Wat is een Psychic Medium

en wat kan deze precies?

Psychic medium

Als medium stem ik me tijdens een consult af op jou en laten we de spirits bepalen wat er mag komen.

De adviezen en boodschappen die we uit de Lichtwereld krijgen, zijn liefdevol en opbeurend, positief gericht op jouw persoonlijke omstandigheden.

Naast boodschappen komen we ook vaak blokkades tegen uit dit leven of zelfs uit een vorig leven, die je belemmeren op jouw levensweg. Onder mijn begeleiding en door interactie krijg je inzicht, 

word je je bewust van je blokkade, komt de emotie vrij, kan je gaan loslaten en het transformeren,

zodat jij je pad weer kunt gaan volgen. Ik werk tijdens het consult ook met healing om de genezing

te bevorderen en herstellend te werken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Het lichaam wordt aangespoord om het zelf genezend vermogen te gaan gebruiken.

Dit doe ik o.a. met universele healing energie.


Trance Healing kan worden toegepast bij elke ziekte, bij alle pijnklachten en

ook bij emotionele blokkades die stress, burn-out en depressies veroorzaken,

het is een zeer effectieve methode. Je kunt alles vragen aan de spirits, ze willen heel

graag met ons werken en ons laten zien, dat het leven niet ophoudt na het overlijden.

Uiteraard wil dat niet zeggen dat we op alle vragen direct antwoord krijgen.

Alles komt op zijn tijd, die tijd kunnen we niet beïnvloeden.

Je krijgt aangeboden wat je aankan en wat je op dat moment nodig hebt.

Wat is precies een medium? 

Medium is een eeuwenoud beroep dat door de opkomst van het christendom naar de achtergrond is gedrongen, maar tegenwoordig weer als een ‘normaal’ beroep wordt gezien. 

Waar vroeger veel mensen een wijze ‘medicijnvrouw of -man’ of ‘ziener’ binnen hun

gemeenschap raadpleegden, is het nu steeds gebruikelijker om een medium of paragnost

in de arm te nemen. 

De interesse in het paranormale wordt gelukkig positief en als ook normaal gezien.

 

De paranormale kwaliteiten van een medium zijn in veel gevallen aangeboren of genetisch bepaald. 

Vroeger zei men dan dat zo iemand ‘met de helm’ geboren was. 

Ook bijna-doodervaringen vormen vaak een stimulans voor mediamieke gaven. 

Wat een medium doet, is te vergelijken met wat in het verleden binnen een telefooncentrale gebeurde.

Wanneer iemand telefonisch contact zocht met iemand anders werd op zo’n centrale de juiste

verbinding tot stand gebracht. Een medium doet in principe hetzelfde.

Met dat verschil dat een medium de energie oppakt van de ‘zender’, deze omzet in woorden

of beelden en ze vervolgens doorgeeft aan de ontvanger.

 

Voor een medium maakt het in zo’n geval niet uit of een persoon al dan niet is overleden.

In feite levert zo’n ‘bemiddelaar’ het bewijs dat het leven niet ophoudt na de dood,

maar dat er slechts sprake is van een ‘komma’ tussen dit leven en het leven erna. 

Een medium is dus niets meer dan een doorgeefluik van informatie. Iedere vorm van leven bestaat uit energie, opgeslagen in piramides (kristalvormen). De mens programmeert zichzelf door

alles wat hij meemaakt in piramidale vorm op te slaan als energie. 

Niet alleen water, suiker en zout, maar ook het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen met een piramidestructuur.

 

Het enige wat een medium doet, is de energie, de informatie die een overleden persoon uitzendt,

oppikken, ontcijferen, vertalen in beeld en taal en deze vervolgens doorgeven.

Tegelijkertijd maakt hij het mogelijk om vragen te stellen aan de overledene. 

Vergelijk het met een satelliet die informatie in beeld en geluid ontvangt en deze doorstuurt naar een televisiescherm, of als een zender die informatie naar de satelliet verstuurt.

Op dezelfde manier communiceert een medium met overleden personen. 

 

U kunt zelf controleren of de verbinding die zo’n ‘menselijke telefooncentrale’ tot stand brengt, 

goed is door niets over de overledene te vertellen en het medium kenmerkende informatie over

hem te laten doorgeven. 

Dat lukt alleen als de overledene heel graag wil communiceren met het medium. 

Want geloof het of niet, ook aan ‘gene zijde’ bestaat een vrije wil.

Ik hoop je hiermee een beetje info heb kunnen geven

Namasté🙏

 Karin Eagle Star Woman