Veren en hun betekenis

Gepubliceerd op 4 januari 2020 om 14:54

De symbolische betekenis van veren

De symbolische en magische waarde van de veer komt in vele culturen voor. Veren werden o.a gebruikt en gedragen door Native Americans om te kunnen communiceren met de Heilige Geest en om het symbool van hemelse wijsheid uit te drukken. Ook vertegenwoordigen de veren in de Indiaanse cultuur de kracht van de dondergoden, samen met de kracht van lucht en wind.


Rituelen met veren

Zo hielden Native American Pueblo indianen een eerbetoon voor de Gevederde Zon die 
een symbool van de kosmos en het centrum van het bestaan is. Een andere symbolische betekenis van veren draait rond het gebed, de Pueblo gebruikten stokken met veren waneer zij hun regendans uitvoerden tijdens de zonnewende rituelen.

In legenden wordt wel verteld dat de Hopi indianen veren van kalkoenen gebruikten in tal van symbolische rituelen. Er werden vier kalkoenen veren gebruikt. De kalkoen staat symbool voor de wildernis van Moeder Aarde. Het cijfer vier staat symbool voor de vier winden. Tezamen staan zij voor de symbolische boodschap dat Moeder Aarde een wildernis is waar men nooit en te nimmer controle over kan hebben.

Er zijn honderden Indianenstammen die geëvolueerd zijn en zij ontwikkelden zo hun overtuigingen en rituelen over de tijdspanne van honderden jaren. Daarom is het moeilijk 
om een enkele specifieke betekenis van veren te geven.


Dromen over veren

Dromen over veren betekent vaak reizen of de mogelijkheid om je vrijer te bewegen in het leven. Witte veren in dromen duiden op onschuld of een nieuwe start in spirituele zin.

Korte samenvatting van de symbolische betekenis van veren:

 • Waarheid
 • Snelheid
 • Lichtheid
 • Vlucht
 • Wijsheid

Het vinden van veren op je pad

In verschillende culturen wordt gedacht dat veren symbolen zijn van hogere gedachten en spirituele progressie. In de lijn van dit denken kun je zeggen dat vogels in primitieve, oude culturen als goddelijke wezens werden beschouwd omdat zij schepselen van de hemel zijn en dus dichter bij God staan.

Als je veren vindt op je pad, dan zou je kunnen zeggen dat je op een hoger spiritueel pad bent beland, en het kan een teken van aanmoediging zijn om filosofisch te gaan of blijven reizen op dit pad.

Het vinden van veren op je pad is ook een teken dat je een lichtere kijk op het leven of een bijzonder situatie zou moeten hebben. Als we veren in onze omgeving zien kan het worden beschouwd als een boodschap dat we moeten 'verlichten', de dingen niet zo serieus te nemen, en dat we de vreugde in onze situatie proberen te vinden.

Enkele veel voorkomende symbolische betekenissen van veren zijn:

 • Verhoogd bewustzijn 
 • Luchthartigheid 
 • Verlichting 
 • Gebed 
 • Goddelijkheid 
 • Vooruitgang

De boodschap van veren

Blijf eens stil staan op het moment dat je een veer vindt en vraag jezelf eens af, welke boodschap deze veer je brengt en waarom nu en op deze plek?

Kort overzicht van de betekenis van veren:

 • Adelaar: Kracht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, grensverleggend.
 • Buizerd: Dood en wedergeboorte, nieuwe visie ontwikkelen.
 • Duif: Vrede en liefde, vruchtbaarheid en begrip van zachtheid.
 • Eend: Bescherming, emotionele rust, instinct.
 • Ekster: Intelligentie, occulte kennis, bescherming, geluk.
 • Haan: De start van iets nieuws, hoop, seksualiteit, wederopstanding.
 • Havik: Boodschapper, concentratie, oplettendheid, waarheid, overzicht, kracht.
 • Kalkoen: Overvloed, moed, delen, opoffering voor een hoger doel, oogst.
 • Kip: Zekerheid, nieuw begin, seksualiteit.
 • Kraai: Raad, wijsheid, initiatief, geheime magie.
 • Kolibrie: Geluk, schoonheid, snelheid, waakzaamheid, lichtheid, boodschapper.
 • Lijster: Zanglustig, begaafdheid, onrust, verstandigheid, behendigheid, stoutmoedig.
 • Merel: Zang, de energie van moeder Aarde begrijpen.
 • Meeuw: Verantwoordelijkheid, subtiele communicatie, bescherming.
 • Mus: Verlangen, vertrouwelijk, manifestatie van nieuwe liefde, schuw.
 • Patrijs: Zelfstandig kunnen werken, vruchtbaarheid, vrouwelijke energie.
 • Pauw: Trots, schoonheid, zelfvertrouwen, arrogantie, schoonheid.
 • Raaf: Magie, spiritualiteit, dromen, dualiteit, bestemming, mysterie.
 • Reiger: Evenwicht, meditatie, geduld.
 • Roodborstje: Veiligheid, vrolijkheid, melancholiek, plaagzuchtig.
 • Specht: Ritme, inzicht, helende liefde.
 • Uil: Wijsheid, helderziendheid, kennis, brenger van dromen.