Home » Behandelingen » Reiki Healing

Wat is reiki?

Reiki is een hands on healing methode dat wil zeggen dat Reiki ook wel universele levensenergie, Chi of Prana wordt genoemd, en wordt doorgegeven via de handoplegging. Deze universele levensenergie is in alles aanwezig en is er ook altijd geweest en werd 1920 door Mikao Usui herontdekt en verder ontwikkeld tot het Usui System of Natural Healing. Reiki werkt helend en ondersteunend bij tal van klachten.  Het werkt in op lichaam en geest maar het kan ook blokkades opheffen en het werkt ontgiftend en verlicht de pijn. Reiki kan de reguliere medische behandeling niet vervangen maar het werkt wel ondersteunend. 

 

Ga daarom met uw gezondheidsklachten altijd eerst naar een huisarts of specialist.   

 

 

Wat houdt een behandeling in? 

U kunt tijdens een behandeling gewoon uw kleding aanhouden. Intieme plaatsen worden niet aangeraakt. De energie gaat door alle kledingstukken, ontkleden is absoluut niet nodig en intieme plaatsen worden nooit aangeraakt. Ik geef de universele energie aan u, en deze energie vindt vanzelf de weg in uw lichaam en geest. Dat is zonder schadelijke bijwerkingen. 

 

Mijn opleiding

 Ik, Eagle Star Woman Karin Talen Lameijer, ben ingewijd tot Master 3e graad  in Reiki Usui Shiki Ryoho 

voor een behandeling neem contact met mij op dan plannen we die z.s.m. in 

 
Sale!

Reiki Healing December aanbieding

€ 65,00 € 45,00
Sale!
Sale!

Reiki Healing December aanbieding

€ 65,00 € 45,00

Dit is een healing sessie van 45 uur 

Voor dat jij bij mij komt voor een behandeling met Reiki ben jij gezond verklaard door een arts of specialist.

ik neem van te voren met je door welke klachten je hebt die ik kan en mag behandelen voor jou  

Extra informatie over reiki

"Reiki" is een Japans woord. Het woord bestaat uit twee kanji: Rei & Ki.
De letterlijke vertaling is "Spirituele Energie", want "Rei" is Japans voor "spiritueel" en "Ki" is "energie".
Het wordt in het Westen vaker vertaald met "universele levensenergie". Als je puur kijkt naar de kanji kom je daar niet op uit, maar als je kijkt naar wat Reiki (de spirituele energie) echt is dan is het ook niet geheel fout.

De methode/het systeem

Veel mensen gebruiken het woord "Reiki" alsof daar een vastgelegde methode of een systeem mee wordt bedoeld, terwijl we net gezien hebben dat het een Japans woord is om Spirituele Energie aan te duiden. Dat is er door de jaren heen zo ingeslopen, maar eigenlijk is het een misverstand. Reiki is spirituele energie en geen methode of systeem. Wél bestaat er een methode die gebruik maakt van die energie. Die methode noem ik op deze website daarom dus ook maar "de Reikimethode" of "het Reikisysteem".

Er bestaat het idee dat de Reikimethode een methode is voor natuurlijke genezing en handoplegging. Wat men hier dan bedoelt is een Reikimethode die geïnspireerd is op het onderwijs van de Japanner Mikao Usui en dat via dhr. Chūjirō Hayashi en mevrouw Hawayo Takata naar het Westen gekomen is. Dat systeem heet "Usui Shiki Ryoho" of "the Usui system of natural healing". Dat system legt de nadruk op handoplegging. Dat systeem is geïnspireerd op Usui's onderwijs, maar in feite verschilt het tegenwoordig zo sterk van het oorspronkelijke onderwijs dat het niet meer te vergelijken is. Het oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui was gericht op harmonie, geluk, persoonlijke heelwording en spirituele groei met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting. Deze website focust op het meer oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui, en níet dat wat via Hayashi en Takata naar het Westen is gekomen. De stroming die zo dicht mogelijk probeert te staan bij de oorspronkelijke bedoeling van Usui-sensei’s onderwijs wordt Usui Reiki Ryōhō genoemd. Voor meer informatie over het oorspronkelijke systeem kun je het volgende artikel lezen: Wat is Usui Reiki Ryōhō?

De energie

"Reiki" zelf is dus geen systeem, maar een energie. Sommigen noemen het "de energie afkomstig van het hoogste bewustzijn", anderen noemen het "God", "de Bron", "de Essentie" of "het Licht". Het komt allemaal ongeveer op hetzelfde neer. Ik heb er voor gekozen om het, naast gewoon "Reiki", ook "het Licht" te noemen, omdat het aanvoelt als een krachtig wit Licht. In Usui Reiki Ryōhō leren we uiteindelijk om één te worden met het Licht. Dus eigenlijk, om één te worden met Reiki. In het Licht (Reiki) is alles aanwezig wat we nodig hebben. Het (spiritueel) Licht is een volledig spectrum waarin alle frequenties aan spirituele energieën aanwezig zijn.

Het ontstaan van het Reiki onderwijs

Wat zijn de wortels van wat wij vandaag de dag kennen als het "Reikisysteem" ? Het begon allemaal bij de Japanner Mikao Usui. Een man geboren in 1865 in een dorp dat nu Miyama Cho heet. Het is onmogelijk om de oorsprong van dit onderwijs te behandelen zonder eerst te begrijpen wie de grondlegger was. 

Usui begint te onderwijzen

Mikao Usui was een man met veel interesses. Zo las hij over geschiedenis, psychologie en de medische wereld. Hij was Tendai boeddhist, Shintoïst en beoefenaar van krijgskunsten (martial arts). Een (volgens de laatste berichten) nog levende studente van Usui, Suzuki-san, heeft verteld dat er geen specifieke tijd aangewezen kan worden waarop Usui-sensei begon met lesgeven. Mensen kwamen gewoon naar hem toe, vroegen of ze van hem konden leren en hij deelde met hen wat hij wist. In het begin was dit vooral Mikkyō, een esoterische tak van het Tendai boeddhisme. Suzuki-san deelde deze informatie met de Westerling Chris Marsh. Jarenlang heeft Mikao Usui op een informele manier zijn kennis en ervaring gedeeld. Er was hier dus nog geen sprake van een systeem of methode en er waren dus ook geen graden of niveaus.

Usui Dō

Usui’s spirituele onderwijs begon pas echt te ontwikkelen rond 1912 en in 1915 begon Suzuki-san aan haar training bij Usui-sensei. Usui had niet echt een naam voor wat hij onderwees, maar hij refereerde er zelf wel eens aan als een “methode om persoonlijke volmaaktheid te bereiken”. Zijn studenten noemden het Usui Dō, wat zoveel betekent als “de weg van Usui”. Usui-sensei gaf door wat hij wist en bundelde zijn kennis en ervaring. Wat hij onderwees was een pad naar harmonie en geluk met als doel het bereiken van de spirituele verlichting. Zoals iedereen maakte ook Usui-sensei ontwikkelingen door en daarmee ontwikkelden de dingen die hij doorgaf ook.

Usui-sensei, verlichting en de Gakkai

In maart 1922 voerde Usui-sensei een meditatie van 21 dagen uit op de berg Kurama. Aan het eind van deze meditatie bereikte hij de verlichting. Dat staat ook geschreven op zijn gedenksteen. In 1922 opende hij ook zijn eerste formele dōjō. Deze dōjō stond in Harajuku (in Tōkyō). In 1923 verhuisde hij naar een veel grotere dōjō ergens anders in Tōkyō. Pas in dit jaar nam Usui-sensei een gradensysteem over om bij zijn eigen onderwijs te gebruiken. De niveaus, en de inhoud daarvan, veranderden de jaren daarop nog enkele keren. Ook de symbolen werden in dit jaar toegevoegd. Pas in 1925 begon Usui-sensei met het onderwijzen van wat manieren die handig waren bij handoplegging, toen een aantal marineofficieren daar geïnteresseerd in waren.

Het is niet zeker of de Japanse vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai (kortweg: Gakkai) in 1922 door Usui-sensei zelf is opgericht, of in 1926 door studenten van hem. Het lijkt wel waarschijnlijk dat de vereniging na Usui-sensei’s dood is opgericht in 1926 en dat Usui een ereplaats kreeg door hem te vermelden als eerste voorzitter van de vereniging. De leden van de Gakkai, waaronder enkele marineofficieren, gaven door wat ze van Usui-sensei geleerd hadden en dat doet de vereniging vandaag de dag nog steeds. Usui-sensei’s onderwijs was ontwikkeld tot een pad dat kon leiden naar spirituele verlichting, de eenheid van het zelf, naar harmonie, balans en geluk en daarbij werd vooral gebruik gemaakt van regelmatig mediteren.

Het moment waarop Usui-sensei de spirituele verlichting bereikte in 1922 wordt vaak gezien als het beginpunt van zijn echte concrete onderwijs, als beginpunt van Usui Reiki Ryōhō. Het is dan ook dit onderwijs dat aan de basis heeft gestaan van wat in het Westen populair is geworden als het Reikisysteem. De basis die Hayashi heeft geleerd en heeft aangepast. En deze gewijzigde vorm is via een studente van hem, Hawayo Takata, meegenomen naar het Westen.