Home » Biografie » Wat is een Medium

Wat is een Medium

 

Wat is een Medium nu precies?

 

 

 

Wat is een Medium en meer.......

 

Medium is een eeuwenoud beroep dat door de opkomst van het christendom naar de achtergrond is gedrongen,

maar tegenwoordig weer als een ‘normaal’ beroep wordt gezien.

Waar vroeger veel mensen een wijze ‘medicijnvrouw of -man’ of ‘ziener’ binnen hun gemeenschap raadpleegden,

is het nu steeds gebruikelijker om een medium of paragnost in de arm te nemen.

De interesse in het paranormale wordt gelukkig positief en als normaal versterkt door diverse tv-programma’s als,

Derek Ogilvie en Het zesde zintuig. De paranormale kwaliteiten van een medium zijn in veel gevallen aangeboren of genetisch bepaald.

Vroeger zei men dan dat zo iemand ‘met de helm’ geboren was.

Ook bijna-doodervaringen vormen vaak een stimulans voor mediamieke gaven.

Wat een medium doet, is te vergelijken met wat in het verleden binnen een telefooncentrale gebeurde.

Wanneer iemand telefonisch contact zocht met iemand anders werd op zo’n centrale de juiste verbinding tot stand gebracht.

Een medium doet in principe hetzelfde. Met dat verschil dat een medium de energie oppakt van de ‘zender’,

deze omzet in woorden of beelden en ze vervolgens doorgeeft aan de ontvanger.

Voor een medium maakt het in zo’n geval niet uit of een persoon al dan niet is overleden. In feite levert zo’n ‘middelaar’

het bewijs dat het leven niet ophoudt na de dood, maar dat er slechts sprake is van een ‘komma’ tussen dit leven en het leven erna.

Een medium is dus niets meer dan een doorgeefluik van informatie. Iedere vorm van leven bestaat uit energie,

opgeslagen in piramides (kristalvormen). De mens programmeert zichzelf door alles wat hij meemaakt in piramidale vorm op te slaan als energie.

Niet alleen water, suiker en zout, maar ook het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen met een piramidestructuur.

Het enige wat een medium doet, is de energie, de informatie die een overleden persoon uitzendt, oppikken, ontcijferen,

vertalen in beeld en taal en deze vervolgens doorgeven. Tegelijkertijd maakt hij het mogelijk om vragen te stellen aan de overledene.

Vergelijk het met een satelliet die informatie in beeld en geluid ontvangt en deze doorstuurt naar een televisiescherm,

of als een zender die informatie naar de satelliet verstuurt. Op dezelfde manier communiceert een medium met overleden personen.

U kunt zelf controleren of de verbinding die zo’n ‘menselijke telefooncentrale’ tot stand brengt,

goed is door niets over de overledene te vertellen en het medium kenmerkende informatie over hem te laten doorgeven.

Dat lukt alleen als de overledene graag wil communiceren met het medium.

Want geloof het of niet, ook aan ‘gene zijde’ bestaat een vrije wil.

----------------------------------------

Wat is een Mental Medium?

Het woord Mental staat voor het mentale contact dat een medium legt met overleden personen.

Een Mental medium ontvangt voor u informatie en gegevens van overledenen,

waarmee hij of zij u een stuk op weg kan helpen, wij noemen dit channelen.

Een mental medium kan communiceren met bijvoorbeeld engelen, gidsen en overledenen,

die zich veel al buiten ons bewustzijn bevinden. Een Mental medium kunt u bijna alle vragen stellen,

u kunt terecht met bijvoorbeeld vragen over; overleden personen, vorige levens, studie en beroepskeuze,

financiële prognoses, toekomst prognose, gezondheid, relatie, zakelijk advies, en kan u bijvoorbeeld ook

helpen bij kinderen en opvoeding en vragen over mediamieke waarnemingen.

Een mental medium richt zich vaak op een stuk rouwverwerking. Er zijn verschillende manieren van communiceren met overledenen.

Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan heldervoelen, helderhoren, helderzien of helderruiken of door middel van automatisch schrift.

----------------------------------------

Wat mag u van een Paragnost verwachten?

Het woord paragnost betekent letterlijk 'het weten van het paranormale'.

Een paragnost weet vaak niet waar zijn of haar informatie vandaan komt.

Er wordt wel gesproken over een collectief archief ook wel de Askasha Kroniek genoemd.

De informatie die een paragnost ontvangt kan hem of haar op verschillende manieren bereiken.

We spreken wel over heldervoelend, helderhorend, helderwetend, helderziend en helderruikend.

Dit is dus verschillend per paragnost. Een paragnost heeft vaak een zwaarder leven gehad

en daardoor veel levenservaring opgedaan, u kunt ook vaak bij een paragnost terecht

voor therapeutische gesprekken. Bij vragen die u zou kunnen stellen aan een paragnost kunt u bijvoorbeeld

denken aan vragen over: studie en beroepskeuze, toekomst prognose, financiële prognose,

gezondheid, paranormale waarnemingen, kinderen en opvoeding, vorige levens, relatie advies,

eigenlijk met bijna iedere bedenkbare vraag.

------------------------------------------

Wat mag u verwachten van een Psychic Medium?

Het woord psychic is het Engelse woord voor psychometrie.

Een psychic medium haalt informatie uit alle energie die om u heen is. Deze energie vertaalt het medium in woorden, beelden,

inhoud en boodschap. Zo is een psychic medium heel goed in staat om aan de hand van uw stem informatie

van u te ontvangen en te analyseren maar deze analyse is bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk

aan de hand van een trouwring of foto, het zo gehete foto lezen. Een goed psychic medium kan via een

koffie lepeltje, waar uw energie in zit, informatie over u geven en kan dit ook met bijvoorbeeld koffiedik.

Met alle verkregen informatie in combinatie met levenservaring is een Psychic Medium goed in staat

uw situatie te analyseren en kan vandaar uit adviseren en een verwachting uitspreken.

Zij zijn met name erg goed in het analyseren van het karakter, emotionele gebeurtenissen en aanwezige talenten.

------------------------------------------

De spiritueel genezer, energetische therapheut of healer

Een spiritueel genezer of ook wel healer genoemd kunt u vergelijken met een medium.

Zij halen informatie uit uw energie door bijvoorbeeld het horen en aanvoelen van uw stem.

Een spiritueel genezer of healer kan op deze manier aanvoelen in welk gebied van uw

lichaam klachten zijn. Nu is een spiritueel genezer geen arts, dokter of psychiater en

hij of zij zal u altijd eerst vragen of u een deskundige bezocht heeft. Zo niet, dan zal hij of zij

altijd aanraden dit alsnog te doen. Dat wat een spiritueel genezer kan zien of voelen is

informatie op energetisch niveau. U mag van een spiritueel genezer geen medische kennis verwachten.

Een spiritueel genezer of healer gaat met u samen op zoek naar de oorzaak van de klacht en vaak

nog dieper naar de bron onder deze oorzaak om u bewust te maken en vervolgens het probleem

door andere inzichten te transformeren. Een spiritueel medewerker of healer kan u ook behandelen

met energie om te helpen blokkades in het lichaam op te lossen. Pijn bestrijding is daarbij mogelijk

en zelden maar soms ook genezing. Omdat een spiritueel genezer of healer alleen een lichaam is dat

informatie en energie doorgeeft vanuit de spirituele wereld ligt de keuze of een persoon wel of niet geneest bij hem of haar.

------------------------------------------

Wat kunt u van een Astroloog verwachten?

Een astroloog kan met gegevens over uw geboorteplaats, geboortetijd en geboortedatum

berekeningen maken aan de hand van de sterren en planeten. Een prachtige eeuwenoude

wetenschap, waarmee veel mensen op weg geholpen worden. Zo geven de standen van de

planeten aan wanneer er in uw leven grote en kleine en mooie gebeurtenissen plaatsvinden.

Een horoscoop kan veel inzichten bieden en u helpen bij het maken van keuzes en persoonlijke

ontwikkelingen. Binnen het vak van de Astroloog zijn vele specialiteiten. U kunt hierbij denken

aan bijvoorbeeld Medische astrologie en Vedische astrologie. Uit een geboorte horoscoop is

heel veel informatie te halen denkt u bijvoorbeeld aan relatie advies, liefdes advies, financiële

prognoses, zakelijk advies, toekomst prognose, karakter analyse. Uit een horoscoop kunnen

de meeste astrologen zelfs opmaken wat u aan kennis en vaardigheden heeft meegenomen

uit vorige levens. Ook als u hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld opvoeding en kinderen,

kan ook een horoscoop inzicht bieden en van daaruit ondersteuning. Astroloog wordt men niet zomaar,

hier is een vaak lange en intensieve opleiding aan vooraf gegaan die met name ook gericht

is op het overbrengen van de informatie en hoe deze informatie verder begeleid kan worden

door middel van therapeutische gesprekken.

------------------------------------------

Wat kunt u van een Numeroloog verwachten?

Een numeroloog kan uit persoonlijke getallen een betekenis lezen.

Het is bij uitstek een manier om meer inzicht te krijgen in jezelf en je levensloop.

Een numeroloog maakt daarbij gebruik van de getallen uit uw geboortedatum

en geeft waardes met cijfers aan de letters uit uw naam.

Maar ook een huisnummer of bankrekeningnummer, de nummers op een

kentekenplaat kunnen informatie verschaffen. De getallen in je leven zijn niet toevallig,

ze zijn een onderdeel van je levenspad. Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel

die informatie bevat over het wel en wee en de inhoudelijke mens. U kunt aan een numeroloog vele vragen stellen,

met name die betrekking hebben op uzelf zo kunt u denken aan vragen over uw karakter,

de liefde, relatie, talenten en financiën en op die manier advies vragen over uw spirituele ontwikkeling

en bijvoorbeeld hulp bij studie en beroepskeuze. Numerologie is dus een hele prettige manier om dichter bij u zelf te komen.

 

Dit stukje claim ik niet dit heb ik van het internet.

 

Namaste

 

 Karin Eagle Star Woman