren werden o.a gebruikt en gedragen door Native Americans om te kunnen communiceren met de Heilige Geest en om het symbool van hemelse wijsheid uit te drukken. Ook vertegenwoordigen de veren in de Indiaanse cultuur de kracht van de dondergoden, samen met de kracht van lucht en wind. Rituelen met veren Zo hielden Native American Pueblo indianen een eerbetoon voor de Gevederde Zon die een symbool van de kosmos en het centrum van het bestaan is. Een andere symbolische betekenis van veren draait rond het gebed, de Pueblo gebruikten stokken met veren waneer zij hun regendans uitvoerden tijdens de zonnewende rituelen. In legenden wordt wel verteld dat de Hopi indianen veren van kalkoenen gebruikten in tal van symbolische rituelen. Er werden vier kalkoenen veren gebruikt. De kalkoen staat symbool voor de wildernis van Moeder Aarde. Het cijfer vier staat symbool voor de vier winden. Tezamen staan zij voor de symbolische boodschap dat Moeder Aarde een wildernis is waar men nooit en te nimmer controle over kan hebben. Er zijn honderden Indianenstammen die geëvolueerd zijn en zij ontwikkelden zo hun overtuigingen en rituelen over de tijdspanne van honderden jaren. Daarom is het moeilijk om een enkele specifieke betekenis van veren te geven. Dromen over veren Dromen over veren betekent vaak reizen of de mogelijkheid om je vrijer te bewegen in het leven. Witte veren in dromen duiden op onschuld of een nieuwe start in spirituele zin. Korte samenvatting van de symbolische betekenis van veren: Waarheid Snelheid Lichtheid Vlucht Wijsheid Het vinden van veren op je pad In verschillende culturen wordt gedacht dat veren symbolen zijn van hogere gedachten en spirituele progressie. In de lijn van dit denken kun je zeggen dat vogels in primitieve, oude culturen als goddelijke wezens werden beschouwd omdat zij schepselen van de hemel zijn en dus dichter bij God staan. Als je veren vindt op je pad, dan zou je kunnen zeggen dat je op een hoger spiritueel pad bent beland, en het kan een teken van aanmoediging zijn om filosofisch te gaan of blijven reizen op dit pad. Het vinden van veren op je pad is ook een teken dat je een lichtere kijk op het leven of een bijzonder situatie zou moeten hebben. Als we veren in onze omgeving zien kan het worden beschouwd als een boodschap dat we moeten 'verlichten', de dingen niet zo serieus te nemen, en dat we de vreugde in onze situatie proberen te vinden. Enkele veel voorkomende symbolische betekenissen van veren zijn: Verhoogd bewustzijn  Luchthartigheid  Verlichting  Gebed  Goddelijkheid  Vooruitgang De boodschap van veren Blijf eens stil staan op het moment dat je een veer vindt en vraag jezelf eens af, welke boodschap deze veer je brengt en waarom nu en op deze plek? Kort overzicht van de betekenis van veren: Adelaar: Kracht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, grensverleggend. Buizerd: Dood en wedergeboorte, nieuwe visie ontwikkelen. Duif: Vrede en liefde, vruchtbaarheid en begrip van zachtheid. Eend: Bescherming, emotionele rust, instinct. Ekster: Intelligentie, occulte kennis, bescherming, geluk. Haan: De start van iets nieuws, hoop, seksualiteit, wederopstanding. Havik: Boodschapper, concentratie, oplettendheid, waarheid, overzicht, kracht. Kalkoen: Overvloed, moed, delen, opoffering voor een hoger doel, oogst. Kip: Zekerheid, nieuw begin, seksualiteit. Kraai: Raad, wijsheid, initiatief, geheime magie. Kolibrie: Geluk, schoonheid, snelheid, waakzaamheid, lichtheid, boodschapper. Lijster: Zanglustig, begaafdheid, onrust, verstandigheid, behendigheid, stoutmoedig. Merel: Zang, de energie van moeder Aarde begrijpen. Meeuw: Verantwoordelijkheid, subtiele communicatie, bescherming. Mus: Verlangen, vertrouwelijk, manifestatie van nieuwe liefde, schuw. Patrijs: Zelfstandig kunnen werken, vruchtbaarheid, vrouwelijke energie. Pauw: Trots, schoonheid, zelfvertrouwen, arrogantie, schoonheid. Raaf: Magie, spiritualiteit, dromen, dualiteit, bestemming, mysterie. Reiger: Evenwicht, meditatie, geduld. Roodborstje: Veiligheid, vrolijkheid, melancholiek, plaagzuchtig. Specht: Ritme, inzicht, helende liefde. Uil: Wijsheid, helderziendheid, kennis, brenger van dromen.

Lees meer »

Mijn Blog

Ik plaats graag een gedeeld of eigen verhaal, er mogen reactie's geplaatst worden, maar houd het netjes. Namaste

Lees meer »

Wat doet fotonen-energie met ons en wat is de invloed daarvan op ons fysieke lichaam

Fotonenenergie is een energie met een veel hogere frequentie die de frequentie van de laag trillende energie omhoog trekt zodat deze zich opnieuw kan kalibreren. We laten deze lagere emoties van verdriet en zorgen los zonder dat we weten waarom. Deze perioden duren ongeveer 20 minuten waarna we ons afvragen waar de gevoelens ineens vandaan kwamen.

Deze elementen van onze blauwdruk staan in het bewustzijn van onze cellen geprint en wanneer de blauwdruk wordt versterkt door de fotonenenergie beginnen verschillende elementen van onze blauwdruk ons bewustzijn binnen te sijpelen waardoor we het doel van onze ziel beginnen te begrijpen. We voelen dat we veranderingen in ons leven moeten maken zonder dat ons echt realiseren waarom.

Het interessante van deze energie is dat het ons in staat stelt met behulp van onze gedachten direct te manifesteren. Waar we aan denken creëren we gelijk. Dit is nog nooit eerder in ons leven gebeurd en daarom schrijven veel mensen boeken over de Kracht van Aantrekking.

De fotonenenergie verbindt zich met onze gedachten dus het is zeer belangrijk om te weten wat we willen, in plaats van wat we niet willen. Anders manifesteren we meer van wat we niet willen. Wanneer je je in het proces van verandering of transformatie bevindt zal deze energie erg behulpzaam zijn. Wanneer je echter vastzit in het verleden door angst en woede manifesteer je enkel meer redenen om daar in vast te blijven zitten totdat je klaar bent om het los te laten.

De oude teksten, waaronder ook de Bijbel, zeggen ons naar de lucht te kijken alsof deze de verandering op Aarde zou brengen.

De effecten van recente zonnevlammen

Veel mensen voelen zich de laatste tijd geïrriteerd of ongemakkelijk. De zonnevlammen kunnen oude patronen afbreken die niet langer nodig zijn zodat nieuwe kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen we ons tegelijkertijd hyperactief en uitgeput voelen. Het kan ook invloed hebben op de technologie, zoals bijvoorbeeld computers.

We zien vele nieuwe symptomen. Tijd en ruimte beginnen steeds onregelmatiger te schommelen. We kunnen de tijd niet meer bijhouden. We vergeten woorden wanneer we spreken. De dag verdwijnt simpelweg. Velen van ons slapen weer niet goed. Er wordt veel gedraaid in bed en velen hebben vreemde dromen. We voelen energiestoten in ons lichaam die gevolgd worden door een tekort aan energie.

Mensen voelen zich misselijk, hebben last van pijn en zijn duizelig. Veel mensen worden overweldigd door een gevoel van verdriet. Anderen voelen zich alsof ze over water lopen. Sommigen zeggen dat alles begint te draaien wanneer ze ’s avonds hun ogen dichtdoen. Er zijn mensen die problemen hebben met zicht, pieptonen in de oren, keelproblemen, koude voeten en zelfs het symptoom van een droge tong.

Je hoeft hier helemaal niet bang voor te zijn. Wees je er bewust van waar het mee te maken heeft, neem je rust en drink veel water. Onze systemen worden opnieuw gekalibreerd waardoor we uiteindelijk met een veel hogere frequentie kunnen resoneren.
Sterk van invloed op onze grote hersenzenuw
de NERVUS VAGUS 

WATERMAN-TIJDPERK 

Van Vissen naar Waterman-tijdperk. De overgang. De shift! 
In het astronomische tijdperkvissen wat nu (bijna) achter ons ligt staat het christelijke geloof centraal en beïnvloed ons denken maar ook ons handelen en politieke uitgangspunt. Dit gegeven is niet gebonden aan de westerse beschaving waar het christendom de meeste aanhangers heeft maar strekt zich ook uit tot andere geloven zoals boeddhisme, hindoeïsme en islam. Bewust of onbewust heeft het vissentijdperk ons denken beïnvloed. Het is e soterisch bekeken niet toevallig dat de geboorte van Christus ongeveer viel in de overgang tussen ram en vissen. NB de equinoxen verschuiven zich 2160 achterwaarts door een enkel dierenriemteken; een kosmisch jaar duurt dus 12 maal 2160 jaar. De overgang van ram naar vissen is op zichzelf al heel bijzonder aangezien 0 graden ram het lentepunt is in de dierenriem en esoterisch gezien staat voor het begin van het leven. In die zin is het christelijk geloof dan ook een nieuwe start voor religies. Dit komt, niet in de laatste plaats, omdat het christelijk geloof de liefde en het offer centraal stelt.

Wij die op dit moment nu leven hier in de maatschappij maken de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk mee. De evolutionaire hogere bedoeling van een astronomische wisseling die plaatsvindt is dat er een dimensie extra bijkomt om het vorige teken, vissen, meer inhoud te geven.
Het vissentijdperk kenmerkte zich door het lijden in de wereld dat de mens zich steeds meer bewust moest worden. Het teken vissen is het symbool voor Christus. De kruisiging van Christus, die de zonden van de mensen op zich nam, was als het startschot voor ons als mensen om met andere ogen te kijken naar het leed wat ons overkomt. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is om reïncarnatie en karma in het bewustzijn op te nemen. Helaas heeft de kerk na het concilie van 
Nicea in 325 daar een verbod op gelegd uit angst dat de mensheid de kerkelijke hiërarchie niet meer nodig zou hebben.
 
Nu we in het watermantijdperk aankomen zouden we eigenlijk bewustzijn moeten hebben voor het leed dat in de wereld zich voltrekt bekeken vanuit het achterliggende vissen teken, maar het vreemde is, niets is minder waar. Door de verschuiving van het dierenriemteken wordt in hogere zin aan ons gevraagd: als je het lijden hebt gevoeld, dan kan je dat ook bij een ander herkennen en hem daardoor beter begrijpen...! De opdracht van het watermantijdperk is vooral om als mensheid socialer te worden! Die les hebben we op dit moment kosmisch te leren. We zien dit verschijnsel al in een eenvoudige versie zich manifesteren in de fenomenen van twitter, facebook , chatten, internet. Daarbij zie je ook levensgroot de onbewuste kant van het waterman teken, - dit is polair gezien leeuw -, naar bovenkomen. Leeuw is als negatief gegeven egocentrisch en omdat leeuw dus in het onderbewuste ligt bij waterman duiden we het teken leeuw in dit geval negatief. NB. Wanneer b.v. leeuw in het bewustzijn ligt dan ligt waterman in het onderbewuste en zie je vaak het asociaal gedrag als uiting van het ego (leeuw) naar bovenkomen.
Opvallend is als je alle twitter en facebook berichten goed bekijkt dat je ziet dat het vaak om het ego gaat. Er zijn mensen die werkelijk elke handeling die ze op de dag doen delen met de ander op twitter. Mijn zoon maakt dan altijd de filosofisch ironische opmerking: ‘lekker belangrijk!’
Een ander hedendaags verschijnsel is dat uitgevers van onder meer boeken en tijdschriften stapelgek worden van alle conceptboeken/artikelen die ze aangeboden krijgen. Ook ik doe daar aan mee met dit artikel! De boekverkoop is mede daardoor achteruit gegaan doordat ieder denkt een belangrijk verhaal te hebben wat in principe geen mens boeit (omdat ook leeuw weer een belangrijke onbewuste werking heeft). Iedereen wil alles met iedereen delen, maar de vraag is: heb je echt wat te zeggen? De nieuw e god lijkt dus nu de communicatie die het ego van de mens onder de aandacht moet brengen.
Ook dit tijdperk gaat voorbij en het dierenriemteken steenbok volgt. Aangezien we geen van allen 2160 jaar leven en we toch onze lering er uit moeten trekken is de enige logische conclusie dat we reïncarnerende wezens zijn. Dit sluit het christelijke geloof niet uit. De christelijke god, geeft ons ruimte/vrijheid om aan hem gelijk te worden. In de bijbel wordt enige keren verwezen naar reïncarnatie, bijvoorbeeld in Mattheüs 11:14 waar openlijk gezegd wordt dat Johannes de Doper Elia de profeet is. ‘Wie oren heeft, die hore’, sluit Mattheüs deze passage af!
Kern van dit verhaal is: wees vooral leergierig in het nieuwe tijdperk want het ligt in de bedoeling van de kosmos dat alle lessen geleerd worden zodat we de spiraal van reïncarnatie en karma kunnen overstijgen.

Tekst: Wilma ter Mull

 

 

DE CIRKEL DOORBREKEN

 

 

 

Slachtofferschap gaat bijna altijd over
wat de ander je heeft aangedaan.
En het steeds opnieuw herhalen
van wat je is aangedaan is een riedel
die je ook steeds opnieuw naar beneden zal halen.

Wanneer er in het gezin waarin je bent geboren
iets "mis" is gegaan, je hebt niet ontvangen
wat je nodig had, waar je als kind in jouw ogen
eigenlijk wel recht op had, kan dat heel lang
blijven doorwerken.

Het kan zelfs zo zijn dat je het alsnog wilt halen.
Je wilt een schuldbekentenis, je wilt erkenning
dat dat de oorzaak is dat jij maar niet in je kracht komt.
Wanneer je dat niet bij je ouders kunt halen,
ga je op zoek naar mensen die je in eerste instantie
begrijpen, vaak hebben ze dezelfde wond en dus
een overeenkomstige trilling.

Zonder dat je je er bewust van bent geeft dit gevoel
van niet gezien en gehoord zijn, je verdere leven vorm.
Je denkt dat je er niet toe doet, je spreekt je niet uit
omdat je denkt dat je woorden geen nuttige bijdrage zijn
of je zorgt ervoor dat je altijd gezien en gehoord wordt
door steeds opnieuw een strijd aan te gaan.

Het idee dat er maar moeilijk van je gehouden kan worden
zorgt ervoor dat je snel relaties aangaat omdat je blij bent
dat iemand in ieder geval interesse voor je heeft.
Vaak ontdek je na een tijdje dat die relatie de vorm
krijgt van de relatie die je met je ouders had.
Alsof een systeem zich herhaalt en dat geeft je de bevestiging
van dat wat je al dacht. Ik wordt niet gezien, mijn woorden
doen er niet toe en het is moeilijk om van mij te houden.

HOE DOORBREEK JE DE CIRKEL?

Door je eerst bewust te worden van de overtuigingen
die je hebt aangenomen. In je kindertijd doe je je best
om de liefde te ontvangen die je nodig hebt.
Wanneer die liefde niet voelbaar en zichtbaar is
ga je jezelf in allerlei bochten wringen om ervoor te zorgen
dat je het goed doet. Wanneer een ouder je gedrag afkeurt,
of jou als persoon afkeurt neem je bepaalde overtuigingen aan.

Word je ervan bewust dat die overtuigingen niet van jou
zijn. Je bent nu volwassen en je mag jezelf de volledige
toestemming geven om de overtuigingen over jezelf
te herzien.

Wanneer je rondloopt met gevoelens van haat en wraak,
realiseer je dan ook dat de manier waarop je bent opgevoed
vaak ook vanuit een gevoel van onmacht en pijn van de ouder
is geweest. Onmacht en pijn die aan jou is doorgegeven
is niet van jou en toch draag je het mee.

Er zijn mensen die zeggen: ik ga daar nooit meer naar
kijken, ik wil dat echt niet meer voelen. Ik hou de deksel
op de pot en die gaat nooit meer open. Realiseer je dan
dat je een pot met gif in je lichaam vasthoudt. En omdat
de pot aanwezig is zal het toch invloed hebben op je leven.

Uiteindelijk loop je het risico juist daar ziek van te worden.

Inzicht krijgen in wat de opvoeding met je heeft gedaan,
welke overtuigingen je hebt meegenomen, welke wonden
nog niet zijn genezen en welke invloed dat nog steeds
in je leven heeft, is een lastig proces en gaat gepaard met
veel emoties. De nieuwe energie trekt juist daaraan.
Het wil dat jij schoon wordt, dat je de lagen om je heen
afpelt, zodat je eindelijk kunt zien wie jij echt bent,
zodat je in je kracht kunt komen.

Zoek hulp wanneer je het gevoel hebt erin te verzuipen.
Dit gaat niet over wie schuldig is, wat je is aangedaan
en erkenning daarvan. Het gaat over loslaten wat je niet
meer dient, afrekenen met een gevoel van niet waardig zijn.
Jij bent belangrijk in de wereld, jij doet er toe maar zolang
je in een slachtofferrol blijft hangen, kom je nooit in je kracht.

Met dank aan Anniek Oosting

 

Hallo hierbij mijn prognose op de vragen over M.P. D. Trump van Amerika, ook gepubliceerd op Paravisie website

 

Wat ik als eerste kwijt wil hierover, ik ben geheel onpartijdig want ik ben een onvoorwaardelijke kijker naar alles, en omdat wij nooit echt persoonlijk in zijn buurt komen.

Ook ik als Tarot kaart legger ben dan zeker benieuwd wat dit oplevert aan antwoorden, want dit komt vanuit het universum en met name mijn helpers dat zijn zowel A/E Engelen als opgestegen Meesters en mijn persoonlijke gidsen Ik heb vaste gidsen die mij bijstaan in raad en daad maar ook readings via kaarten zoals de Tarot.

 

Dit zijn mijn Intuïtieve bevindingen en kaart leggingen van Karin Eagle Star Woman.©

Deze vragen heb ik beantwoordt vanuit mijn sterke weten en intuïtie

Hoe zou je Trump analyseren op basis van zijn :

 • Lichaamstaal : hij komt op mij over als een sterke Charismatische persoonlijkheid die weet wat hij wil.
 • Uitstraling: Ook als ik op gebied van uitstraling kijk zie ik veel van de kleuren Indigo Groen maar zeker bruin, dit betekend dan ook voor mij een goed geaarde man met Zaken regelend vanuit het hart, maar ook zeker is verbonden met zijn eigen derde oog dit zal te maken hebben met de ervaringen die hij in zijn leven heeft gemaakt en gehad.
 • Daden: Zijn daden lopen soms niet gelijk aan wat hij met zijn hart graag zou willen doen, dit zou dan ook te maken kunnen hebben met de invloeden om hem heen.
 • Uitspraken: Zijn uitspraken zijn niet puur van hem afkomstig dat is beïnvloed
 • Ideologie: Dat is positief naar de maatschappij toe want hij is erg gericht op de personen in Amerika zelf hij wil zoveel mogelijk mensen weer aan het werk krijgen in eigen fabrieken bedrijven enzovoort.
 • Hoe is Trump als family man? Heel beschermend en zal er voor zorgen dat nooit iemand werkelijk komt te weten hoe zijn gezinsleven is.  Dat houd hij strikt gescheiden van de maatschappij. Vandaar ook alle roddels en achterklap. Daar heeft hij uiteindelijk ook al een flinke schop aan de media over uitgedeeld.
 • Hoe zie je de toekomst voor Trump? Moeizaam door tegenwerking van Europa word zijn periode moeizaam hij redt het wel.
 • Hoe zie je de toekomst voor Amerika? Stukken beter dan de meeste voorgangers hebben geprobeerd maar ook dit zal niet makkelijk zijn, hij moet zich op bepaalde vlakken nog bewijzen.
 • Welke impact heeft Trump op de wereld? Voor op dit moment kan hij nog weinig invloed hebben op de wereld, maar zodra de invloed zichtbaar wordt in zijn eigen land zal dit ook zeker de rest van de mensheid veranderen van mening. Ik zal niet zeggen dat iedereen hem zal Ver idealiseren, maar menig een zal wel zien dat hij toch de wereld vrede aan zal brengen

 

 • Ja/Nee voorspellingen
 • Komt er tussen Amerika en Noord-korea oorlog (of met een ander land?) Nee deTarot kaart de dood trek ik hierop  Met de vaandel aan de horizon komen deze landen tot een goede voet en overeenkomst
 • Wordt Trump dit jaar afgezet? (Of haalt hij uberhaubt zijn ambtstermijn) Nee hij wordt niet afgezet ik trek hierbij de Tarot kaart Kelken 10 dit betekend feest en vreugde hij zal dus zijn ambtstermijn met vlag en wimpel halen

 

 • Komt er een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog? Nee  Ik trek hierbij de zwaarden 10 het was dus een zware periode maar hij heeft dat nu wel gehad dat ligt in principe dus nu achter hem er gloort een zonnetje aan de horizon  dit is dan betekend dan ook niet de dood maar juist een ommekeer in het denken van de mensen in het algemeen.

 

 • Komt er aanslag op Trump? Nee ik trek hierop de Tarot kaart van zwaarden 5 dit betekend er wordt een poging beraamd maar dit wordt ontdekt en zal in de kiem gesmoord worden

 

Dit zijn mijn Intuïtieve bevindingen en kaart leggingen van

 Karin Eagle Star Woman.©18-08-2017

 

 

 

 

Kaartlegging uit het dek van de Medicijn kaarten.

 Van de Medicijn Kaarten voor de aankomende week. voor vrijdag t/m vrijdag

Medicijn kaart de kleine Mier...

Je geduld groeit als het zand van de tijden.

Mier kan een blad over een afstand van kilometers vervoeren, alleen maar om het naar de mierenhoop terug te brengen. Mieren in Afrika zullen een bos kaal vreten wanneer voedsel schaars is, al hebben ze er een jaar voor nodig. Mier is een bouwer, net als Bever; ze is zo agressief als Das, heeft het uithoudingsvermogen van Wapitihert, de onderzoekende geest van Muis en schenkt weg als Kalkoen.

Elke Mier in de mierenhoop maakt deel uit van het 'groepsbewustzijn' van Mier, aangezien alle Mieren voor de Mierenkoningin en de gemeenschap werken. Zelfopoffering is een onderdeel van de kracht van Mier. Geduld is een nog grotere kracht dan de andere krachten van Mier.

Miermensen zijn actieve lieden met veel gemeenschapszin, voor wie duidelijk is wat de groter toekomstige behoeften van hun stad zijn. Miermensen zijn planners, net zoals Eekhoorn. Ze zijn tevreden wanneer hun dromen beetje bij beetje werkelijkheid worden. In de huidige maatschappij is dat een zeldzame eigenschap.

In de woestijn leeft een soort Mier dat een hol graaft in de vorm van een omgekeerde kegel. Mier verbergt zich op de bodem en wacht rustig totdat het een of andere nietsvermoedende insect in het hol valt. Terwijl het zand instort, valt de prooi uiteindelijk op de bodem, waar het terechtkomt in de opengesperde kaken van Mier.

Geduld wordt beloond!

Miermensen kennen de zoete smaak van de langdurig bevochten overwinning. er bestaat bij hem geen ongerustheid over 'met lege handen' terugkomen, als ze het begin van een veiling hebben gemist. Ze zijn er zeker van dat ze, als hetgeen ze oorspronkelijk wilden hebben uitverkocht is, iets zullen vinden dat even goed of beter is.

Als je de kracht van Mier hebt, eet je langzaam en bedachtzaam. Verder stemt het je tevreden dat 'wat voor jou bestemd is naar je toe zal komen'. Deze kennis is helend. Vertrouwen dat het universum voor je zal zorgen, ligt eraan ten grondslag.

Als Mier vandaag de kronkelweg naar jouw kaarten heeft genomen, is het tijd om in een bepaalde levenssituatie een beetje vertrouwen en geduld te hebben. Je bent misschien vergeten dat je altijd zult ontvangen wat je nodig hebt, op een tijdstip dat je het het hardst nodig hebt. Als het niet aan de horizon of net om de volgende mierenhoop ligt, zul je misschien een beetje strategie moeten toepassen. Hoe kun je je scheppingskracht nuttig maken totdat 'het' arriveert - wat dit 'het' dan ook voor jou mag betekenen op dit moment?

Mier werkt aan het welzijn van het geheel. Doe jij dat ook? Als dat zo is, wees er dan zeker van dat het geheel hetzelfde welzijn voor jou wil, en dat erin zal worden voorzien.

Door Eagle Star Woman © 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartlegging uit het dek van de Medicijn kaarten.

 Van de Medicijn Kaarten voor de aankomende week. vrijdag 22 september t/m vrijdag 29 september

 

Hierbij een Week prognose voor de komende week, met de kaarten uit het dek Medicijnkaarten Dieren als symbolen van de helende kracht van Karin Eagle Star Woman
Zwarte Panter
Het onbekende omarmen.
De Panterclan was eeuwen lang geëerd en gerespecteerd door de rode mensen van de Bayou.

De kracht van de zwarte panter stelt mensen in staat hun eigen angsten en duister gedrag onder ogen te zien, de innerlijke schaduwachtige aspecten van HET zijn te onderzoeken.
De kleur zwart wordt door het rode ras geëerd; de duisternis is de plaats om antwoorden te zoeken en te vinden, om heling toe te laten en om toegang te krijgen tot het verborgen licht van de waarheid.
Zwarte Panter leert via onze dromen en meditatie om onze innerlijke plekken die heling behoeven te onderzoeken. Ze toont ons hoe we het onvertrouwde terrein op de reis naar zelfontdekking kunnen doorkruisen en hoe we het onbekende onbevreesd tegemoet kunnen treden.

Als zwarte panter aan je verschenen is in een droom of meditatie, verteld ze je misschien wel je geen zorgen te maken over de toekomst. Vertrouw erop er op dat je dit moment niet geacht wordt ‘HET’ met je verstand ‘uit te zoeken’. Het kan zijn dat je de angst voor het onbekende onder ogen dient te komen. De angst om minder te zijn dan je werkelijk bent, of het onvermogen om gewoon te ZIJN. Laat angsten die zich als hindernissen of barrières voor doen los. Omarm het onbekende en laat j meedrijven met de mysterie dat zich in je leven ontvouwt.
De volgende stap kan zijn: met lege handen en direct in het volste vertrouwen de leegte in te springen. Zoek in de stilte van die leegte de wilskracht om dwaze onderbrekingen te vermijden door dieper in je zelfontdekking en helende proces te verzinken

Zo zal je onverwachte zegeningen van Zwarte Panter ontdekken.

Door Eagle Star Woman © 2017 

11:11 dubbele getallen zien en de betekenis hiervan!

11:11 uur etc

Digitale Tijden Zie jij ook regelmatig dubbele getallen zoals 11:11 of andere combinaties?

Zie jij meerdere keren per dag dubbele getallen? Dat je precies op het juiste moment opkijkt naar de wandklok en deze bijvoorbeeld 10:10, 11:11, 22:22 of iets in de trend aanwijst.

Zie jij ook regelmatig nummer sequenties terug in je kilometerstand, kassabon, verzend/ontvangst tijd van een e-mail, forum bericht, op Facebook of een sms bericht?

Je mag erop rekenen dat dit geen toeval is. Het zien van dubbele getallen of nummer sequenties heeft een gegronde reden.

Afhankelijk hoe jij in het leven staat kan het vaker gaan voorkomen of juist totaal verdwijnen. Als het verdwijnt is het meestal een indicatie dat je niet in pas loopt met het universum. Het verdwijnen van nummer sequenties kan ook duiden op een mogelijk spiritueel onbalans.

Vanuit een religieus/spiritueel standpunt mag je ervan uitgaan dat deze getallen signalen zijn naar jou toe. Sommigen beweren dat dit signalen zijn van je beschermengelen. En sommigen beweren weer dat dit een directe terugkoppeling is vanuit het universum naar jou.

Maakt verder niet zoveel uit waarin je wenst te geloven de betekenis van de getallen blijft hetzelfde.

Mensen die zich intensief bezig houden met synchroniciteit en numerologie weten bijvoorbeeld dat iedere keer als er zich een nieuwe levens veranderende mogelijkheid aanbied je regelmatig de nummer sequenties 111, 11:11 en 555 zal terugzien in je dagelijks leven.

Je kan het verschijnen van dubbele getallen en nummer sequenties zien als een groot bord aan de kant van een snelweg die je richting geeft naar de eerstvolgende gewenste afslag of aandachtspunt.

Het vaker zien van dubbele getallen zoals 10:10, 12:12, 13:13 enzovoort is in principe niets meer dan een synchroniciteit aanwijzing. Met andere woorden dat je met je huidige acties van de dag synchroon loopt met het universum.

Het dubbele getal 11:11 kan ook dienen als een signaal om te ontwaken. Ontwaken is: je ervan bewust worden dat dit universum heel anders werkt dan je eerst voor ogen had. Om iedere vorm van toeval uit te sluiten kan het soms gebeuren dat je als het ware overvallen wordt door nummer sequenties.

Hieronder een lijst met nummer sequenties en hun betekenis:

111 Zorg dat je gedachten in de gaten houd, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten en zal deze manifesteren in vorm. Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase van start gaat.

222 Dit is een terugkoppeling, je nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de realiteit. Geef je gedachten voldoende aandacht in je hart en ze zullen zich snel manifesteren. Je bent dus goed bezig, blijf positief denken en visualiseren.

333 Je krijgt hulp vanuit het universum, dit is om je te attenderen dat je op hulp en liefde mag rekenen vanuit het universum. Als je vaker nummer 3 patronen om je heen ziet kan jij je beroepen op hulp vanuit het universum. Je staat er dus niet alleen voor. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Ja”

444 De kracht en liefde van het universum omringt jou. Geen paniek hulp is nabij als je dit nodig zou hebben. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Nee”

555 Maak je zelf klaar voor een heftige rit. Grote veranderingen op komst. Dit hoeft niet perse slecht te zijn maar het zal in ieder geval goed merkbaar zijn. Het is een waarschuwing vooraf dat er iets is gewijzigd op je levenspad. Als je weet dat je verkeerd bezig bent geweest dan zou je het eventueel nog kunnen afwenden.

666 Waarschuwing! Je bent uit balans, je focust teveel op het materiële. Neem wat afstand van het materiële en doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie om jezelf weer te hervinden.

777 Gefeliciteerd! Je bent goed bezig, alles verloopt volgens plan, je kan verwachten dat er leuke dingen je kant op zullen komen. Of je hebt een wijze levens les geleerd.

888 Een fase komt ten einde. Het kan op emotioneel, werk of relatie gebied zijn. Het kan ook betekenen dat wat je hebt gezaaid klaar is om geoogst te worden. Aarzel dan niet om te oogsten.

999 Einde! Dit is het einde van een grote fase. Voor lichtwerkers is dit ook een oproep om aan het werk te gaan het universum heeft je nodig.

000 Dit is een indicatie dat je één bent met het universum. Altijd leuk als iemand je precies om 0:00u een berichtje stuurt.

0.0.1.2.3.4.5.6.7 0.1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7. 11.22.33.44.55.66.77 111.222.333.444.555.666.777

11=909=Geestelijke Reinheid 22=Stimulatie 33=303=Waarheid 44=Absoluut/Universum 55=Ongelofelijk 66=Rijkdom/Weelde 77=Wijsheid/Verlichting

05:55=55 04:44=44 03:33=33 12:12=33 11:11=22 10:10=11 01:01=11 01:10=11

Volgens Pythagoras zijn dubbele getallen entiteiten.

In het Boeddhisme zijn dubbele getallen heilig.

Mensen die getallen zien hebben de potentie om in dit leven de verlichting te bereiken.

Dit is slecht een klein deel van de taart. Ik kan de rest niet geven want als u er buikpijn van krijgt dan ben ik de schuldige…

Uit Liefde en Dienstbaarheid

 

12.12 uur Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar. 13.13 uur

De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen. 14.14 uur

Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. je hoeft dit proces niet te forceren. Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevoordelijk voor een heilzame levensverandering Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats n je leven die ten goede komen van jezelf. 16.16 uur

Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je je wenst, en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen om materiele zaken in evenwaicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele. 17.17 uur Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door. 18.18 uur

Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiele overvloed komt nu op je pad.

19.19 uur Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen

22.22 uur Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen. En nog enkele andere getallen

00 De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen. 11 besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22 je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33 je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44 er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jouw, ( via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.

55 Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66 Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiële of wees er niet zo obsessief mee bezig.

77 Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje..

88 Grote overvloed is je deel Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99 Ga aan de slag lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.

111 Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteert.

222 Heb vertrouwen.Alles zal goed komen.Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333 je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444 Duizenden Engelen omringen je op dit moment ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen alles is goed.

555 Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten.Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

  11:11

11:11  Miljoenen mensen hebben één ding gemeen: ze blijven de getallen 11:11 zien. Deze mensen komen van alle landen, alle rassen, elke rang en stand, en niveaus van bewustzijn.Zelfs schoolkinderen weten dat, wanneer ze 11:11 zien, het tijd is een wens te doen. Eerst lijkt het een pure toevalligheid; dan wordt het geheimzinnig. “Ik startte mijn auto om precies 11:11.” “Waarom wordt ik altijd wakker om 11:11?”

Uiteindelijk wordt het onontkenbaar: “Al mijn klokken stonden stil om 11:11.”

Er is inderdaad iets vreemds aan de hand.

In het boek “How to LIVE LARGE on a Small Planet”, verklaart Solara:

“Er IS iets aan het gebeuren en het is meer reëel dan iemand van ons zich kan inbeelden.”

Er wordt een Grotere Realiteit in onze dagelijkse levens ingebracht. De regenworm kijkt eindelijk op naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een fusie plaats tussen onze oneindige kosmische Zelven en onze fysieke lichamen. Dit transformeert ons DNA en staat ons eindelijk toe om levendig levend en geheel reëel te worden.

De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop en voel de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een Wake-Up Call die je naar jezelf hebt gestuurd. Een geheugensteuntje van je werkelijke doel hier op Aarde.

Meestal gedurende tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke veranderingen zal je de 11:11 meer regelmatig merken.

De Hoofdnummers 11:11 zien is ALTIJD een bevestiging dat je op het juiste pad bent.

  HOOFDNUMMERS

Je kan op soms ook op gang gebracht worden door andere veelvoudige Hoofdnummers. Hoofdnummers zijn veelvoudige nummers zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Deze getallen behoren tot de Grotere Realiteit, wat de realiteit is die gebaseerd is op Eenheid liever dan op dualiteit.

11 = geboorte en verankering van het Nieuwe.

22 = op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe Wereld bouwen.

33 = universele service door de versnelling van ons Eén wezen.

44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, de her configuratie van ons evolutionaire doolhof. Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuwe Leven.

55 = persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden en geheel reëel te zijn.

66 = onze verantwoordelijkheden uitvoeren op een heuglijke, creatieve manier.

77 = grondige inzichten en openbaringen. Onszelf tot onze Kernwezens slijpen.

88 = meesterschap verkrijgen over weelde in alle werelden.

99 = de voltooiing van een grootse evolutionaire cyclus. Tijd voor een andere spectaculaire stap vooruit.

Elk Hoofdnummer is een niveau van inwijding waar we allemaal doorheen moeten gedurende onze evolutionaire reis op Aarde.

Soms kunnen we zelfs geactiveerd worden door Superhoofdnummers zoals: 111, 222, 333, 444, 555, etc. Elk van deze nummers heeft een unieke resonantie die ons op een diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert.

http://www.nvisible.com/Dutch/1111introne.html

zie website!!!! Veel informatie

 

 

  Digitale tijden

In onze Lichthoedanigheid , bestaan we uit symbolen en getallen, waardoor we hier kunnen zijn op de manier waarop het vanuit het Goddelijke bedoeld werd. De symbolen die je op je Weg tegenkomt ,helpen je jezelf te ontcijferen, je trillingshoedanigheid beter te begrijpen.

11 Geboorte en vast ankeren van het Nieuwe.

22 Bouwen op het Nieuwe ,nieuwe levens en wereld bouwen.

33 Universele service door het versnellen van ons één- zijn.

44 Balans tussen spiritueel en fysisch , het her configureren van ons evolutionaire labyrint zoals boven , zo beneden , de creatie van het fundament van onze Nieuwe levens

55 Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven.

66 Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier.

77 Diepe inzichten en openbaringen.Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn.

88 Meesterschap in overvloed .

99 de vervolmaking van de grote evolutiecyclus Je kan van tijd tot tijd getriggered worden door getallen, meestal zijn het dubbele getallen.

Deze getallen hebben voor ieder een andere betekenis, het gaat weer om jezelf te ervaren wanneer getallen op je Weg komen. De dubbele Meester Getallen zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 behoren tot een Grotere Realiteit dan de Dualiteit van onze Lager wereld. Ervaar ze dan ook vanuit een Groter Perspectief : ervaar ze in Eenheid met alles om je heen. Elk getal dat tijdelijk blijft terugkomen,luidt een nieuw niveau aan,ze duiden ons op initiaties in onze evolutie op aarde. De getallen op zich zijn niet zo belangrijk, wel hetgeen ze losmaken in ons. Soms kunnen we ook geactiveerd worden door Super Meester Getallen zoals 111,222.. Deze getallen hebben een unieke frequentie welke ons zal beroeren en activeren op diep cellulair niveau. Hier kunnen we soms helemaal geen betekenis aan geven ,maar je zal wel de veranderingen voelen, en herinneringen uit vorige levens weer integreren ,als zijnde verloren krachten weer op te halen om in het Nu te kunnen gebruiken bij je missie. De Getallen 11:11 of 22:22 hebben weer een andere functie, en zullen een afstemming in je teweegbrengen tussen het Lagere en het Hogere .

Het zijn overbruggingen, of ook wel Poorten genoemd. bron: de lightworkers tempel IK VOEL ME EEN NUMMER (Excerpt from 11:11:11 Portal of Light Book) Meester getallen accentueren energetisch de betekenis van eenvoudige digitale getallen. Ze worden beschouwd als één van de meest krachtige vibraties ooit gekend. Ze werden geleerd rauw ongetapt materiaal te symboliseren en ons te helpen in het bereiken van verlichting.Deze energie wacht om geoogst te worden voor hen die ogen hebben om te zien

00, 000, or 0000 De grote Leegte, het ongekende van wat moet komen, dat nog niet geboren is.Naar een hoger dimensionale flux bewegend, shift het de tijdmatrixen. De poort van creatie voor de creatie. 11, 111, or 11:11 De Door weg naar alles dat is. Binnen de onmiddellijke manifestatie. Loslaten van mens gemaakte manifestaties en naar de Christus Schepping komende.Deuren gaan open en deuren sluiten en jij bent daar tussen in alles. Bewuste schepping met een 13seconden gedachten interval . Een worden met de overziel in overvloedige schepping van een iemands aangeboren Harts Verlangen.

22,222, or 22:22 De hogere sequentie van manifestatie/schepping zonder de frustratie. Alle woorden ,gedachten, daden en intenties zullen de zaden laten kiemen en met of zonder regen hen helpen te groeien. Beweeg uit de omgeving van polariteit. Tijd gaat vooruit met of zonder jou. Creëer niet zomaar, heb iets te zeggen in je leven.

33,333 or 33:33 Dit nummer schenkt je een keuze. In dit ben je niet toegelaten om het scherpe mes van niet kunnen beslissen af te gaan. De drie-eenheid is de heiligheid in al je keuzes. Je lichaam, verstand, geest in overeenstemming met je Ziel evolutie. Connectie met de wijsheid van de Over ziel. De heiligheid zien in al je keuzes eender wat de uitkomsten zijn.

44,444 or 44:44 Een fundament van licht werd rondom je gecementeerd. Nieuwe kansen komen zonder gevraagd te worden.Bouw je toekomst gedachte per gedachte, steen per steen. Sta niet toe dat diegenen met veel wind je dromen in het negatieve blazen. Geloof diep tot je het bewijs gezien hebt. Zet door, doorheen alle keuzes en veranderingen.

55, 555, 55:55 Het universum verandert jou richting met je ziel toestemming. Hou de visie tot je land aan de oevers van je nieuwe zelf. Deze verandering kan het antwoord zijn op een zo’n lang vergeten gebed. De toekomst is verborgen zodat je het zou zien in je verstandstoog zoals je zou zoeken naar een droom. . (555 escorteert ons in het jaar 2004 wat een # 6 is. 5+5+5=15 (1+5=6) 66,666 or 66:66 In het jaar 2004 zal de vibratie van 6 veranderen in een licht vibratie die gevoeld wordt als een heilige emanatie. Te lang nu werd de mensheid gebrandmerkt met de gedachte dat alles geassocieerd met een “6″ van een negativiteit, duisternis, kwaad, densiteit en aarde is .Kijk eens naar de schoonheid van een planeet die je het leven gegeven sinds je geboren werd. Het nummer 6 vraagt je terug te komen naar het originele zaadgedachte/blauwdruk van het leven met een referentie naar zijn numerieke uitleg. 6 is van de aarde maar er is een prachtige heiligheid in de aarde en in hen van de aarde. Moeder Aarde begint zich terug te bewegen naar haar originele vorm in 2004 en wacht niet op haar kinderen om hierin toe te stemmen. Door je terug af te stemmen op de ware essentie van het nummer 6 zal je de zachtheid en harmonie vinden terwijl je op een aarde weg rijdt waarop ze aan het werken zijn.

77, 777 or 77:77 Dit is de vibratie van een spiritueel krijger. Een die het smalle pad in zich ze en ziel bewandelt. Zeven werken voor het licht, door het licht en met het licht. Zeven eten,drinken, denken en spreken het licht. Zeven zijn niet toegestaan om buiten die verbintenissen van licht te gaan, al was het maar een vluchtige gedachte. Zeven brengt je thuis, de plaats waar wonderen elke minuut gebeuren, waar je kan vliegen en dansen in de sterren in alle vormen. Zeven is een plaats waar wonder, magie en wonderen gezien worden als natuurlijke gebeurtenissen. Zeven is je natuurlijke staat van zijn.

88, 888 or 88:88 ZO BOVEN ZO BENEDEN EN BINNENIN. Deze configuratie geeft je de eeuwige poort en escorteert je doorheen alle vroegere beperkingen. Het is een nummer van gaan voorbij wat je kent als je normale begrenzing. Het vraagt je te vliegen naar de maan en te stoppen bij de Melkweg op je terugweg. Het is pure spirituele atoomenergie, een pure krachtbron. Het is succes, welvaart en grootse zaken met een toegevoegde smaak van universele zegeningen.Het herinnert je uiteindelijk aan je goddelijke erfenis ,die je beloofd werd door de Heilige Schepper. Haal je neus op voor aardse beperkingen en loop vooruit en naar boven naar de plaats van rijkdom en gulheid.

99, 999 or 99:99 Kosmische en persoonlijke vervulling. 

 

Het volgende level van liefde ,van hart, van ziel en dienst aan de planetaire evolutie doorheen zelf heling. Vrije val vanuit de hoogte van de negen naar het volgende level van Licht. Ingang en uitgang in één en dezelfde adem. Een Quantum sprong naar de onbekende geschenken, komen doorheen de negen. Ben je klaar om meer te zien en meer te zijn dan dat je nu op dit moment bent? Negen is de foto afwerker op een hemelse lijn van meervoudige keuzes. Als je gelooft dat je gewonnen hebt,heb je gewonnen.

ELF IS HET GETAL VAN LICHT “Elf is het nummer van nieuwe beginnen” Wanneer de kracht van Elf volledig geactiveerd wordt op aarde, heeft ze de kracht om de in de maak zijnde verleden te veranderen. Binnen het getal en de sequenties van Elf (29, 47, 38, 92, 83, 74, 56, 65) leven alle antwoorden en vragen. Elf leert ons elk probleem te zien als een kans om te leren. Het toont ons hoe voorbij alledaagse en saaie dingen te zien. Het probeert en test ons geloof . Het forceert ons te luisteren naar die kleine stille stem binnenin de stille getuige. Het herinnert ons eraan dat we geen slachtoffers zijn maar winnaars en we allen vaste wezens zijn die naar de aarde gekomen zijn om haar te helpen met het ascensie proces door met onszelf te beginnen. Het vraagt uiteindelijk van jou het licht in jezelf te plaatsen en het het te delen met alle anderen. Elf is onze Beste Vriend en Leraar .

 

 

Ik claim dit bericht niet ook ik heb dit van het internet.

 

Namaste

Zelf Bescherming en Violette vlam gebruik.

2 oktober 2014 om 15:15

Lieve Jij,

 

 Ik heb informatie voor jullie wat heel belangrijk kan zijn voor deze tijd waar in we zitten, we zijn namelijk al heel voorzichtig in de 5e dimensie aan het gaan, en dit is het laatste jaar in een versneld proces gezet. En dit proces zal zich meer e meer versnellen de komende tijd.

 Ik heb een aantal jaren terug dit al geleerd en wat ik hier onder opschrijf is nu ook heel belangrijk voor jullie allen die dit willen leren aannemen of willen weten.Lees het dus goed en aandachtig door.

Wat een belangrijk gegeven is en ik heb dit van een Man die een paar weken terug in Lekkum was, en hij heet Divyael dat hij vertelde dat iedereen dit mag leren. Dit wordt ons aangereikt door Aartsengel Michael.

 

Bij het opstaan morgens is belangrijk dat je even blijft zitten op je rand van je bed, je visualiseert dan een prachtig wit licht vanuit de kosmos wat jouw kruinchakra binnenkomt dat via je ruggengraat naar beneden gaat en via je basis chakra dit zit bij je stuitje, het witte licht naar beneden moeder aarde in gaat tot aan haar zielester of kern of midden gaat (visualiseer dat deze kern een prachtig helder kristal is) daar gaat het witte heldere licht omheen en komt weer omhoog door de aarde heen, komt binnen via je basis chakra je stuit dus, en gaat via je ruggengraat weer omhoog door je kruin chakra en terug naar het universum of kosmos.

 

Hiermee verbind jij je jezelf met moeder aarde en de kosmos zodat je meer geaard zal zijn. Dan doe visualiseer je vervolgens een grote gouden bal Bubbel  waar jij precies in past, die heeft een rits van boven naar beneden en die trek je open, je stapt in die gouden bal bubbel, en trekt de rits achter je dicht. Hiermee ben je beschermd voor vervelende negatieve invloeden van buiten af. Dan sluit je een beetje al je chakra's zie ze als lotus bloemen die aan het einde van een dag zich wat sluiten niet helemaal maar wel over de helft  alleen dit doe jij dus aan het begin van de dag, waarom? zul je nu zeggen, omdat na de nacht je volledig bent geopend om allerlei informatie binnen te mogen krijgen wat nodig is voor jou en je omgeving. Dus sluit die chakra's gedeeltelijk het zal je helpen.Ook is het heel belangrijk dat je leert met de Violette Vlam te werken die is al aanwezig in ons allen in het Hart.

En weet je jij die dit leest en al tot hier gekomen bent weet dat het belangrijk is voor jezelf.

Het Violette Vuur.De Verrezen Meester die wij kennen als St. Germain leeft tegenwoordig in de spirituele wereld als de Chohan van de Zevende Straal, de Violette Straal van vrijheid, rechtvaardigheid, en transmutatie (transformatie).Saint Germains gift van het Violette Vuur is een praktisch spiritueel werktuig. Als dat gebruikt wordt in de ‘Wetenschap van het Gesproken Woord’ helpt dat om negatieve gedachten en gevoelens te transmuteren of uit te wissen.

 

Hoe de Violette vlam werkt.De Violette Vlam is vrij beschikbaar voor iedere man, vrouw en kind. We hoeven alleen maar gebruik te maken van deze enorme gift, het binnen te laten in onze levens door onze “IK Ben” Aanwezigheid. Zoals alle hulp van de Hemelse Rijken, moeten we vragen voor we kunnen ontvangen.Dit fantastische instrument bemoeit zich niet met onze vrije wil, maar wanneer we eenmaal aan de Violette Vlam gevraagd hebben zich met onze Aardse ervaringen te bemoeien gaan de poorten open, en de Violette Vlam zal ons bevel opvolgen en voor elkaar krijgen wat wij vragen. Wanneer onze Ik Ben Aanwezigheid de Violette Vlam inroept, waardoor wij het de toestemming geven onze levens binnen te komen, vloeit de Violette Vlam door ons zilveren koord in onze Kruin Chakra, en daalt het neer in onze Hartvlam. Wanneer het Violette Vuur onze Hartvlam bereikt, is het gelijk aan ons eigen individuele elektronische patroon. Nadat dit is volbracht wacht het op aanwijzing van onze Ik Ben Aanwezigheid om zijn missie te kunnen vervullen.Bijvoorbeeld, wanneer we geïnteresseerd zijn in verandering van de verouderde patronen van armoede bewustzijn waar we al zo vele levens aan verknocht zijn door middel van ons geloof in gebrek en beperking, vragen we simpel de Violette Vlam dit te volbrengen. Dit kan gebeuren simpel door aanroepen en visualiseren, zodat deze Vlam er spiraalsgewijs doorheen gaat waarna je de schadelijke stoffen/energieën met een vingerknip transmuteert (denk bijv. aan het water).

 

Dus lieve jij je kunt het gaan gebruiken en je leven wat zachter maken in overgang.

Pak je voordeel hiermee.

 

 

Vandaag is het 7-7-16 oftewel 7-7-7.

Om 07:07u opent er een engelenpoort die open blijft tot 17:17u. Alles
wat je in deze tijd doet zal uitvergroot worden alsof het onder een
microscoop ligt. Dus denk positief en doe dingen waar je je goed bij
voelt. Heb je speciale wensen? Spreek het dan in gedachten of hardop
uit naar de engelen en denk eraan dit positief te doen omdat de
engelen de woorden "niet, geen en nooit niet kennen". Omschrijf wat je
wilt dus anders, zo gauw je merkt dat je het woord "niet" gebruikt!

Het getal 7 betekent: je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!

''Juli volgens de Engelen''

In juli is het tijd om te erkennen dat je ondertussen al heel wat
ondernomen hebt dit jaar en dat je goed bezig bent. De bedoeling is
dat je dit ook zelf doet. Geef jezelf daarom een halve dag cadeau
waarin je alleen maar doet waar jij zin in hebt. Dit kan betekenen dat
je een goed boek gaat lezen, een wandeling maakt in de natuur, naar
het strand gaat of misschien gezellig iets onderneemt met een vriend
of vriendin. Alles is goed, ook helemaal niets doen, zolang het maar
is waar jij behoefte aan hebt. Dit is namelijk de tijd om eens goed op
te laden. Ideaal zou het zijn wanneer je dit tijdens de engelenpoort
van 7 juli kunt doen. Deze engelenpoort opent om 7:07 en blijft open
tot 17:17, tijdens deze periode zal alles wat je doet uitvergroot
worden alsof het onder een microscoop ligt. Die tijd wil je vooral
besteden aan iets waar je je goed bij voelt want dan krijgen die paar
uurtjes het effect van een complete vakantie. Dat is natuurlijk altijd
mee genomen, zeker wanneer het een druk jaar voor je blijkt te zijn
met veel leuke en spannende plannen en doelen waar je hard aan werkt
bron ,paravisie

Zelfgenezend en zelfherstellend vermogen - Meditatie met Muziek

Deze meditatie met muziek verhoogt je trilling, brengt hoge helende energie en bewustzijn, ondersteunt je verbinding met de Bron en je Hoger Zelf en activeert je zelf-genezend en zelfherstellend vermogen.
Het is een prachtige combinatie van hoog frequente muziek met meditatie. Via de kracht in de muziek kun je je eigen geestelijke wezen heel puur ervaren en je verbinding versterken.

Deze muziek is van het album Zelf-genezend en zelfherstellend vermogen http://musicfromsource.net/product/ze...

Door je geregeld te omringen met deze universele Bron energie en je af te stemmen op je Hoger Zelf en de Bron ontwaak je meer en meer in wie je werkelijk bent.

Music from Source is gemaakt met behulp van de OMnium Methode van verbinden met de Bron en verruimen van bewustzijn.

Meer informatie vind je op www.MusicFromSource.Net
en www.ClaritasEssentiae,nl
en www.OMniumUniverse.com.

 • Categorie
 • Licentie
  • Standaard YouTube-licentie

dit bericht is van Karen Dover

De "Kracht" van de Illusie in WAARHEID Begrijpen

Velen in deze tijd mogen de verhoogde energieën ervaren die nu dwars over de planeet heen stromen en natuurlijk de menselijke gestalte beïnvloeden die wij genomen hebben. Er is een toename in activiteit op alle niveaus en dit zal een toename in de "illusie" zien die aan het menselijke ras gepresenteerd wordt. Het is belangrijk om op te merken dat de menselijke vrij wil zowel "met" als "zonder" het menselijke ras werkt, hiermee bedoel ik dat het hebben van de vrije wil de verantwoordelijkheid voor een beslissing stevig aan de voeten van de mens plaatst die de beslissing gemaakt heeft, of de genoemde mens nu de verantwoordelijkheid wel of niet accepteert is niet belangrijk, en of zij het in feite zien is ook niet belangrijk. Velen vervallen standaard naar de illusie en overhandigen de macht van de menselijke vrije wil aan diegenen die de "leiding" LIJKEN te hebben over de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Laat mij de analogie van de TOVENAAR VAN OZ gebruiken, velen zijn in staat de boodschap te begrijpen die dit verhaal en deze film portretteren, dat van een 'machtige' controleur die een alledaagse vent achter een gordijn bleek te zijn. Maak hier nu een schaalvergroting van naar de externe wakende wereld en VOEL wat er binnenin naar boven komt. Het is zeer, zeer gemakkelijk om de macht aan een verschijningsvorm te overhandigen. Veel mensen nemen in deze tijd allerlei soorten van scenario's aan die gebaseerd zijn op de emoties die losgelaten worden vanuit diep binnenin hun cellulaire structuren. Denk gedurende een moment gewoon aan een scenario, het geeft niet welke en verander je emotionele reactie als je naar het scenario kijkt, merk op hoe het genoemde scenario verandert wat afhankelijk is aangaande of je "kwaadheid", "vreugde", "wanhoop" enzovoorts voelt, en dit is hoe de illusie gebruikt is om het menselijke ras ervan te overtuigen om keuzes op alle niveaus van hun bewustzijn te maken.
In WAARHEID is de gehele menselijke levenservaring niets anders dan een keuzemoment welke ervaren wordt en dan een volgend keuzemoment dat ervaren wordt. Maar zo verblindend is de emotionele reactie aangaande wat er gepresenteerd wordt dat dit eruit vandaan gefilterd wordt. De vrije wil is niet iets dat tot in de eeuwigheid van het menselijke ras afgenomen kan worden, we hebben het hier en nu, in dit moment van NU, echter de emotionele reacties van een menselijk voertuig kunnen iedere keuze die gepresenteerd wordt verbergen. Terwijl velen gigantisch vallen voor de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in relatie tot "wereld" gesprekken/besprekingen, filteren zij de keuze eruit die gepresenteerd wordt van dit te accepteren of het af te wijzen. Deze keuze is echt en bestaat en is krachtig voor als wij kiezen dat wij onze energie overgeven aan de genoemde keuze. Het niet kiezen en proberen het uit te "zitten" of het "af te wachten" is een KEUZE en energie zal ook aan deze keuze gegeven worden. Te allen tijde en op alle momenten is energie in beweging, het is wat het doet, echter, deze energiestroom wordt niet gezien door het blote menselijke oog, en wordt er aldus uit vandaan gefilterd. (merk op - we hoeven geen actie te ondernemen met een keuze, de keuze IS vaak de actie).
Dit gaat niet over gedachten want gedachten zijn GEEN energie, EMOTIES ZIJN DAT WEL en het is de emotionele reactie die velen eruit vandaan filteren. Om eenvoudig te kiezen om gelukkige gedachten te kiezen verandert niets op een energieniveau want er wordt geen energie aan de gedachte overgegeven. Het is de EMOTIE dat de energie geeft, want emoties komen vanuit de hartruimte en deze zijn op alle momenten van alle momenten verbonden met de bredere universele energieën. Daarom zal de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onophoudelijk proberen om een EMOTIONELE reactie te triggeren, hetgeen dan vaak bediscussieerd wordt. Het denken beïnvloedt energetisch helemaal NIETS. Het is verwant aan het zitten in een auto die in z'n vrij staat, de auto gaat nergens naartoe, het blijft onbekwaam om in wat voor richting dan ook te gaan.

In deze tijd op de planeet worden de emotionele reacties van 7 miljard menselijke voertuigen gemanipuleerd door een beeld dat door zal gaan te veranderen aangezien de emotionele reacties van het menselijke ras verschuiven en uitbreiden. Om bewust te zijn van hoe wij emotioneel reageren op een situatie is de sleutel in deze tijd, want door de emotionele gedragspatronen los te laten en te begrijpen die uitgespeeld worden, kunnen wij door de "illusie" heen kijken die gepresenteerd wordt. Denk eraan, de menselijke emotie die opgeslagen ligt binnenin een menselijk voertuig is een emotie die niet losgelaten werd, diens doel is om te triggeren om gezien en dan LOSGELATEN te worden. Dit maakt deel uit van het proces dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie in het open zicht verbergt. Dit is waarom het menselijke ras geleerd werd om stevig aan een emotie en om zich aan herinneringen en de bijbehorende emotionele reacties vast te blijven houden.
Ik verklaar voor geen enkel moment dat wij de herinneringen los moeten laten, de herinneringen blijven, echter, de emotionele trigger wordt losgelaten, aldus ons toestaand om te herinneren zonder emotioneel gecompromitteerd te worden. Wij zijn in staat om te herinneren in de LIEFDE welke IS, dit wijzigt het beeld dat gepresenteerd wordt. Menselijke "ellende" is het bijproduct van deze emotionele ophoping dat ons herhaaldelijk onderwezen wordt om ons aan vast te blijven houden maar te negeren. We kunnen bijvoorbeeld alleen "schaamte", "berouw" en "schuld" voelen wanneer wij aan emoties vast blijven houden die niet erkend werden, waarmee niet in het reine komen is en die niet losgelaten werden. Dit houdt velen in een gedragspatroon waar zij proberen om deze emoties te 'verbergen', dit haalt hen uit de hartruimte en streeft ernaar om afscheiding te leren van diegenen rondom hen heen. Wij kunnen in WAARHEID nooit afgescheiden zijn, want wij zijn allemaal spirit die een menselijke gestalte op deze planeet genomen heeft.
Terwijl het WAARHEID is dat de externe wakende werkelijkheid niets anders dan "illusie" is, is het geen WAARHEID om aan te nemen of te verkondigen dat het dezelfde illusie voor het volledige menselijke ras is. Het is de emotionele reactie die de reacties op een menselijk bewust wakend geestesniveau aanstuurt. Terwijl de emotionele reacties uitgelijnd zijn met angst en kwaadheid, zal dan het verblinden doorgaan en de gedragspatronen zullen herhaald worden. Wanneer ik spreek over de ontbinding van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, spreek ik over de ontbinding van de energetische houvast dat er op het menselijke ras is geweest, dit is de indamming die onderwezen werd aan ieder individu die een menselijke gestalte genomen heeft en wat de emotionele gevangenissen creëert waar wij dan in proberen te leven. Terwijl de emoties naar de oppervlakte gebracht worden door de hogere dimensionale frequenties, worden zij dan herkend, erkend en losgelaten, en dan is de trigger niet beschikbaar voor de genoemde 3D Aarde constructie. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie kan alleen ooit een "houvast" hebben wanneer een emotionele trigger verankerd is binnenin een menselijk voertuig, geen trigger = geen houvast = vrijheid in WAARHEID.
De uitstroming van de menselijke emotie in deze tijd is al aan het verhogen, het is de chaos die hiervan gecreëerd wordt, en als de frequenties dan beginnen af te stoten of aan te trekken, wordt dat op het menselijke wakende geestesniveau ervaren terwijl de scenario's gepresenteerd worden en altijd veranderen in relatie tot wereldgebeurtenissen. Niet iedereen op deze planeet ervaart de "zelfde" scenario's die gepresenteerd worden. Sommigen in de menselijke gestalte zijn buitengesloten van de scenario's wat verschuldigd is aan de frequentie die zij lopende hebben, net zoals velen in scenario's ingesloten zijn, wat wederom verschuldigd is aan de frequenties die lopende zijn binnenin hun menselijke voertuigen.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om de balans op te maken van onze INNERLIJKE LANDSCHAPPEN en te begrijpen dat NIEMAND ooit deze landschappen kan veranderen, tenzij wij hen daar toestemming toe geven. Het zijn de innerlijke landschappen die het "strijdtoneel" zijn die de oude 3D Aarde gecreëerde constructie op alle momenten probeert te triggeren. De "vijand" is binnenin, het is nooit buiten onszelf en deze verklaring mag velen van jullie triggeren. Hoevelen van jullie hebben deze blog gelezen en zijn volledig bewust van de energieën die jullie toestaan in jullie energiesysteem? Hoevelen van jullie zijn bewust dat jullie de macht/kracht en het geboorterecht hebben om te verklaren aan wat voor energie dan ook, dat zij niet met jullie kunnen wisselwerken? Hoevelen van jullie beseffen zelfs dat dit scenario bestaat? Ik zou duidelijk willen verklaren dat het niet maken van een beslissing aangaande waar je mee wisselwerkt de deur open laat voor wat voor energie dan ook om binnen te komen lopen. Een beetje zoals je voordeur niet op slot te doen en verrast te worden wanneer iemand je huis binnen komt lopen.
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is de standaardpositie die onderwezen wordt het "open huis'. Dit ziet erop toe dat velen in deze tijd worstelen met landschappen die minder dan, zullen we zeggen, "vriendelijk" lijken te zijn. Het menselijke voertuig is JOUW WONING, het is de woning van jouw spirit maar wanneer was het voor het laatst dat je dat natrok of een alledaagse lenteschoonmaak hebt gehad?
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - LIEFDE is het schild waar velen naar zoeken in de vermomming van alles dat geen LIEFDE in WAARHEID is. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onze harten te openen en het volle stromen van de LIEFDE welke IS toe te staan door ons, rondom ons en binnenin ons te stromen. Want LIEFDE in WAARHEID is een frequentie die de illusie zal ontbinden zoals een mes door boter heen snijdt, maar allereerst moeten wij accepteren dat WIJ LIEFDE in WAARHEID ZIJN en dan de frequenties toestaan die aan ons onderwezen werden te verankeren losgelaten te worden. Dit is een natuurlijk proces en heeft niets anders nodig dan overgave aan het genoemde proces, te begrijpen dat in onze menselijke gestalte wij aldus ver uit de uitlijning mogen zijn met de LIEFDE welke in WAARHEID IS, is dat wij een tijdelijk pad mogen bewandelen van wat waargenomen wordt als "pijn" om onze weg naar huis te vinden. (mijn analogie in een voorafgaande blog was het genezen van een kwetsuur welke in pijn intensiveert terwijl het begint te genezen en dan dat de pijn afneemt).
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - LIEFDE WORDT ALLEEN BINNENIN DE HARTRUIMTE GEVONDEN, het wordt niet in het menselijke logische verstand gevonden, wij kunnen niet over liefde denken, inderdaad, aan ons wordt eenvoudig gevraagd om LIEFDE TE ERVAREN in dit onze menselijke gestalte, liefde is daarom geen gedachte het is een ervaring en een emotie dat WAARHEID op alle niveaus van ons Wezen laat zien.

 

 

Vermoeidheid, rugpijn, nekpijn, migraine? Wat is er toch allemaal aan de hand?


Ik kwam iets tegen wat ik graag met jullie wil delen, aangezien ik zelf de afgelopen twee weken opvallend moe ben, te vaak hoofdpijn of zware migraine heb, op sommige dagen griepachtig en slechter slaap wat normaal nooit het geval is, heb ik eindelijk iets kunnen vinden wat dit allemaal verklaart. In mijn jaartrainingen en cursussen die ik begeleid heb ik ook de vrouwen gevraagd of zij ook last hadden van deze klachten, vele beaamden dat, maar ook het tegenovergestelde kreeg ik te horen: juist heel veel en hoge energie!!

Wat is er aan de hand, waardoor zoveel mensen hier last van hebben?

We hebben een zonsverduistering gehad, 4 april komt er een maansverduistering. De hele kosmos is actief in beweging en wij, zeker hooggevoelige, resoneren daar fijntjes op mee. Nou, fijn is het niet bepaald, maar wel nodig voel ik. Een hogere trilling, poorten van anderen dimensies die zich openen...mijn gevoeligheid wordt stukken groter, dat bedoel ik dat het in mijn voordeel uitwerkt, mijn helderziendheid, heldervoelendheid en helderhorendheid wordt alleen maar sterker lijkt wel. Gelukkig is dit ook mijn werk, en kan ik het effectief inzetten, anders was het misschien wel lastig voor me geweest. Toch maar regelmatig een rustdag inplannen om mijn lichaam de kans te geven om zich te resetten.

Wat er nu gaande is, is dat de verandering van aarde-mens naar kosmisch-mens, van grofstoffelijk lichaam naar een fijner lichaam met een hoger bewustzijn. Dit kan ons tijdelijk lichamelijke verstoringen en ook emotionele uitbarstingen geven. De veranderende trillingen in en rond de aarde en de kosmos, helpen ons naar een hoger bewustzijn. We gaan als vanzelf mee met deze trillingen van de tijd, een veranderende tijd, we kunnen niet anders meer.

Vermoeidheid, het lichaam heeft rust nodig om al deze veranderingen een plekje te geven.

Zorg goed voor jezelf en neem nu eens wat vaker rust. Spierkrampen, spier- en gewrichtspijnen, veel transpiratie, griepachtige verschijnselen en koorts hebben ook te maken met de uitzuivering van emoties en blokkades. Medisch gezien zijn deze verschijnselen niet aantoonbaar en reguliere en alternatieve middelen helpen niet. Tintelingen en aanvallen van verhitting in het lichaam ontstaan door de uitzuivering en het integreren van het hoger bewustzijn. Net zoals koorts het lichaam van gifstoffen wil ontdoen, wil het 'geestelijk vuur' de persoonlijkheid en de psyche zuiveren.

Hoofdpijnen, oorsuis, druk in je oren en verminderde concentratie ontstaan door de frequentiewijzigingen voor de veranderingen van de hypofyse, epifyse en hersenen. De hoofdpijn wordt als een druk ervaren en de symptomen verminderen wanneer men mediteert en de veranderingen verwelkomt. Wazig zien, veranderingen in het reukvermogen, smaak en eetpatronen zijn te wijten aan de veranderingen van onze zintuigen.

Wij gaan alsmaar duidelijker waarnemen vanuit onze zintuigen zodat de nu nog slapende zintuigen mogen ontwaken. Regelmatig wakker worden en slapeloosheid, nachtelijke transpiratie, zijn de uitwerkingen van de energieën die het bioritme veranderen. Het gevoel dat alles snel gaat, dat maanden een week lijken en weken een dag, is juist.

De versnelde frequenties versnellen ook het tijdsbesef. Depressieve buien en paniekaanvallen ontstaan door het ontwaken van het Hoger bewustzijn. Ook hier het advies om via meditatie in contact te gaan met je Hogere zelf. Duizeligheid en misselijkheid zijn van korte duur en ontstaan als je niet goed geaard bent.

Aardende oefeningen voeren deze verschijnselen vlug af. (Onderaan deze blog heb ik een krachtige grondingsoefening uitgeschreven.) Wanneer er ruimte is om hogere frequenties te absorberen in het elektromagnetisch veld, kan het zijn dat men lichte elektronische schokjes, trillingen of kippenvel ervaart door de opname via het fysieke lichaam. Pijnen en pijntjes, vooral in de nek, schouders en rug. Dit is het gevolg van intense veranderingen op DNA niveau.

Dit gaat voorbij!!

Diepe gevoelens van verdriet, zonder aanwijsbare reden. Je bent je hele verleden aan het loskoppelen (dit leven en herinneringen uit vorige levens) en dit veroorzaakt gevoelens van verdriet ..... Huilen zonder aanwijsbare reden. Het is goed en gezond om de tranen te laten stromen. Het helpt bij het loslaten van de oude energie. Ook plotselinge verandering van werk, of carrière. Dit is een veel voorkomend symptoom. Als jij verandert zullen de dingen om je heen ook veranderen. Maak je niet druk om NU de 'perfecte' baan te vinden. Je bent in een overgangs-periode en het kan zijn dat je nog door een aantal van deze overstapjes gaat voordat je het werk gevonden hebt dat aansluit bij je passie.

Ongebruikelijke slaappatronen.

Het is waarschijnlijk dat je vele nachten lang tussen de 2.00 en 4.00 uur wakker wordt. Er wordt hard aan je gewerkt en dit zorgt er vaak voor dat je wakker wordt voor een 'adempauze'. Maak je geen zorgen. Als je niet meer in slaap kunt komen, sta dan op en ga iets doen; dit is beter dan in bed blijven liggen piekeren over menselijke zaken..... Intense dromen. Waaronder oorlogs- en gevechtsdromen, achter volgings- dromen of dromen vol monsters. De oude energie wordt letterlijk uit je cellen verwijderd en deze energieën uit het verleden worden vaak gesymboliseerd als oorlogen, proberen te ontsnappen en 'boemannen'.

Lichamelijke desoriëntatie.

Je zult je bij tijd en wijle heel erg ongeaard voelen. Je zult 'ruimtelijk uitgedaagd' worden, met het gevoel of je je voeten niet op de grond kunt krijgen, of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn overgaat naar de nieuwe energie kan je lichaam soms achterlopen. Probeer veel de natuur in te gaan, wat je zal helpen de nieuwe energie in je lichaam te gronden.

Verhoogde innerlijke dialoog.

Je zult merken dat je vaker met je 'Zelf' praat. Je zult je plotseling realiseren dat je bv. het laatste half uur er lustig op los gekletst hebt met jezelf. Er is een nieuw niveau van communicatie binnen jezelf aan het ontstaan en de innerlijke dialoog die je ervaart is daarvan het topje van de ijsberg.

Je bent echt niet gek aan het worden!

Je bent gewoon een lichtwezen dat verschuift naar de nieuwe energie. Gevoelens van eenzaamheid, zelfs in het gezelschap van anderen. Je kunt je alleen en ver van anderen verwijderd voelen. Je kunt het verlangen krijgen weg te willen vluchten uit groepen en mensenmassa's. Je bewandelt een heilig en eenzaam pad. En het ligt maar aan de mate waarin de gevoelens van eenzaamheid je zorgen baren, hoe goed je je op dit moment met anderen kunt verstaan. Het kan zijn dat je je totaal ongeïnteresseerd voelt, met geen enkele behoefte wát dan ook te doen. Dat is oké, en maakt gewoon deel uit van het proces.

Neem de tijd om 'niet-iets' te doen. Het lijkt erg op het herstarten van je computer.

(Bronvermelding: D.Heuvelmans)

De krachtigste grondingsoefening om te aarden, die past bij de 5de dimensie (hogerbewustzijn)

 

Ga even lekker zitten en probeer zo diep als je maar kunt adem te halen onderin je buik.

 

Stel je voor dat je een soort diafragma in het midden van de bal van je voeten hebt zitten die helemaal open gedraaid wordt, zoals bij een fotocamera. Maak dan de verbinding met het middelpunt van de aarde, en vooral het water van de aarde. (Jij bestaat zelf ook 80 tot 90 % uit water, dus dat resoneert.) En laat dan nog een derde buis in je inlevingsvermogen vanuit je eerste chakra naar het middelpunt van de aarde gaan.

 

Daar aangekomen leg je de buizen in een meer van aarde energie en nodig je het water uit via je voeten naar je knieën en dan in je bekken (de 3de buis gaat rechtstreeks je bekken in). Hier laat je het water circuleren je bekken in, daar wacht je even en dan vul jezelf er helemaal mee op, je blijft uitnodigen, ook naar je hart en dan laat je het er via je kruinchakra als een enorme fontein van energie uitspuiten. Zo groot als je zelf je aura wilt hebben, je mag ermee spelen om te kijken wat het met je doet.

 

Uiteindelijk vind je zelf een afstand die bij je past. Bijvoorbeeld 1 meter boven, onder, voor en achter je, zodat je in je eigen “ei“ staat. Let erop dat je in deze energiestroom blijft staan. Bij deze oefening kun je zware voeten krijgen en je komt je midden van je lichaam te staan.

 

Soms wordt je misselijk, ga je gapen of boeren, zie dat al een opruiming, van energie die je uit je lichaam weg werkt. Je lichaam reageert hier wel eens sterk op als je anderen te veel jouw eigen ruimte hebt laten innemen. Geen zorgen na 10 minuten is dit weer voorbij.

 

Deze oefening duurt nog geen minuut als je een beetje geoefend bent, maar zorgt er wel voor dat het je geen energie kost wanneer je met andere mensen in contact bent. Daarnaast kom je zelf steeds beter in je lijf te zitten, en dat is ook de bedoeling van een lichaam (het is immers jouw huis).

 

Ik doe dit zelf na ieder gesprek. Probeer het te doen wanneer je merkt dat klachten gaat krijgen zoals: koud, moe, duizelig, emotioneel, pijn, honger...

 

Je zult merken dat je er van opknapt én dat je bij jezelf blijft in plaats van bij de ander! Gesprekken gaan vloeiender, gemakkelijker en positiever.

 

Wat levert een goede gronding op?

Een goede balans in jezelf.
Evenwichtige emoties.
Meer energie.
Diepere ontspanning.
Beter slapen.
Optimisme.
Veerkracht.
Je staat veel meer in je kracht en dichter bij jezelf.
Alles gaat veel gemakkelijker.
Dingen kosten veel minder moeite.
Je levensenergie wordt geactiveerd.

 

Je bent goed geaard, wat merk je dan.

Ben je geaard en lukt het je dat altijd en overal te blijven, dan voel je rust.

Je bent in balans, moeilijk om te duwen en je blijft in je energie, wat er ook gebeurt.

Bovendien sta je voor jezelf, ook in moeilijke situaties.

Oude patronen laten dan los.

Je voelt je gezonder, energiek en het leven voelt licht.

Je merkt ook dat de dingen gemakkelijker gaan.

 

Ook is het mogelijk om mijn blogs te bekijken op http://eaglestarwoman.blogspot.nl/

 

 

 

 

Veren op je pad?

 

 

In verschillende culturen wordt gedacht dat veren symbolen zijn van hogere gedachten en spirituele vooruitgang. Oude culturen zagen vogels als goddelijke wezens omdat zij schepselen van de hemel zijn en daardoor dichter bij God staan. Denk daarbij aan de Adelaar die je als een stipje aan de hemel ziet en ineens is hij/zij weg. De adelaar is dan in de spirit wereld, een wereld waar wij mensen niet kunnen komen zolang wij op Aarde rondlopen. De adelaar is de verbinding tussen de wereld waarin wij leven en de bovenwereld, brenger van gebeden en boodschappen. In andere legendes of landen is dit de Condor. Men zegt dat ooit de Adelaar en de Condor samen zullen vliegen. Dit is onlangs in gang gezet en verschillende leiders van indianenstammen van Noord-Amerikaans stammen en Zuid-Amerikaanse stammen hebben de heilige Pijp gerookt en zich met elkaar verbonden.

Veren vinden kan betekenen dat je op een hoger spiritueel niveau bent aangekomen. Het kan een teken van aanmoediging zijn om door te blijven gaan op dit pad. Het vinden van veren kan ook een teken zijn dat je een lichtere kijk op het leven of een bijzonder situatie zou mogen hebben. Als we veren in onze omgeving zien kan het worden beschouwd als een boodschap dat we mogen veranderen (verlichten), niet alles zo serieus te nemen. Dat we de vreugde in onze situatie proberen te vinden. Het kind in jezelf niet uit het oog te verliezen. Vraag jezelf eens af en sta eens stil op het moment dat je een veer vindt welke boodschap deze veer je brengt en waarom op deze plek en op dit moment?

 

 

 

 
Merkabah
 
Merkaba is een krachtig symbool met
bijzondere genezende en beschermende
eigenschappen.
De Merkaba ondersteunt in onze spirituele groei.
Het woord Merkaba(h) komt uit het oude Egypte,
maar vind je ook terug in het joodse geloof
en de Kaballa.
Mer = licht/ascensie, Ka = Geest en Ba(h) = Lichaam.
In feite betekent een Merkaba een vorm die Lichaam
en Geest kan 'verlichten' of in beweging brengen.
Doordat Drunvalo Melchizedek tot op heden de enige is die zijn
studie naar de Merkaba breed heeft verspreidt, lijkt het alsof er maar 1 merkaba bestaat.
Ook Drunvalo is hier in zijn boek helder over.
Er zijn volgens hem vele lichtvelden om het lichaam waarvan het stervorming tetraeder er één is.
Een Merkaba is iets als een voertuig. Een algemeen woord voor een voertuig zoals bijvoorbeeld een auto.
Er zijn diverse manieren om jezelf te verplaatsen in verschillende voertuigen.
De Merkaba is slechts het voertuig.
 
 
 
Flower of Life
 
Heilige Geometrie en het Flower of Life symbool
 
 
 
Het patroon van de Flower of Life bevat de blauwdruk van de gehele schepping en kan worden gevonden in vrijwel alle oude culturen verspreid over onze planeet. Het symbool is gevonden in enkele Hindoe-tempels in India. In Egypte is de Flower of Life (Levensbloem) te zien in de tempel van Abydos. In het Oude Griekenland, in China, Japan en Israe̎l is het symbool te vinden in oude tempels, synagogen en in Mesada. Een van de vormen die van de Flower of Life is afgeleid is de Tree of Life uit de Kabbala. In de loop der tijd zijn veel spirituele betekenissen geassocieerd met het symbool.
 
Het Flower of Life symbool wordt gezien als de visuele expressie van de eenheid van alle creatie en kan opgevat worden als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Het bevat het patroon van de creatie zoals dat zich heeft ontwikkeld vanuit de 'Great Void' of 'Grote Leegte'. Door dieper begrip van de Flower of Life kan de eenheid van al wat leeft daadwerkelijk begrepen worden.
 

Zonne Vlammen

 

HOE RECENTE ZONNEVLAMMEN DE MENS

BEÏNVLOEDEN

 
De zon heeft nu al een aantal keer in korte tijd een
zware uitbarsting van de zogeheten X-klasse vertoond.
De uitbarstingen bestaan uit plasmawolken, stromen
van elektromagnetische deeltjes.
De zonne-activiteit heeft ook invloed op mensen.
Met name na M-klasse zonnevlammen wordt een
duidelijk effect waargenomen.
Na verhoogde zonne-activiteit doen zich vaak aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
tornado’s en stormen voor op aarde.
Geomagnetische activiteit op de zon beïnvloedt ook onze gedachten.
Zonnevlammen hebben invloed op het centrale zenuwstelsel, hersenactiviteit,
gedrag en psychofysiologische reacties.
Ze kunnen ervoor zorgen dat mensen zich nerveus, bang, moe, geïrriteerd, futloos,
misselijk of onrustig voelen.
Ook krijgen mensen na zware zonne-uitbarstingen vaak last van hoofdpijn,
geheugenverlies of hartkloppingen.
 
Zonnevlammen veranderen de structuur van onze fysieke realiteit omdat ze een krachtig
effect hebben onze cellen.
Het geheugen van de cellen wordt geactiveerd en opgeschoond.
We merken dit vaak doordat ons lichaam plotseling opwarmt.
De energie van lagere emoties als gevolg van bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen
wordt opgeslagen in onze cellen.
Fotonen die met de zonnewind de aarde bereiken zijn hoogenergetisch geladen deeltjes. 
 
Ze trekken de lagere emoties letterlijk naar boven.
Vaak worden deze lagere emoties zoals verdriet en woede losgelaten zonder dat we weten waarom.
Dit kan per keer ongeveer 20 minuten duren.
De elementen van onze blauwdruk zijn nauw verweven met het bewustzijn van onze cellen.
Wanneer de blauwdruk wordt versterkt door de fotonen sijpelen de verschillende
elementen in ons bewustzijn en beginnen we ons doel te herinneren. Er wordt aan ons getrokken om
te veranderen, maar we weten niet waarom.
De energie van fotonen verbindt zich met onze gedachten en dus is het belangrijk
dat we weten wat we willen in plaats van wat we niet willen, want anders creëren we alleen
maar meer van wat we niet willen. 
 
Als je in het proces van verandering en transformatie zit werkt deze energie goed.
Als je echter vast wordt gehouden door het verleden, creëer je door woede en de
slachtofferrol meer redenen om vast te blijven zitten tot je bereid bent los te laten.
Mensen die ermee bekend zijn kunnen de Schumann-resonantie goed gebruiken
om ‘met de flow’ mee te gaan.
De zonnevlammen kunnen oude gedachtepatronen doorbreken zodat er ruimte komt
voor nieuwe. Daardoor kunnen we ons tegelijkertijd hyper en uitgeput voelen.
Ze kunnen ook leiden tot storingen in communicatie en de elektriciteitsvoorziening.
 
 
Bron: Carliniinstitute.com &
 
 
 

H.S.P. oftewel hooggevoeligzijn

Hier een interessant stukje geschreven door auteur

Gonnie Heij-Kraayeveld

 

Saaie spelbreker of aanstellerige aso?

Ze zijn supergevoelig, hebben een zesde zintuig en beleven intens waar de gemiddelde mens fluitend aan voorbijfietst. Mooie eigenschap, zou je zeggen. Dat is ook zo, alleen, als die prikkels al te heftig en al te lang binnenkomen, kan het zomaar over en uit zijn: weg energie! Is wees een beetje flinker een optie?
Bepaald bijzonder
”Als je een HSP bent, is het moeilijk te vatten dat je beschikt over een bepaalde bijzondere vaardigheid (…). Over het algemeen valt het je op dat je minder lijkt te kunnen verdragen dan andere mensen. Je vergeet dat je hoort tot een groep die vaak heel veel creativiteit, inzicht, passie en zorgzaamheid heeft laten zien – zaken die door de maatschappij hooglijk gewaardeerd worden (…) Omdat mensen zonder deze eigenschap (de meerderheid) dat niet begrijpen, beschouwen ze ons al timide, verlegen, zwak of – de grootste aller zonden – ongezellig. Omdat we vrezen deze etiketten opgeplakt te krijgen, proberen we net als anderen te zijn. Maar dat leidt er weer toe dat we overvoerd en gestrest raken…” Citaat uit Hoog Sensitieve Personen, Elaine N. Aron.
 
Ben ik nou gek of hoe zit het?
Diepgaand onderzoek van psycholoog en therapeut Elaine N. Aron heeft uitgewezen dat er een categorie mensen is – zo’n 15 tot 20 procent – die geboren wordt met een grotere gevoeligheid dan de gemiddelde mens: de Hoog Sensitieve Persoon. Kortweg HSP. Onwetendheid over die gevoeligheid heeft de HSP (m/v) wel het idee gegeven anders, minder te zijn dan de rest. En als je het zelf al niet dacht, zei de omgeving het wel. In onze maatschappij scoor je als je bent where the action is; als je snel en vlot bent en dat is de HSP niet, althans niet altijd en zeker niet op het eerste gezicht. Mede door het gebrek aan acceptatie van de omstanders, maar ook door eigen onwetendheid, twijfelt de HSP soms aan zichzelf. Met name de meer naar binnen gerichte HSP moet tegen allerlei vooroordelen opboksen.
 
We zetten er acht op een rijtje:
 
1. Ze zijn hypergevoelig
Gevoeligheid scoort niet erg in deze maatschappij – er wordt vaak negatief over gedaan. Als kind hoort de HSP dan ook nogal eens: ‘Schiet op, stel je niet zo aan. Doe eens wat flinker.’ ,,Ik heb een sterke intuïtie,’’ vertelt Manon (29, diëtist). ,,Dan zeiden mijn ouders als ze ‘woorden’ hadden en ik begon te huilen: ‘Ach joh, trek het je niet aan; het stelt niks voor…’ Dat gekissebis raakte mij heel diep en nog steeds ben ik erg gevoelig voor sfeer. Het kost me veel energie als ik merk dat er spanning is tussen twee collega’s. Ik voel meteen als er iets is. Daar kan ik echt niet tegen.’’ HSP’s vangen signalen op die anderen missen. Ook zijn ze zich veelal bijzonder bewust van het lijden van anderen en kiezen vaak een dienstverlenend beroep. Manon: ,,Ik kan goed luisteren. Mensen praten graag tegen me aan. Alleen, het is een aanslag op mijn energie en sommige problemen van anderen ervaar ik als lijfelijke pijn. Ik heb een vriendin gehad door wie ik me helemaal voelde leeggezogen.’’
 
2. Ze zijn overdreven verlegen
Overprikkeld-zijn, zich terugtrekken, kan uitgelegd worden als verlegenheid: de angst om afgewezen of niet aardig gevonden te worden. En wie vaak ervaren heeft dat het gevoelig-zijn minder werd gewaardeerd, ontwikkelt iets wat je verlegenheid (‘sociaal ongemak’) zou kunnen noemen. HSP’s maken op het eerste gezicht soms een gereserveerde indruk. Maar, het etiket verlegen is snel geplakt en daar verzet Aron zich tegen: ‘Een mens wordt niet verlegen geboren, maar sensitief. Het is een gemoedstoestand, geen permanent aanwezige karaktertrek.’ Ze moedigt HSP’s dan ook aan het woord verlegen te schrappen: ‘Het is niet juist, het is negatief en het maakt zichzelf waar.’ Introverte mensen zijn gericht op kwaliteit in plaats van op kwantiteit en doordat HSP’s zich niet aangetrokken voelen tot drukte, grote feesten of mensenmassa’s, blijven ze graag wat op afstand. Dat was voor Pim (42, architect) al duidelijk toen hij nog maar op de peutergroep zat. Hij deed niet mee, hij keek. Daar had hij zijn handen al vol aan. Ook later voelde hij zich niet echt prettig bij drukke spelletjes: hij las liever. ‘Een watje, een slome duikelaar’ was het oordeel van de klasgenoten. Pim: ,,Toch doet dat iets met je: je hoort er niet bij en dat doet pijn.’’
Overigens blijkt zo’n dertig procent van de HSP’s absoluut niet introvert te zijn. Zij treden juist wel naar buiten en ontlenen daar hun energie aan. Ze storten zich met voorbijzien van hun grenzen in allerlei activiteiten en vallen daardoor gemakkelijk in de valkuil zichzelf te overvragen. Door hun grote creativiteit borrelen ze van de ideeën. Ze kunnen niet kiezen en willen alles perfect doen. ‘Sommige HSP’s dwingen hun lichaam te veel te doen, ‘ stelt Aron vast. Ook geestelijk zetten zij zichzelf vaak onder druk om maar ‘gewoon’ te doen, zodat er een continue spanningsboog ontstaat. Mogelijke gevolgen: vermoeidheid, slapeloosheid, migraine; vatbaarheid voor griep en verkoudheid. Aron: ‘Niet kiezen is een vorm van arrogantie en van wreed misbruik van je lichaam.’
 
3. Ze zijn humeurig, prikkelbaar
‘Is er iets, je bent zo stil?’ ‘Nee, er is niets.’ ‘Jawel, er is wel wat, zeg het nu maar…’ Je zou van dat gevraag inderdaad chagrijnig worden. Feit is dat de rode streep bij een HSP eerder is bereikt dan bij een ander. Als een ander nog lekker doorgaat, is de HSP ‘op’. Even geen gepraat en gedoe. Dat betekent: ‘er kan even niets bij’ en dat heeft niets met een slecht humeur te maken. Het betekent dus niet: ‘ik heb een slechte bui’ of ‘ik zie jou niet zitten’.
 
4. Ze zijn niet vooruit te branden
De HSP kan zo overweldigd zijn door alles wat er moet gebeuren, dat hij niet kan kiezen waarmee hij eens zal beginnen en voorlopig dus helemaal maar niet begint. Kenmerkend is ook dat hij onder zijn niveau presteert als hij onder druk staat of op zijn vingers gekeken wordt (en daarom kiezen veel HSP’s ervoor eigen baas te zijn). Harriët (maatschappelijk werker, 34): ,,Tijdens mijn stage ging ik enorm aan mezelf twijfelen. Men was kritisch, gespitst op wat eraan mankeerde. Ik hoorde alleen: ‘Dit is niet goed, dat doen wij anders.’ Faalangst, dacht ik toen, maar nu zie ik dat het dat niet alleen is.’’ Onderzoek van Elaine Aron heeft uitgewezen dat een HSP als eenmaal duidelijk is wat er moet gebeuren, harder werkt dan een ander. Hij kan zich prima concentreren en is erg perfectionistisch. Zomaar wat aanrommelen of de zaak afraffelen is er niet bij.
Veel HSP’s zijn consciëntieuze, voorzichtige en wijze mensen. Harriët: ,, ‘Je zegt niks’, zei mijn collega verwijtend als ik niet onmiddellijk op haar opmerkingen reageerde. ‘Ik denk na,’ was mijn antwoord.’’ Bedachtzaamheid wordt niet altijd gewaardeerd. HSP’s kunnen de indruk wekken dat ze niets te melden hebben. Aron: ‘Onze diepe manier van verwerken wekt in eerste instantie misschien de indruk niet te kunnen meekomen, maar in de loop der tijd begrijpen en onthouden we meer dan anderen.’
(Een aantal beroepsvelden waarin je relatief veel HSP’s tegenkomt: onderwijs, gezondheidszorg, rechten, kunst, wetenschap, advies, religie, schrijver, redacteur, accountant)
 
5. Het zijn huilebalken
Ze was nog maar klein. In een uitzending van Sesamstraat zat een vogeltje op een tak een mooi wijsje te fluiten en Manon barstte in tranen uit. De HSP is snel ontroerd. Door iets verdrietigs, maar ook door schoonheid. Ze is gevoelig voor allerlei kunstuitingen, maar voelt zich vooral aangetrokken tot muziek. Daarnaast kan huilen een manier zijn om spanning af te reageren. Voor een vrouw is dat nog enigszins geaccepteerd, maar voor een jongen, een man? Dan is het al gauw: ‘Ben jij nou een kerel?’ Nog een manier om alle indrukken te verwerken is: dromen. Veel HSP’s dromen alles aan elkaar. Als een kind een echte huilbaby is, kan dat gehuil behalve met mogelijke honger of darmkrampjes ook te maken hebben met overprikkeling: zij is te moe of te geprikkeld om te kunnen slapen. Een uitstapje, nieuwe indrukken, onrust, te veel mensen, al dit soort dingen geven signalen af, die het extra gevoelige kind te machtig kunnen worden. Het is gebaat bij rust en regelmaat.
 
6. Het zijn flauwe spelbrekers. Ongezellige aso’s
,,Ik geniet enorm van een vrouwenconferentie, maar na een dag ben ik weg,’’ vertelt Manon: ,,Dan ben ik helemaal op. Al die mensen, al die indrukken! Het wordt me teveel. Mijn vriendinnen kennen me zo langzamerhand, maar of ze het begrijpen? Ik vermoed dat ze het een beetje kinderachtig van me vinden.’’ Een feestje, een verjaardag na een intensieve werkdag? De HSP kan het soms amper opbrengen. Manon: ,,Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat tussen de mensen, dat trek ik gewoon niet. Jaren geleden heb ik het eens gedaan, een weekendje met de hele familie. Iedereen enthousiast. Ik ook. Vrijdagavond was geweldig. Zaterdag was ook nog leuk, maar ‘s avonds… Er knapte iets. Ik heb gebruld! Ik wilde alleen nog maar naar huis! Ik voelde me zwaar opgelaten en schuldig bovendien: ik had de pret voor de rest bedorven.’’
 
7. Ze drukken hun snor
Suzanne (student, 22): ,,Als ik de hele dag druk ben geweest, dan heb ik het ‘s avonds helemaal gehad. Ik voel me net een leeggelopen ballon: futloos en flodderig. En ja, dan breng ik het niet op om af te wassen en op te ruimen. Dat vindt mijn huisgenoot dus niet zo geslaagd. Komt ze thuis, wil ze koffie maken, en dan is alles vuil… Ik snap wel dat ze daar moeite mee heeft. Ik ben ook wel van plan mijn rommel op te ruimen. Een andere keer… Dat geeft wel eens mot, ja.’’
Jeannet (39) is creatief in het zoeken van manieren om haar collega’s op school te laten merken dat ze haar verantwoordelijkheid neemt, maar dan wel zo dat het voor haar haalbaar is. Jeannet: ,,We hadden eens een creatieve week met allerlei activiteiten. Het was de bedoeling dat ieder het project een dag zou begeleiden. Maar al die drukte en die herrie, die harde geluiden… ik verdraag het niet. Dat wordt me teveel. Dus ik heb voorgesteld: kan ik ook vier dagen twee uur voor mijn rekening nemen? En dat kon!’’
 
8. Ze zijn stuitend serieus (dus: saai)
HSP’s hebben een rijke en complexe belevingswereld. Het zijn ‘denkers’. Toen Evelien 14 was, kreeg ze met Sinterklaas van een klasgenoot een chocoladeletter. Er zat een ‘humoristisch’ gedicht bij, waarin haar kwaliteiten breed werden uitgemeten. Ze was altijd zo serieus en dacht zoveel (lees: té veel) over allerlei dingen na, over het leven, over het geloof. Ze deed zo moeilijk. De boodschap was duidelijk: je bent anders en (dus) minder leuk. Voor Evelien had de chocoladeletter een bijsmaak. Ruim dertig jaar later ‘proeft’ ze de afwijzing nog steeds.
HSP’s hebben een groot en subtiel gevoel voor humor. Juist doordat ze kunnen nuanceren en relativeren zien ze gemakkelijk het absurde van situaties in. En dat staat recht tegenover saai zijn. De HSP komt het meest tot zijn recht in een omgeving die hem vertrouwd is: dan laat hij zijn reserve varen en valt er veel te lachen (en serieus te praten). Uitbundig feestvieren? Ook dat kan, al zal hij het de volgende dag vaak moeten bekopen.
Misschien dacht je al lezend: Hé, dat gaat over mij (of over mijn partner, mijn vriendin of kind) en dat is mooi. Want, begrijpen en begrepen worden is voor ieder mens plezierig, maar zeker voor de supergevoeligen onder ons. ‘Je mag je wel eens laten nakijken, waarom zit je niet in de psychiatrie?’ kreeg Evelien (43, juriste) te horen toen ze aan iemand vertelde hoe intens ze dingen beleeft en hoeveel moeite haar dat soms kost. Een HSP past niet binnen het ideaalbeeld van onze cultuur. Men vindt je soms wat ‘typisch’. Of ‘vaag’. Je zou nog aan jezelf gaan twijfelen. Daarom zijn de uitkomsten van het onderzoek van Aron voor de HSP een hart onder de riem: ‘Een dergelijke gevoeligheid is beslist geen teken van een geestelijk gebrek of stoornis’. Er is bij HSP’s zeker geen steekje los. Integendeel. Ze hebben veel te bieden.
 
 
Voor(oor)delen omtrent HSP:
De grootste aller zonden: ongezellig Je scoort je als je bent where the action is De HSP is niet snel en vlot De HSP hoort nogal eens: ‘Doe eens wat flinker’ ‘Ik ben erg gevoelig voor sfeer’ ‘Het kost me veel energie als ik merk dat er spanning is tussen twee collega’s’ Ik voel meteen als er iets is. Daar kan ik echt niet tegen HSP’s vangen signalen op die anderen missen ‘Sommige problemen van anderen ervaar ik als lijfelijke pijn’ ‘Ik was ‘een watje, een slome duikelaar’ omdat ik liever las’ Als een ander nog lekker doorgaat, is de HSP ‘op’ Veel HSP’s dromen alles aan elkaar ‘Al die mensen, al die indrukken! Het wordt me teveel’ HSP’s hebben een groot en subtiel gevoel voor humor Door nuanceren en relativeren zien ze gemakkelijk het absurde van situaties in Als een HSP zich vertrouwd voelt valt er veel te lachen (en serieus te praten)
 
Tips voor de Hooggevoelige Persoon:
* Ga op zoek naar evenwicht tussen wat je wilt en kunt. Aron: ‘De moeilijkste opgave is misschien wel om te bepalen waar je jezelf moet beschermen en in hoeverre je jezelf voorzichtig vooruit moet dwingen.’
* Neem je grenzen in acht en kom op voor jezelf, dat is een eerste voorwaarde om anderen te kunnen helpen.
* Werk aan je eigenwaarde, anders blijf je denken dat anderen het recht hebben over je grenzen te gaan.
* Zorg voor een regelmatig leven en luister goed naar je lichaam; ga naar bed als je slaap begint te krijgen ( of de anderen dat nu ‘gezellig’ vinden of niet). Slaap af en toe eens bij (een HSP herstelt langzamer van een jetlag en heeft meer moeite met onregelmatige diensten).
* Verwijder je even uit het gezelschap. Ga de hond uitlaten. Loop naar de brievenbus of ga op het toilet zitten – met een krantje of doe gewoon je ogen even dicht.
* Maak een werklijst en stel prioriteiten. Wegstrepen is een ontspannend karweitje.
* Even lekker huilen (zonder publiek) kan nodig zijn om overprikkeling kwijt te raken. Het lucht heerlijk op.
* Wil je (toch) graag naar dat feestje? Ga iets later (en doe eerst een dutje) en ga desnoods eerder weg.
* Is het toch wel erg leuk, op vakantie met anderen, maak dan goede afspraken:
o Zorg voor een plek waar je je kunt terugtrekken (eigen kamer/huisje/tent).
o Laat elkaar vrij: niet iedereen hoeft altijd aan alles mee te doen.
* Een lege maag heeft een groot effect op de HSP; op concentratievermogen en humeur. Eet dus op tijd en eet gezond
* Plan je agenda niet te vol en bouw rusttijd in – houd ruimte om te kunnen schuiven, om dingen te ordenen en te overdenken ; om wat te sudderen en uit het raam te kijken. Neem tijd voor voor meditatie en gebed.
* Omdat de HSP’s sterk beïnvloed worden door muziek kan een goede muziekkeuze je afleiden of kalmeren.
 
 
 

 

 

 

 

Op naar het WATERMANTIJDPERK......met een vernieuwd en verhoogd bewustzijn.

 

 

Er is momenteel veel aan de hand. Er gebeurt veel. De energie is zeer actief.

 
Veel mensen hebben last van een ‘wervelwind’ waarin ze verkeren.
Ze blijven ronddwalen in hetzelfde cirkeltje en komen er niet uit.
Steeds maar weer dezelfde patronen in denken, doen en overleven in plaats van te leven.
 
De kosmische druk wordt steeds meer opgevoerd, waardoor mensen het
soms letterlijk benauwd krijgen.
Wat is hier allemaal aan de hand? De Schepper neemt zijn schepping steeds meer ‘in zijn hand’.
Geeft steeds meer sturing en leiding om nu toch echt voort te gaan maken met de hemel
op aarde te creëren. Uiteraard wordt onze vrije wil om hieraan mee te werken gerespecteerd,
maar aan de andere kant wordt de druk steeds meer opgevoerd om bewust te worden en onze eigen
verantwoordelijkheid voor ons leven op ons te nemen. Het is niet meer zo vrijblijvend als voorheen.
Zelfs de natuur lijkt te zeggen dat we meer moeten inkeren.
Het is al langdurig koud in Europa; het is weer om binnen te blijven, ondanks dat het licht
toeneemt en de dagen lengen en net de lente equinox is gepasseerd. We zullen met z’n allen
de innerlijke weg moeten gaan.
Naar binnen inkeren om te kijken en te voelen wat zich daar afspeelt.
Naar binnen keren om te kijken waarom je met deze of die ziekte te maken krijgt, wat je
lichaam je wil vertellen.
 
Waar is de emotionele disbalans ontstaan? Wat kan ik nu opruimen, welke patronen kan ik doorbreken?
Wat heb ik hiervoor extra nodig? Een andere manier van bewegen, van ademhalen,
of andere en of aanvullende voeding? Zoek en kijk naar binnen. Wordt stil en vind de antwoorden.
Vertrouw op de liefde diep in jou zelf.
 
We zullen moeten/mogen/willen inkeren om te kijken wat ons beweegt.
Om te kijken hoe wij functioneren.
Wees hierin heel eerlijk naar jezelf, heel transparant . Want fout is ook oké.
Veroordeel je zelf niet, maar accepteer je zelf ook met je mindere kanten.
Accepteer je zelf totaal zoals je bent.
We zullen moeten inkeren om te vertrouwen op onze kern, ons innerlijk Weten in ons hart.
Wij zijn immers gevoelswezens met een verstand en geen verstandswezens met een gevoel.
 
Gebruik je gevoel en volg je intuïtie. Weet wie je bent! Sta in je liefdeskracht.
 
We worden aangespoord om het oude leven los te laten, veel in en om ons heen op te ruimen,
zodat er ruimte ontstaat voor de Nieuwe Levensvorm die zich nu aandient.
Wees open voor het nieuwe. Alleen met een open geest, onbevangen als een klein kind, kan de Nieuwe
Levensvorm zich ook in jouw leven manifesteren. Kijk waar je uit angst, vaak voor controle verlies,
vasthoudt aan oude denkbeelden over het leven en hoe dit hoort te zijn.
Voel je vrij. Leer je geest te openen, meerdere facetten te bekijken, je o pen te stellen voor meerdere
mogelijkheden. Durf gewoon te twijfelen en het niet meer te ‘weten.’
Vrij zijn betekent je geen zorgen meer te maken over de toekomst, de crisis, of erkenning van
jouw persoon.
Je zoekt je zekerheden niet meer buiten jou zelf, maar vind ze diep binnen in jou zelf.
Je bent vrij van geest, je hebt niets meer te verliezen, omdat je alles hebt gevonden,
omdat je in contact bent met je eigen goddelijke kern. Hier gaan we naar toe, dit is een
belangrijk aspect van de Nieuwe Levensvorm.
 
Ieder mens legt zijn eigen gemaakte maskers af en functioneert vanuit een diepe eigenwaarde
en besef van wie hij in wezen is. Erkenning van de goddelijke kern in elke mens. Van hieruit, vanuit deze
onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf, kan de mens functioneren.
Om je vrij te gaan voelen is het wel noodzakelijk hiertoe de beslissing te nemen om ook werkelijk
vrij te willen zijn.
Alleen dan kan dit ook werkelijk plaatsvinden. Dan begint jouw bevrijdingsproces, waarin je volledig
vanuit je Hoger Zelf wordt ondersteund.
Dit proces van je steeds vrijer voelen gaat gelijk op met je bewustwordingsproces. Alleen vanuit een
verhoogd bewustzijn zal je neiging tot oordelen, ook over je zelf, oplossen. Je zult een andere
realiteit gaan ervaren.
 
Je zult vaker een ‘toevallige’ samenloop van omstandigheden kunnen ervaren. Je gaat vaker en
duidelijker de goddelijke orde ervaren en zien dat alles wordt geleid vanuit een Universele Bron.
Je zult ervaren dat alles en iedereen hier deel van uitmaakt. Allemaal uniek en toch verbonden,
toch ook weer één.
Het wordt steeds makkelijker om minder te willen doen, en meer te kunnen zijn in het hier en nu.
Je gaat de stilte steeds meer waarderen. Bewust worden betekent je vrij gaan voelen en dat is heerlijk!
Voed de frequentie van Vrijheid en voel je vrij!
Elke dag maken we bewuste of onbewuste keuzes in het leven. Als je jouw keuzes in het leven
bewust maakt, ga je vooruit op je bewustwording weg.
 
Als je ze onbewust maakt, sta je stil, of ga je zelfs achteruit. Je kunt kiezen voor groei in
bewustwording en de daarmee gepaard gaande vrijheid of je kunt kiezen om dit niet te doen en te
blijven zitten waar je zit. De keuze is aan jou! De Nieuwe Levensvorm dient zich aan.
Het is nu de tijd om bewust te kiezen en bewust worden wie je bent!
 
De volle maan van 27 maart 2013 bereikt haar hoogtepunt om 10.30 uur.
De volle maan meditatie zal in het teken staan van kiezen om je vrij te voelen!
 
Ga rustig zitten of liggen. Neem de tijd en ruimte voor jezelf.. Maak contact met de aarde.
 
Adem bewust (niet te diep) nieuwe frisse lucht in en oude verbruikte adem uit.
Adem zacht onopvallend en oppervlakkig. Doe dit gedurende enkele minuten heel rustig en ontspannen.
Relax en ontspan al je spieren in je lichaam. Laat los, laat gaan. Neem eventueel een kristal,
rozenkwarts of andere steen in je handen.
Dit verbind je direct met energie van de Bron. Versterk je aardeverbinding door wortels te
visualiseren die groeien vanuit je voeten moeder aarde in net als een grote dikke oude boom.
Visualiseer een heldere kristal helder wit licht vanuit het universum die via de buis je kruinchakra
binnen komt en via je derde oog je hart chakra je je zonnevlecht chakra je heilig been chakra dan je
basisstuitchakra diep de aarde in. Tot in het kristallen hart van Moeder Aarde.
 
Neem de warme aarde energie volledig op en laat deze via je wortels en buis in je bekken stromen.
Visualiseer eventueel ter versteviging, een mooie blauwe aarde in je buik, ter hoogte van je navel.
Voel de eenheidsverbinding met de aarde. Laat hem draaien in je buik en omring de aarde met
transparant licht vanuit haar kristallen hart. Laat het transparante licht nu stromen naar je
hartchakra.
 
Versterk je verbinding met het Licht van de Centrale Zon.
Visualiseer eventueel, een transparant zonlicht dat binnenstroomt via je kruinchakra en via
je derde oog. Je bent één met het zonlicht. Het gaat via je energiebuis tot in de kom van je bekken.
Daar laat je het circuleren en vervolgens weer naar boven stromen naar je hartchakra,
waar het zich vermengt met de aarde energie.
Ontspan nu volkomen en ga met je aandacht naar je hartchakra.
Voel daar de energie stromen. Hier zetelt je Innerlijke wijsheid. Een stralend transparant Licht.
De energie stroomt in en om je heen. Je bent nu volkomen transparant. Je laat alles oplossen in dit
transparante licht. Je laat alles gaan wat je onbewust nog vasthoudt.
Je laat los en laat gaan…..Spreek nu de woorden: "Ik ben mij bewust van mijn goddelijke kern, ik ben die
ik ben en Ik ben Vrij!” Je hoeft alleen nog maar te Zijn.......
Voel je centrum je hart, voel daar de onvoorwaardelijke liefde stromen.
Geef je hier volledig aan over. Dit Is Het. Ik wens een ieder die zich afstemt op deze
volle maan meditatie een totale vrijheid van geest toe;
 
Voel je vrij! In liefde, licht en dankbaarheid voor NU,
 
Dit is een tekst die ik zelf hier en daar heb aangepast maar is officieel afkomstig van iemand anders,
dus ik claim deze tekst niet.
Maar ik wilde jullie dit ook niet ontdoen dus vandaar mijn Note.
 
Namaste
Eagle Star Woman
 
 

geplaast 7-7-2019

 

Waarom ik geen zonnebril meer draag..

 

Goed om even te lezen, ook als je kinderen hebt.

Dit zeg ik al jaren. De zon is je beste vriend en genezer!

Daarom zoveel mogelijk de zonnebril vermijden. Overigens ook synthetische zonnebrand met chemische filters vermijden! En alleen smeren als je de volle in de middag niet kan vermijden!

Zeer interessant artikel; lees het ajb. t/m het einde:

Ben jij bang voor de zon..??

Deze zomer kunnen we op het strand, of gewoon op straat, verrast worden door een nieuwe rage: baby’s met zonnebrillen.

Een baby met een bril heb ik nog nooit gezien, maar er bestaat al wel geruime tijd een behoorlijke markt van zonnebrillen voor onze allerkleinsten.

En die markt schijnt flink te mogen groeien.

Ray-Ban en andere zonnebrilfabrikanten, kunnen zich in de handen wrijven.

Op 28 mei 2019 stond er in de krant ‘Baby’s moeten ook een zonnebril dragen’.

Het bericht blijkt afkomstig te zijn van het Nederlandse Oogfonds, en werd meteen door alle grote kranten en nieuwsmedia overgenomen, ook in Vlaanderen.

In een nieuwe campagne waarschuwt het fonds kinderogen goed te beschermen tegen de zon, omdat hun ogen extra kwetsbaar zijn voor uv-straling.

Blootstelling aan overmatige uv-straling beschadigt het hoornvlies en verhoogt het risico op oogziektes,” zo werd geciteerd.

Nergens heb ik iemand de vraag zien stellen of het waar is wat er door hen wordt beweerd, noch dat ik één enkele tegenwerping las..

Welnu, bij dezen: zonnebrillen zijn niet nodig, niet voor volwassenen, noch voor kinderen. Uitzonderingen uiteraard nagelaten.

Hoe zit dat?

Even nadenken: onze zon, de grootste levenschenker voor al wat leeft op planeet Aarde, schijnt al ruim 4,3 miljard jaar, en in de laatste tientallen jaren zou ie ineens ‘gevaarlijk’ zijn voor ons.

Hij zou huidkanker veroorzaken en nu ook schadelijk zijn voor onze ogen, met name voor die van onze kinderen.

Er lijkt een verband te zijn tussen materiële rijkdom en beschaving, en het feit dat mensen in rijke landen steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen (al dan niet bij kunstlicht of starend naar een tv- of computerscherm).

We zien dus sowieso steeds minder echt daglicht, zonlicht.

Daarmee beroven we ons van direct contact met een zeer heilzame bron, wellicht een van de meest helende krachten voor al wat leeft op Aarde.

Het is alsof we geen fatsoenlijke (lees: natuurlijke) relatie meer kennen met de zon; we zitten of te veel binnen, of we nemen in de zomer ineens te veel zon met een verbrande huid tot gevolg.

Iedereen weet dat je een relatie goed moet onderhouden.

En wanneer je elkaar lang niet hebt gezien, moet je die relatie weer rustig opbouwen, dus ook de relatie met de zon.

Je huid kan dan bijvoorbeeld in de lente vanzelf weer rustig melanine pigment) aanmaken, dat je beschermt tegen uv-straling voor later

Je ogen hebben juist zonlicht nodig..!

De ogen vormen de meest directe communicatie-weg naar de hersenen, die door zonlicht meteen worden voorzien van informatie voor onze gezondheid en welbevinden.

Juist wanneer het volledige lichtspectrum wordt ontvangen door het netvlies, wordt dit gedecodeerd in de hersenen waar dan de hormonen en de neuro-chemische stofjes in werking worden gezet die ons happy doen voelen.

De lens achter in ons oog, die de belangrijkste biologische klok in de hypothalamus en de pijnappelklier stimuleert, absorbeert het blauwe gedeelte van het zonlichtspectrum.

Op zijn beurt zorgt dit weer voor de aanmaak en het laten vrijkomen van melatonine, het dag-en-nacht-ritme-hormoon dat de slaap-waakcycli regelt.

Dit hele proces geeft tevens een krachtige boost aan het immuunsysteem en maakt anti-veroudering antioxidanten aan die de DNA beschermen en hersenslijtage vertragen.

Niet gek hè?

Door veel tijd binnenshuis te spenderen of het dragen van zonnebrillen, wordt vooral de inname van blauw licht geblokkeerd en heeft het immuunsysteem dus veel minder profijt van het daglicht, en wordt er minder van onze nachtelijke behoefte aan melatonine aangemaakt.

Om deze redenen is het aan te bevelen om niet of juist zeer spaarzaam een zonnebril te dragen.

Zelf gebruik ik al jaren geen zonnebril meer, de laatste keer was overdag midden in de Sahara..

Conclusie: ik ben geen medicus, maar ik zou zeggen: geef die baby een pet met zonneklep, en laat het kindje rustig wennen aan de zon. Daar wordt ie heel gezond van.

De oorsprong van de zonnebril

Wie heeft ooit verzonnen dat we die dingen moesten dragen? Waar komen ze vandaan, die onnatuurlijke, getinte glazen voor onze ogen?

Het schijnt dat de Chinezen de eerste dragers ervan waren.

Dat was al in de 12e eeuw, en helemaal niet ter bescherming tegen de felle zon.

Nee, ze gebruikten die dingen (rook gekleurde kwarts in vlakke monturen) om gezichtsuitdrukkingen te verbergen wanneer ze bij een rechtbank verdachten moesten ondervragen.

Het verbergen van wie we werkelijk zijn d.m.v. zogenaamde zonnebrillen, vormt nog steeds een veel gebruikte toepassing van deze technologie.

Tja, de ogen zijn de poorten van de ziel, wordt wel gezegd, en om de ziel te laten spreken (lees: jezelf te zijn, te laten zien wie je bent) is voor sommigen kennelijk beangstigend.

Een goed gesprek tussen twee mensen met beiden een zonnebril op is als elkaar een hand geven met dikke wanten aan: je maakt niet echt contact.

Soms handig, vaak niet. In ieder geval nooit prettig.

De zonnebril zoals wij die nu kennen, komt uit de VS.

Hij werd daar uitgevonden en in productie gebracht door ene Sam Foster, aan het einde van de Roaring Twenties, de opwindende jaren twintig van de vorige eeuw.

Vooral filmsterren waren er gek op, omdat het hen beschermde tegen zowel de felle studiolampen als opdringerige fans.

Een hype was geboren.

Want wat het verdere nut er van was deed er niet toe: omdat filmsterren ze droegen, wilden ook hun fans rondlopen met een zonnebril.

En dat gold ook voor het roken van die stoere sigaretten…!

De polariserende zonnebrilVlak voor WO II werd in de VS de polaroid bril uitgevonden, de bril die lichtreflectie kon tegenhouden, en die daarom in de oorlog gretig werd gebruikt door de Amerikaanse militaire piloten.

En zo kwam uiteindelijk de zonnebril ook bij ons en in de rest van de wereld terecht: via de Amerikaanse militairen.

In Europa zag men in jeeps de bevrijders rondrijden met twee nieuwe items: een kauwgom in de mond en een zonnebril op de neus.

De afstandelijke onverschilligheid van de overwinnaar had daarmee zowel een gezicht gekregen, als aan aantrekkelijkheid gewonnen voor eenieder die hier gevoelig voor was.

Voornoemde Sam Foster wist met zijn firma Foster Grant Company, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn uitvinding via intensieve reclamecampagnes, waarin vooral veel beroemde filmsterren en modeontwerpers werden betrokken, mondiaal aan de man te brengen.

De zonnebril werd hip, want de Beatles en Bob Dylan droegen ‘m ook.

De vraag waarom en of we die dingen nodig hadden, deed er niet meer toe.

De mens had nu een zonnebril en een kauwgum..

Zonnebril blokkeert niet alleen zonlicht

Daarom nu toch nog even een samenzweringsstandpunt: de werkelijke reden om het gebruik van zonnebrillen te stimuleren zou wel eens kunnen zijn dat hierdoor bij mensen de pijnappelklier minder wordt geactiveerd.

En de pijnappelklier (epifyse) is juist het ‘oogje’ waarmee we contact maken met ons Hogere Zelf.

Onze zon is niet slechts een bron van fysiek licht en warmte, als onze lokale ster is hij eigenlijk het tussenstation tussen onszelf en het hart van de Melkweg, dat de Maya’s Hunab K’ u noemen, de Ene Bron.

Melkwegen zijn eigenlijk vergeven van DNA, want ze doen niks liever dan overal in zichzelf leven scheppen (en dit DNA kan overigens wel of niet in een fysieke vorm bestaan).

DNA bevat een soort computerprogramma’s waardoor het leven ‘weet’ hoe het zich kan ontwikkelen.

En dit wordt aangestuurd door trillingen op allerlei frequenties, ook die voor het oog onzichtbaar zijn.

Het zichtbare zonlicht en de voelbare warmte die we van de zon ontvangen, vormen slechts 5% van wat we van de zon binnen krijgen.

De rest is elektromagnetische informatie waar via onze pijnappelklier ons DNA op kan reageren.

DNA kan bijvoorbeeld fotonen ontvangen en bewaren, en fotonen zijn in feite informatiepartikels die programma’s in de DNA kunnen aan- en uitzetten.

Interessant is dat wij als mensen slechts hoogstens 5% van het heelal kunnen waarnemen.

De rest noemen we donkere energie of donkere materie. Waarbij aangetekend dat juist vanuit deze onbekende energie/materie het ons bekende heelal wordt aangestuurd.

We zien dus slechts de fysieke werking van iets waarvan we niet weten wat er achter ligt.

Net zo boeiend: ons fysieke lichaam gebruikt slechts 5% (!) van ons DNA.

Omdat de wetenschap lange tijd niet wist waar de rest goed voor was, werd dit gedeelte zelfs lange tijd junk-DNA genoemd, rotzooi DNA, rommel dus.

In de laatste jaren is gebleken dat we nog steeds niet weten wat die 95% is, maar wel dat van hieruit de opdrachten komen voor het aansturen van die zichtbaar werkende 5%.

Het wordt nu daarom soms zelfs wel eens fantoom DNA of ‘licht’ DNA genoemd.

Nu is in de laatste jaren de trilling van wat we vanuit Hunab K’ u ontvangen verhoogd.

Dat is wellicht zelfs de kern van de ‘waarschuwing’ van bijvoorbeeld de oude Maya’s over wat er rond 2012 met de aarde zou gaan gebeuren.

De NASA heeft het er niet voor niets over dat ons zonnestelsel in de laatste jaren onderhevig is geworden aan golven van hoog geladen gammastraling afkomstig uit het hart van de Melkweg.

In artikelen in diverse bladen en in mijn boek De Thuiskomende Aarde, heb ik dit al jaren geleden besproken, alsook dat de NASA zelfs spreekt over het hart van de Melkweg als een supersuperdeeltjesversneller die in de laatste jaren ineens hyperactief geworden is.

Conclusie en waarom je dus beter géén zonnebril kunt dragen..

Samengevat betekent het e.e.a., dat de trilling van het informatieveld in en om de aarde is aan het toenemen, en wij kunnen als zielen met een menselijk lichaam hierop inpluggen.

Maar dan moeten we wel over een gezond lichaam beschikken, met gezonde DNA, en ook een goed functionerende pijnappelklier..!!

Veel binnen zitten, slecht eten, maar vooral straling van WiFi, bluetooth en mobiele telefoons, zijn niet bevorderlijk voor het door je epifyse laten oppikken van de juiste frequenties aan nieuwe informatie vanuit het Veld, het echte internet…

Voor deze afweging hoef je écht geen raketgeleerde te zijn.

Lullig dat je dit nu juist via het oude bekende internet leest. Hindert niet: doe er wat mee, onderzoek het zelf, deel het met anderen en breng het in de praktijk.

Wil je juist de helende kracht van onze zon beter aanwenden, en je pijnappelklier stimuleren, probeer dan eens of sungazing iets voor je is.

Dat is een eeuwenoude manier waarbij via zorgvuldig uitgevoerde technieken in de zon wordt gestaard, waarmee je geestelijke en lichamelijk gezondheid wordt bevorderd.

Bron : van het internet  dus ik claim het niet