Home » Engelen Healing » Reiki en zijn geschiedenis

 

               Reiki

 

Reiki is een hands on healing methode dat wil zeggen dat Reiki ook wel universele levensenergie, Chi of Prana wordt genoemd, en wordt doorgegeven via de handoplegging.

 

Deze universele levensenergie is in alles aanwezig en is er ook altijd geweest en werd 1920 door Mikao Usui herontdekt en verder ontwikkeld tot het Usui System of Natural Healing. 

 

Reiki werkt helend en ondersteunend bij tal van klachten. 
Het werkt in op lichaam en geest maar het kan ook blokkades opheffen en het werkt ontgiftend en verlicht de pijn.

 Reiki kan de reguliere medische behandeling niet vervangen maar het werkt wel ondersteunend bij uw behandeling van een reguliere arts.

 

Ga daarom met uw gezondheid klachten altijd eerst naar een Huisarts of specialist.   

 

 
Reiki Natural Way of Healing  

 

Je hoeft niet ziek te zijn om een reikibehandeling te willen, lekker ontspannen of even tijd voor je zelf is ook heel belangrijk. 

 Bij fysieke en of psychische klachten altijd je reguliere arts raadplegen. 

 Een reikibehandelaar kan en mag geen diagnose stellen.

 De reiki energie kan wel een positieve aanvulling en ondersteuning geven bij een behandeling van een arts.

Zelf hoef je niets te doen, ik leg mijn handen op je lichaam en de energie stroomt van zelf. 

 Ik kan dit doen als een stoel of tafel behandeling, in ieder geval wat het prettigst aanvoelt. 

 

 Gewoon kleding aanhouden:

 De energie gaat door alle kledingstukken, ontkleden is absoluut niet nodig en intieme plaatsen worden nooit aangeraakt.

 Deze reiki energie ontwikkelt je zelf genezend vermogen zonder schadelijke bijwerkingen. 

 Het brengt je energiesysteem weer in balans, waardoor je jezelf weer voelt.

 Aarding is belangrijk. Hier zorg ik voor voor aanvang van de behandeling.

 Wanneer je meer in je hoofd zit, zal de energie balans nooit in evenwicht zijn . 

 Hier wordt ook veel aandacht aangegeven.

 Probleemgebieden als hoofdpijn, gewrichten e.t.c. kunnen ook behandeld worden. 

 Wanneer en de manier waarop is een afspraak tussen de behandelaar en diegene die de behandeling ondergaat. 

 Ik  Eagle Star Woman Karin Talen Lameijer ben ingewijd tot Master 3e graad  in Reiki Usui Shiki Ryoho

wens jij ook je Reiki tot je dagelijkse behoefte laten behoren, neem dan even contact met mij op. via contact pagina

 

Een Reiki behandeling zal naar gelang wat nodig is ongeveer een half uur tot 3 kwartier duren duren , dit na een kort intake gesprekje.  

 

De kosten van een behandeling  p.p. zijn  -- €38,50

 

Wens je een cursus te willen doen, geef dit dan ook aan mij door.

Dit zijn 4 dagdelen b.v.  weekend maar het mag natuurlijk ook 2 dagen van de week achter een.

Kosten van de cursus Reiki 1 first degree  is €144,- inclusief koffie thee en materiaal en certificaat, je eigen lunch mee nemen.

Kosten Reiki 2 second Degree is €144,- inclusief koffie n thee en materiaal en certificaat. Lunch meenemen

Kosten Reiki 3 Third Degree is €144,- inclusief koffie thee en materiaal en certificaat . Lunch zelf meenemen

Namasté

"Reiki" is een Japans woord. Het woord bestaat uit twee kanji: Rei & Ki.
De letterlijke vertaling is "Spirituele Energie", want "Rei" is Japans voor "spiritueel" en "Ki" is "energie".
Het wordt in het Westen vaker vertaald met "universele levensenergie". Als je puur kijkt naar de kanji kom je daar niet op uit, maar als je kijkt naar wat Reiki (de spirituele energie) echt is dan is het ook niet geheel fout.

 

De methode/het systeem

Veel mensen gebruiken het woord "Reiki" alsof daar een vastgelegde methode of een systeem mee wordt bedoeld, terwijl we net gezien hebben dat het een Japans woord is om Spirituele Energie aan te duiden. Dat is er door de jaren heen zo ingeslopen, maar eigenlijk is het een misverstand. Reiki is spirituele energie en geen methode of systeem. Wél bestaat er een methode die gebruik maakt van die energie. Die methode noem ik op deze website daarom dus ook maar "de Reikimethode" of "het Reikisysteem".

Er bestaat het idee dat de Reikimethode een methode is voor natuurlijke genezing en handoplegging.
Wat men hier dan bedoelt is een Reikimethode die geïnspireerd is op het onderwijs van de Japanner Mikao Usui en dat via dhr. Chūjirō Hayashi en mevrouw Hawayo Takata naar het Westen gekomen is. Dat systeem heet "Usui Shiki Ryoho" of "the Usui system of natural healing". Dat system legt de nadruk op handoplegging.

Dat systeem is geïnspireerd op Usui's onderwijs, maar in feite verschilt het tegenwoordig zo sterk van het oorspronkelijke onderwijs dat het niet meer te vergelijken is.

Het oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui was gericht op harmonie, geluk, persoonlijke heelwording en spirituele groei met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting.

Deze website focust op het meer oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui, en níet dat wat via Hayashi en Takata naar het Westen is gekomen.

De stroming die zo dicht mogelijk probeert te staan bij de oorspronkelijke bedoeling van Usui-sensei’s onderwijs wordt Usui Reiki Ryōhō genoemd.

Voor meer informatie over het oorspronkelijke systeem kun je het volgende artikel lezen: Wat is Usui Reiki Ryōhō?

De energie

"Reiki" zelf is dus geen systeem, maar een energie. Sommigen noemen het "de energie afkomstig van het hoogste bewustzijn", anderen noemen het "God", "de Bron", "de Essentie" of "het Licht". Het komt allemaal ongeveer op hetzelfde neer.

Ik heb er voor gekozen om het, naast gewoon "Reiki", ook "het Licht" te noemen, omdat het aanvoelt als een krachtig wit Licht. In Usui Reiki Ryōhō leren we uiteindelijk om één te worden met het Licht. Dus eigenlijk, om één te worden met Reiki.

In het Licht (Reiki) is alles aanwezig wat we nodig hebben. Het (spiritueel) Licht is een volledig spectrum waarin alle frequenties aan spirituele energieën aanwezig zijn.

Het ontstaan van het Reiki onderwijs

Wat zijn de wortels van wat wij vandaag de dag kennen als het "Reikisysteem" ?
Het begon allemaal bij de Japanner Mikao Usui. Een man geboren in 1865 in een dorp dat nu Miyama Cho heet. Het is onmogelijk om de oorsprong van dit onderwijs te behandelen zonder eerst te begrijpen wie de grondlegger was.

Usui begint te onderwijzen

Mikao Usui was een man met veel interesses. Zo las hij over geschiedenis, psychologie en de medische wereld. Hij was Tendai boeddhist, Shintoïst en beoefenaar van krijgskunsten (martial arts).

Een (volgens de laatste berichten) nog levende studente van Usui, Suzuki-san, heeft verteld dat er geen specifieke tijd aangewezen kan worden waarop Usui-sensei begon met lesgeven. Mensen kwamen gewoon naar hem toe, vroegen of ze van hem konden leren en hij deelde met hen wat hij wist. In het begin was dit vooral Mikkyō, een esoterische tak van het Tendai boeddhisme.
Suzuki-san deelde deze informatie met de Westerling Chris Marsh.

Jarenlang heeft Mikao Usui op een informele manier zijn kennis en ervaring gedeeld.
Er was hier dus nog geen sprake van een systeem of methode en er waren dus ook geen graden of niveaus.

Usui Dō

Usui’s spirituele onderwijs begon pas echt te ontwikkelen rond 1912 en in 1915 begon Suzuki-san aan haar training bij Usui-sensei. Usui had niet echt een naam voor wat hij onderwees, maar hij refereerde er zelf wel eens aan als een “methode om persoonlijke volmaaktheid te bereiken”. Zijn studenten noemden het Usui Dō, wat zoveel betekent als “de weg van Usui”.
Usui-sensei gaf door wat hij wist en bundelde zijn kennis en ervaring. Wat hij onderwees was een pad naar harmonie en geluk met als doel het bereiken van de spirituele verlichting. Zoals iedereen maakte ook Usui-sensei ontwikkelingen door en daarmee ontwikkelden de dingen die hij doorgaf ook.

Usui-sensei, verlichting en de Gakkai

In maart 1922 voerde Usui-sensei een meditatie van 21 dagen uit op de berg Kurama. Aan het eind van deze meditatie bereikte hij de verlichting. Dat staat ook geschreven op zijn gedenksteen. In 1922 opende hij ook zijn eerste formele dōjō. Deze dōjō stond in Harajuku (in Tōkyō). In 1923 verhuisde hij naar een veel grotere dōjō ergens anders in Tōkyō.
Pas in dit jaar nam Usui-sensei een gradensysteem over om bij zijn eigen onderwijs te gebruiken. De niveaus, en de inhoud daarvan, veranderden de jaren daarop nog enkele keren. Ook de symbolen werden in dit jaar toegevoegd. Pas in 1925 begon Usui-sensei met het onderwijzen van wat manieren die handig waren bij handoplegging, toen een aantal marineofficieren daar geïnteresseerd in waren.

Het is niet zeker of de Japanse vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai (kortweg: Gakkai) in 1922 door Usui-sensei zelf is opgericht, of in 1926 door studenten van hem. Het lijkt wel waarschijnlijk dat de vereniging na Usui-sensei’s dood is opgericht in 1926 en dat Usui een ereplaats kreeg door hem te vermelden als eerste voorzitter van de vereniging.
De leden van de Gakkai, waaronder enkele marineofficieren, gaven door wat ze van Usui-sensei geleerd hadden en dat doet de vereniging vandaag de dag nog steeds.

Usui-sensei’s onderwijs was ontwikkeld tot een pad dat kon leiden naar spirituele verlichting, de eenheid van het zelf, naar harmonie, balans en geluk en daarbij werd vooral gebruik gemaakt van regelmatig mediteren.

Het moment waarop Usui-sensei de spirituele verlichting bereikte in 1922 wordt vaak gezien als het beginpunt van zijn echte concrete onderwijs, als beginpunt van Usui Reiki Ryōhō.
Het is dan ook dit onderwijs dat aan de basis heeft gestaan van wat in het Westen populair is geworden als het Reikisysteem. De basis die Hayashi heeft geleerd en heeft aangepast. En deze gewijzigde vorm is via een studente van hem, Hawayo Takata, meegenomen naar het Westen.

 

Mikao Usui Wie was Usui?


Naam: Mikao Usui
Geboortedag: 15 augustus 1865
Sterfdag: 9 maart 1926

Mikao Usui, de man

Mikao is geboren op 15 augustus 1865 in een dorp dat nu Miyama Cho heet.
Op zijn gedenksteen wordt hij omschreven als een bescheiden en voorname man die altijd een tevreden glimlach op z’n gezicht had. Hij was verdraagzaam en las graag boeken. Hij las geschiedenisboeken, medische boeken, boeddhistische en christelijke geschriften, psychologie en Taoisme.

Tenon-In zegt van haar eerste ontmoeting met Usui-sensei dat hij meer van de Boeddha in hem had dan wie ze daarvoor ook ontmoet had.

Familie

Mikao’s vader heette Uzaemon en z’n moeder kwam uit de Kawai familie (voornaam niet bekend). Usui had twee broers (Sanya en Kuniji) en één zus (Tsuru).
Zijn familie was “hatamoto samurai” – een hoog niveau binnen de samurai rangen. En op 12-jarige leeftijd begon Mikao met het beoefenen van gevechtskunsten en bereikte rond zijn vijfentwintigste menkyo kaiden; de hoogste graad in worstelen en wapentuig.

Religie

In tegenstelling tot wat jaren lang geloofd werd was Usui geen Christen. Mikao Usui werd geboren in een Tendai Boeddhistisch gezin en hij studeerde al op jonge leeftijd in een Tendai klooster. Later in zijn leven werd hij een “zaike” (een tendai lekenpriester).
Usui-sensei’s studenten hebben aangegeven dat hij altijd Tendai boeddhist is gebleven.

Naast boeddhist was hij ook Shintoïst en beoefenaar van Shugendō.
Het is in Japan niet ongewoon om meer dan één geloof te hebben.

Het gezin Usui

Mikao trouwde met Sadako Suzuki. Ze hadden samen twee kinderen, een jongen (Fuji) en een meisje (Toshiko).
Fuji is geboren in 1907 en gestorven in 1946. Hij heeft les gegeven op de universiteit van Tokyo.
Toshiko is geboren in 1913 en gestorven op 22-jarige leeftijd in 1935.
Mikao Usui was 43 toen zijn eerste kind, Fuji, geboren werd.

Usui-sensei’s onderwijs

Volgens Suzuki-san, een leerlinge van Usui, is er niet echt een specifieke tijd waarvan we kunnen zeggen dat Usui toen begon met lesgeven. Hij deelde wat hij wist. In het begin was dat vooral Mikkyō, maar dat veranderde naarmate Usui-sensei meer meemaakte en meer leerde. Meer over Usui en de achtergrond van zijn onderwijs is te vinden in het artikel “Grondlegger”.

 

Grondlegger Mikao UsuiMikao Usui was de naam van de man die we vandaag de dag
beschouwen als de grondlegger van het Reikisysteem.

Mikao werd geboren op 15 augustus 1865 in een dorp dat nu
Miyama Cho heet. Hij groeide op in een Tendai boeddhistisch
gezin met twee broers (Sanya en Kuniji) en één zus (Tsuru).


Usui-sensei, geloof en opleiding

Usui was op jonge leeftijd begonnen met zijn studie in een Tendai klooster. Later in z’n leven werd hij een Tendai lekenpriester. Deze positie werd “zaike” genoemd. Voor Usui betekende dit dat hij niet in hoefde te trekken in een tempel, maar dat hij gewoon bij zijn gezin kon blijven wonen.

Mikao Usui begon ook al jong met het beoefenen van gevechtskunsten. Hij was 12 jaar jong toen hij begon en rond zijn vijfentwintigste bereikte hij menkyo kaiden: de hoogste graad in worstelen en wapentuig.

Naast Tendai boeddhist was Usui-sensei ook Shintoïst. Shinto is het oorspronkelijke geloof in Japan en het was in Usui’s tijd (en het is tegenwoordig) heel gewoon in Japan om meer dan één geloof te hebben. Zo kon Usui-sensei dus zowel Tendai boeddhist als Shintoïst zijn.

Shugendō was ook één van de dingen waar Usui-sensei zich mee bezig hield. Shugendō is een oude Japanse religie waarbij de beoefenaars (bekend als yamabushi of shugenja) veel bezig zijn met zware spirituele training. Meditaties op de bergen Hiei-zan en Kurama waren hier onderdeel van.

Usui-sensei en zijn onderwijs

Chris Marsh (student van Suzuki-san) zegt dat Usui-sensei in het begin vooral Mikkyō onderwees, op een manier zodat het ook toegankelijk was voor de gewone man. Mikkyō is een esoterische tak van het Tendai boeddhisme.
Usui deelde wat hij wist en volgens Suzuki-san was er niet echt een specifiek moment waarop hij les begon te geven. Mensen kwamen naar hem toe en vroegen of ze van hem konden leren. Usui-sensei zag zichzelf nooit echt als een leraar.

Net als ieder ander mens ontwikkelde ook Mikao Usui zijn hele leven door. Omdat hij als persoon leerde en groeide, veranderde zijn onderwijs ook verschillende keren.
Volgens Chris Marsh bracht Usui-sensei ergens rond 1912 en 1914 zijn leerstellingen bijeen en de Reiki principes (Gokai) werden in 1915 geïntroduceerd. Pas vanaf ongeveer 1925 begon hij met het doorgeven van zijn manier van handopleggen, toen het leger geïnteresseerd raakte in het leren ervan.

In 1922 ontwikkelden Usui-sensei’s leringen nog verder nadat hij de verlichting bereikte aan het eind van een 21-dagen-durende meditatie op de berg Kurama. Wat hij onderwees was een pad naar harmonie, geluk en spirituele groei met als doel het bereiken van verlichting.
Suzuki-san en andere monniken en nonnen werden aangetrokken tot Usui-sensei’s lessen omdat ze zagen dat hij iets groots had gedaan. Hij had de verborgen lessen van Tendai Mikkyō en die van de Shugendō monniken bijeen gebracht.
Dit is uitzonderlijk omdat het ongeveer 15 tot 20 jaar duurt om de Mikkyō leer af te ronden en nog eens 15 tot 20 jaar om ergens in de buurt te komen van de Shugendō leer.

Usui-sensei bracht het hart van verschillende disciplines zoals het boeddhisme, shintoïsme, Shugendō en de gevechtskunst bijeen tot een weg naar het bereiken van verlichting in één mensenleven en maakte dit beschikbaar voor zowel spiritueel ervaren mensen als leken.