Wat is een Holistisch Healing

Healing’ betekent:
‘genezing’ of ‘heel worden’.
Het gaat om het in balans brengen van
het energiesysteem van een persoon.
Een healing werkt holistisch, d.w.z. genezing voor de totale mens.
Dat betekent dat er genezing kan plaatsvinden op het geestelijke,
lichamelijk, op het spirituele en het emotionele vlak. Tijdens een
healing wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam
gestimuleerd, het energieveld wordt gezuiverd, energieblokkades
worden opgeheven en de oorzaak van een klacht wordt aangepakt.
Je zult ontvangen wat je op dat moment nodig hebt.

 

Een healer is als het ware een 'doorgeefluik' van universele energie.
Via gidsen en helpers geeft de healer zuivere informatie die
voor de hulpvrager van groot belang zijn en hem ondersteunen
in zijn/ haar levensprocessen.
De healing wordt via de healer doorgegeven aan degene die wordt
behandeld d.m.v. handoplegging. Het is energie vanuit de Bron,
het is dus niet de energie van de healer zelf die je ontvangt.

We bezoeken een healer wanneer we psychisch of lichamelijk uit
balans zijn, vastgelopen zijn in een relatie, wanneer we ziek,
vermoeid , labiel of prikkelbaar zijn.
Een healing vindt meestal plaats op een behandelbank, de cliënt
is gekleed en de healer beweegt ( in overleg ) zijn/ haar handen
boven het lichaam of raakt het lichaam aan.

 

Ook kan er een healing op afstand worden gegeven.

Dat kan als iemand niet in staat is om de healer te bezoeken.
Belangrijk is de band en het vertrouwen tussen de behandelaar en cliënt.
Gebruik je intuïtie bij het zoeken naar een betrouwbaar en deskundig
healer of vraag als je dat prettig vindt om een kennismakingsgesprek.

 

Reacties op een healing kunnen zijn :

warmte/ kou voelen

ontkrampend

moeheid

emoties

het ontvangen van inzichten
ontgiften

totale ontspanning

toenemende energie

beginverergering of verdwijnen van de pijn /klachten

betere verwerking van problemen
tintelingen

een gevoel van vreugde en welbevinden

emotionele bevrijding

het werkt vaak slaap bevorderend

meer in verbinding met je gevoel

 

De effecten van een healing kunnen

direct merkbaar zijn… en in sommige gevallen  kan het een tijdje duren.
Een healing is gericht op het creëren van meer energetisch evenwicht in jou en de
wereld om je heen.
Healing zet het proces in gang waarin jij naar je ware Zelf toe groeit.

 

Wat houdt een healing behandeling in?

ik werk met deze healing puur via de telefoon, Maak je geen zorgen het werkt echt.

We doen dit samen in sessies van 3 x de eerste sessie is altijd  de intake,
deze kan ruim een uur tot 2 uur in beslag gaan nemen, want ik wil echt van alles van jou weten van je geboorte tot en met het heden, dan kan ik nadien beginnen met jou tijdlijn op te tekenen,
de 2e keer een week later hebben we weer contact via telefoon, en dan ga ik samen met jou
een opschoon sessie van jou tijdlijn doen samen met jou, dit zal ook naar alle waarschijnlijkheid
weer 1 uur tot anderhalf uur in beslag nemen. Ik geef jou nadien nog belangrijke dingen deze krijgen je via pdf aangeleverd via de mail, dan ga jij daar mee aan de slag, en naar 3 weken
hebben we onze finale sessie, ik ruim samen met jou nog eventueel overgebleven zaken op.
let op in die 3 weken hebben wij geen contact, dit zodat de healing zijn werk kan gaan doen.
Ik zal je dan na alles na een aantal weken deze sessies zijn geweest nog een mail doen en vragen hoe jij het doet, en hoe jij je leven herpakt hebt zodat jij nu wel alle mooie dingen van het leven
kan gaan zien en ervaren.
 

Wat te verwachten na een volledige uitgebreide healing sessie

Zorg voor een gezonde energetische hygiëne
- Loskoppelen van negatieve energieaanhechtingen
-Dagelijks beschermingsregiment voor bescherming rond je energieveld
-Betere gezondheid en minder pijn Je kracht van zelfgenezing begrijpen
-Gezondere  en positieve gedachten gebabbel
-Gezonde grenzen en betere relaties met anderen
-Corrigerende vaardigheden voor triggers of traumareacties
-Houd je huis en energie om je heen schoon, helder en beschermd
-Zelfliefde en vertrouwen
-Geaard en meer zelfvertrouwen
-Bewust leven in een hogere frequentie en hogere staat van zijn
 
Kosten van deze 3 opeen volgende  behandelingen : €444,- 
 
Ik druk u op het hart dat u altijd met klachten eerst uw huisarts of specialist raadpleegt. Als zij verder niks bijzonders kunnen vinden, kan het zijn dat er bij mij wel iets op gang wordt gebracht wat bij u een verbetering oplevert.